Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

SD-ledamot: Stoppa alla muslimska friskolor

Stoppa alla muslimska friskolor, låt inte RFSU bedriva skolans sexualundervisning och förbjud religiösa symboler i skolan. Det är några av förslagen på temat skola som riksdagens ledamöter lämnade in innan den allmänna motionstiden gick ut förra veckan. Totalt har 4 150 motioner lämnats in.

Nyheter · Publicerad 08:00, 12 okt 2021

Socialdemokraterna har förklarat att regeringen tänker lägga fram förslag om att stoppa nyetablering av konfessionella friskolor.

Det hindrar inte ledamöter från andra partier från att tycka till om skolorna i motioner som handlar om allt från integration till utbildningsväsendet i stort.

De kristna skolorna har sina försvarare främst bland Sverigedemokraterna. Tre medlemmar i partiet ber riksdagen ”att uppdra till regeringen att värna och bevara landets väl fungerande kristna friskolor”. En sverigedemokrat vill dock att regeringen förbjuder alla konfessionella friskolor.

Fyra kristdemokrater, däribland Roland Utbult och Acko Ankarberg Johansson, slår i en större motion fast att partiet ”står upp för elevers och föräldrars rätt att välja skola – oavsett om de väljer en fristående, kommunal eller konfessionell skola”.

De hänvisar till Europakonventionens skydd av föräldrars och barns rätt att tillförsäkras undervisning i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

I en annan motion kräver åtta sverigedemokrater att alla skolor med konfesionell inriktning anmäler sin inriktning hos Skolinspektionen, något som är frivilligt i dag, och att myndigheten tar över kommunernas ansvar för godkännande och tillsyn av förskolor och fritidshem med konfessionell inriktning.

En av de åtta, partisekreteraren Richard Jomshof, skriver i en separat motion att Sverige bör stoppa nyetablering av muslimska friskolor och verka för att ”så snart det är möjligt stänga ned de muslimska friskolor som redan existerar och därmed införa ett förbud mot alla former av muslimska friskolor i Sverige”.

I en annan motion vill fyra av hans partikamrater att regeringen ger ”tydligare direktiv kring att sex och samlevnadsundervisningen ska öka fokuset på frågor om samlevnad”. De anser dessutom att barnmorskor och sjuksköterskor – inte ”lobbyorganisationer som RFSU med en uttalad agenda” – kompletterar lärarnas undervisning i frågan.

I en partimotion om integration upprepar Moderaterna sitt förslag om att ”pausa” nyetablering av konfessionella friskolor ”till dess att ett tydligare regelverk och effektivare kontroller finns på plats”. De vill också att Skolinspektionen granskar hur dessa skolor följer läroplanen i fråga om ”historie-, religions- och sex- och samlevnadsundervisning”.

Den politiska vilden Amineh Kakabaveh (tidigare V), som legat på regeringen om att stoppa de konfessionella friskolorna helt, upprepar detta förslag i en motion som hon lägger fram tillsammans med två socialdemokrater.

I två separata motioner föreslår hon dessutom förbud mot ”slöja och andra synliga religiösa symboler” i förskolan och skola, och att föreningar och samfund som ”i sin förkunnelse inte tillåter en präst, pastor eller imam att vara kvinna eller homosexuell” inte ska kunna få del av statliga medel för folkbildning.

Barn- morskor och sjuk- sköterskor – inte lobby- organisationer som RFSU med en uttalad agenda – bör komplettera lärarnas sexualundervisning.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Fem råd till oss som inte är ”superevangelister”

Predikningar i katedralen. I dag inleds den långa raden av trefaldighetssöndagar – de landar först några veckor före första... lördag 3/6 00:00

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10