Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

S beskylls för skolklimat där kristna elever kränks

Socialdemokratins mångåriga arbete för sekularisering och förnekande av kristendomens betydelse för det svenska samhället har skapat en grogrund för misstänkliggörande av troende. Det menar Gudrun Brunegård (KD) med anledning av debatten om att kristna elever ofta kränks.

Nyheter · Publicerad 06:00, 10 mar 2020

”Är det inte dags att erkänna att socialdemokratin har fört utvecklingen för långt?”

Frågan ställdes av Kristdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Gudrun Brunegård i en debatt med utbildningsminister Anna Ekström (S) i fredags. Bakgrunden är den rapport Sveriges kristna råd presenterat som visar att många kristna skol­elever kränks för sin tro.

Brunegård underströk att hon uppskattar att Anna Ekström vid flera tillfällen tydligt uttryckt sitt avståndstagande från kränkningarna. Samtidigt har Socialdemokraterna målmedvetet arbetat i årtionden för att minska religionens roll och inflytande i samhället och i skolan, påpekade KD-ledamoten.

”Därför skulle jag vilja fråga ministern om hon inte tror att detta ständiga ifrågasättande av tro och religion direkt kan ha bidragit till den situation vi ser i dag, när troende människor misstänkliggörs som vidskepliga eller mindre vetande?”

Något sådant ville utbildningsministern inte tillstå. I stället upprepade hon att tro ska respekteras, men att religion inte ska blandas ihop med myndighetsutövning.

– Jag är väldigt mån om att den svenska skolan även fortsättningsvis i sin undervisning ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet, sade Anna Ekström-

Att Anna Ekström inte ville kännas vid S ansvar för att troende misstänkliggörs, överraskade inte Gudrun Brunegård.

– Men jag ser en långvarig och målmedveten strategi som socialdemokratin haft att utradera den kristna tron från offentligheten och förneka den kristna trons betydelse för Sverige, säger Brunegård till Världen idag.

Därmed har partiet också ett ansvar för religionsföraktet, menar hon och nämner S-företrädares försök att klumpa ihop väl fungerande kristna skolor med dåligt skötta skolor.

– Man använder ord som ”giftcocktail” utan att markera att de allra flesta skolor sköter sig, sådant skapar en grogrund för misstänkliggörande.

Det var i en debattartikel av Anna Ekström och inrikesminister Mikael Damberg (S) i Expressen som de hänvisade till konfessionella friskolor och bristande kontroller av dessa som ”en giftcocktail”.

Gudrun Brunegård vill nu att det initieras en fortbildningsinsats i svenska skolor för att uppmärksamma situationen för troende elever.

– Det är viktigt att lärare som själva inte har en tro eller har svårt att förstå att man kan ha en tro ändå visar respekt.

– Tro är inte oförenligt med vare sig intelligens eller hög vetenskaplig nivå, det syns bland annat i mängden troende framstående vetenskapsmän och Nobelpristagare. Det är viktigt att bilden av troende som konstiga eller udda nu utmanas.

Jag ser en långvarig och målmedveten strategi som socialdemokratin haft att utradera den kristna tron från offentligheten och förneka den kristna trons betydelse för Sverige.

Deir Yassin – myten som bidrog till de palestinska flyktingarna

Israelkommentar Myten om den så kallade massakern i den ”fredliga” arabiska byn Deir Yassin i april 1948, strax... torsdag 2/4 00:00

När det kniper vill staten ha kyrkans hjälp

Ledare Förra veckan mötte statsministern trossamfunden: kristna, judar, muslimer och buddhister. På sin... torsdag 2/4 00:00

Döljer Jesus sanningen för vissa?

I Bibeln står det på flera ställen att Jesus säger att han talade i liknelser för att vissa... torsdag 2/4 00:10

Döljer Jesus sanningen för vissa?

I Bibeln står det på flera ställen att Jesus säger att han talade i liknelser för att vissa...