Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden.
Matteusevangeliet 5:5

Världen idag

S beskylls för skolklimat där kristna elever kränks

Socialdemokratins mångåriga arbete för sekularisering och förnekande av kristendomens betydelse för det svenska samhället har skapat en grogrund för misstänkliggörande av troende. Det menar Gudrun Brunegård (KD) med anledning av debatten om att kristna elever ofta kränks.

Nyheter · Publicerad 06:00, 10 mar 2020

”Är det inte dags att erkänna att socialdemokratin har fört utvecklingen för långt?”

Frågan ställdes av Kristdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Gudrun Brunegård i en debatt med utbildningsminister Anna Ekström (S) i fredags. Bakgrunden är den rapport Sveriges kristna råd presenterat som visar att många kristna skol­elever kränks för sin tro.

Brunegård underströk att hon uppskattar att Anna Ekström vid flera tillfällen tydligt uttryckt sitt avståndstagande från kränkningarna. Samtidigt har Socialdemokraterna målmedvetet arbetat i årtionden för att minska religionens roll och inflytande i samhället och i skolan, påpekade KD-ledamoten.

”Därför skulle jag vilja fråga ministern om hon inte tror att detta ständiga ifrågasättande av tro och religion direkt kan ha bidragit till den situation vi ser i dag, när troende människor misstänkliggörs som vidskepliga eller mindre vetande?”

Något sådant ville utbildningsministern inte tillstå. I stället upprepade hon att tro ska respekteras, men att religion inte ska blandas ihop med myndighetsutövning.

– Jag är väldigt mån om att den svenska skolan även fortsättningsvis i sin undervisning ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet, sade Anna Ekström-

Att Anna Ekström inte ville kännas vid S ansvar för att troende misstänkliggörs, överraskade inte Gudrun Brunegård.

– Men jag ser en långvarig och målmedveten strategi som socialdemokratin haft att utradera den kristna tron från offentligheten och förneka den kristna trons betydelse för Sverige, säger Brunegård till Världen idag.

Därmed har partiet också ett ansvar för religionsföraktet, menar hon och nämner S-företrädares försök att klumpa ihop väl fungerande kristna skolor med dåligt skötta skolor.

– Man använder ord som ”giftcocktail” utan att markera att de allra flesta skolor sköter sig, sådant skapar en grogrund för misstänkliggörande.

Det var i en debattartikel av Anna Ekström och inrikesminister Mikael Damberg (S) i Expressen som de hänvisade till konfessionella friskolor och bristande kontroller av dessa som ”en giftcocktail”.

Gudrun Brunegård vill nu att det initieras en fortbildningsinsats i svenska skolor för att uppmärksamma situationen för troende elever.

– Det är viktigt att lärare som själva inte har en tro eller har svårt att förstå att man kan ha en tro ändå visar respekt.

– Tro är inte oförenligt med vare sig intelligens eller hög vetenskaplig nivå, det syns bland annat i mängden troende framstående vetenskapsmän och Nobelpristagare. Det är viktigt att bilden av troende som konstiga eller udda nu utmanas.

Jag ser en långvarig och målmedveten strategi som socialdemokratin haft att utradera den kristna tron från offentligheten och förneka den kristna trons betydelse för Sverige.

Ett frimodigt alternativ lyser tyvärr med sin frånvaro

Ledare Det är snart inte mer än en månad kvar till höstens val den 11 september. Redan om drygt två veckor... lördag 6/8 00:00

Ett miljökrig riktas mot stora medborgargrupper

Ledare Det pågår ett miljökrig mot de stora medborgargrupperna i det västerländska samhället och mot basen... fredag 5/8 00:00

KD: Öppna Sollefteås förlossning igen

Politik. Kristdemokraterna vill ha en nationell plan för förlossningsvården. Den kan bli ett första steg i... måndag 8/8 14:34

L vill se ordningslyft i skolan

Politik. Liberalerna föreslår ett ”ordningslyft” för studiero i skolan. Partiet vill att alla skolor skriver... måndag 8/8 14:30

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier