Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Sågade förslag om ”trosfrid” – nu vill Bodström stoppa koranbränningar

KD-veteranen och tidigare riksdagsledamoten Tuve Skånberg argumenterade 2006 i en interpellation för att Sverige skulle införa en lag om ”trosfrid”, det vill säga förbud mot religionskränkning. I en riksdagsdebatt sköts hans förslag ner av dåvarande justitieminister Thomas Bodström (S). Samme Bodström argumenterar nu högljutt för att stoppa koranbränningar.

Nyheter · Publicerad 13:00, 27 jul 2023

2006 var ilskan, liksom nu, stor i den muslimska världen mot nordiska länder som Danmark och Sverige. Då gällde det dock de uppmärksammade ”Muhammedkarikatyrerna”.

KD-toppen och pastorn Tuve Skånberg förespråkade i en interpellation samma år en lag mot religionskränkning.

”Hur en sådan lag ska utformas, samtidigt som ett starkt skydd för yttrandefriheten kvarstår, bör närmare utredas”, ansåg Skånberg.

Men justitieministern Thomas Bodström (S) sågade förslaget.

– I ett öppet, demokratiskt och sekulariserat samhälle måste det finnas utrymme för åsiktsyttranden i religiösa frågor även om de skulle kunna upplevas som kränkande för andra, sade han i den följande interpellationsdebatten i riksdagen.

– Det bör alltså inte återinföras straffbestämmelser för brott mot trosfrid eller någon annan lag mot religionskränkning.

Tuve Skånberg vidhöll att en lag om trosfrid skulle ha en viktig signalverkan och förhindra angrepp på minoriteter som sällan har tillgång till de stora politiska eller mediala plattformarna. Människor med en viss trosövertygelse står i princip helt rättslösa inför grova provokationer av deras tro, ansåg Skånberg.

Huruvida Thomas Bodström ångrar sin hållning från 2006 är oklart. Men den senaste tiden har han gjort flera utspel där han kräver att bränning av koranen ska stoppas.

Han har bland annat manat regeringen att förbjuda sådana aktioner utanför ambassader och moskéer.  

I en debatt i SVT hävdade han nyligen att regeringen och myndigheterna är skyldiga att förebygga brott och att koranbränningar därför bör stoppas.

– Eftersom vi vet att det här kan öka risken för terroristattacker mot ambassader utomlands så måste de agera helt enkelt, sade Bodström.

Det bör alltså inte återinföras straffbestämmelser för brott mot trosfrid eller någon annan lag mot religionskränkning.

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00