Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Sahlbergs dramatiska diagnos: Svenska kyrkan är döende

Den välkände prästen Carl-Erik Sahlberg beskriver Svenska kyrkan som döende, i en artikel på DN debatt.

”Är det ingen som bryr sig?” frågar han retoriskt och efterlyser människor som vill komma till undsättning.

Nyheter · Publicerad 14:00, 19 mar 2021

Under sin tid i S:ta Clara församling i Stockholm fick Carl-Erik Sahlberg se en tillväxt både vad gäller verksamhet och antalet troende. Han kommer därmed från ett sammanhang som går emot den allmänna trenden inom Svenska kyrkan.

I sin debattartikel, som publicerades på DN debatt på onsdagen, konstaterar Sahlberg att Svenska kyrkan som helhet är på tillbakagång. Han nämner som exempel att andelen som döper sina barn och gifter sig i kyrkan har gått ner till ungefär hälften på 50 år, att antalet gudstjänstbesökare har sjunkit med cirka två tredjedelar på de senaste 30 åren och att 80 procent av Svenska kyrkans församlingar, före pandemin, samlade mindre än 20 personer till gudstjänst.

”Är det ingen som bryr sig att Svenska kyrkan mår riktigt illa?” frågar Sahlberg retoriskt.

Den tidigare kyrkoherden i S:ta Clara hänvisar till undersökningar som tyder på att andelen svenskar som tycker att andliga värden är viktiga för samhället faktiskt har ökat stort under de senaste åren. Inom den samtidigt, paradoxalt nog, krympande Svenska kyrkan säger sig Sahlberg sakna ett krismedvetande.

”Man fortsätter som om ingenting hänt”, skriver han och tillägger att det kan bero på rädsla för att inte betraktas som politiskt korrekt i en kyrka som han menar i stor grad styrs av politiker och det omkringliggande samhällets sekulära värderingar.

Den kristne profilen berättar också om bönenätverket ”Vägen”, som han tog initiativ till för några år sedan, för att hjälpa samfundet.

”Jag ville inte se Svenska kyrkan dö, men jag ville också se en tändning och en vändning”, förklarar han.

Bönenätverket ifråga beskrivs som ett forum för människor som vill att Svenska kyrkan ska fungera som en mötesplats för människor som behöver både hjälp och bibeltrogen tro.  

”Vi behöver bli många fler som vill hjälpa en kyrka som flämtar efter andan i en tid när många längtar efter ande”, avslutar Carl-Erik Sahlberg.

Vi behöver bli många fler som vill hjälpa en kyrka som flämtar efter andan.

Dansk abortlag kan ändras – minskat skydd för ofödda

Danmark. I Danmark har ofödda barn ett lagstadgat skydd från och med graviditetsvecka tolv. Lagstiftningen... fredag 29/9 10:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00