Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Artiklar om: kränkning

Politikers förtal visar behov av kristen etik

”Överträffa varandra i ömsesidig aktning.” Orden i Romarbrevet 12:10 är grunden för civilisation... lördag 20/2 00:00

Studenter: ”Åsiktskorridor” på kyrklig utbildning

Svenska kyrkan. Det finns en ”teologisk åsiktskorridor” på Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI), menar flera... onsdag 3/2 17:00
E-tidning
Senaste magasinen
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier