Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:1

Världen idag

Regeringen, med skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S), vill förbjuda nyetableringar av konfessionella friskolor. Detta förslag möter dock stark kritik från flera instanser. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Regeringens förslag om stopp för nya kristna friskolor sågas

Regeringens förslag om att stoppa nyetableringar av konfessionella friskolor kritiseras starkt av bland andra Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Sveriges kristna råd (SKR).

Judiska centralrådet varnar för att förslaget riskerar att drabba den judiska minoriteten i Sverige hårt.

Nyheter · Publicerad 08:07, 17 maj 2022

Världen idag har tidigare skrivit om regeringens förslag att inga nya konfessionella friskolor, till exempel kristna friskolor, ska tillåtas starta från och med 2024. Regeringen vill även förbjuda nuvarande konfessionella skolor att utöka verksamheten.

SKR framför i ett yttrande till utbildningsdepartementet sitt klara och tydliga nej till regeringens förslag.

”Sveriges kristna råd menar att förslaget utgör en ickenödvändig, oproportionerlig och ineffektiv begränsning av religionsfriheten i förhållande till de problem som regeringen söker påvisa som motivationsgrund för införandet av begränsningen. Sveriges kristna råd menar att promemorian på ett oroväckande sätt blandar samman ambitionen att upprätthålla en sekulär stat med en strävan efter ett sekulärt samhälle”, skriver SKR i sitt yttrande.

Regeringens förslag tar inte heller tillräcklig hänsyn till diskriminering på religiös grund som är ett växande problem, menar SKR.

”Vi anser att konfessionella friskolor kan utgöra en positiv resurs för att motverka detta.”

SKR är inte ensam kritiker. Judiska Centralrådet menar att lagförslaget utgör en risk för att det svenska samhället blir en allt otryggare plats för judiska barnfamiljer.

”Vi anser att promemorian präglas av oförståelse och naivitet inför potentiella skadeverkningar – om än icke avsedda – som åtgärderna med stor sannolikhet kan komma att åsamka de judiska skolorna i Sverige och kanske även andra minoriteters skolor”, skriver Judiska centralrådet i sitt yttrande.

”Vi finner det ytterst oroande att regeringen kan presentera ett förslag med omfattande inskränkningar av mänskliga rättigheter, med skäl som nästan helt saknar faktaunderlag”, skriver Kristna friskolerådet i sitt yttrande till regeringen.

Även Diskrimineringsombudsmannen (DO) avstyrker regeringens förslag.

”Utbildningsdepartementets förslag om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor och fritidshem står i strid med Europakonventionens diskrimineringsförbud och är också problematiskt när det gäller allas lika rättigheter och möjligheter oavsett deras religion eller annan trosuppfattning”, skriver DO i sitt yttrande.

Svenska evangeliska alliansen (Sea) menar att regeringens förslag utgår från ideologi.

”Inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter kan bara motiveras om det finns ett klart samband mellan förekomsten av konfessionella friskolor och de problem som regeringen vill åtgärda. Något sådant berättigat syfte kan promemorian dock inte påvisa. Tvärtom tycks ett etableringsstopp snarare motiveras av ett ideologiskt motstånd … man klumpar ihop välfungerande skolor med skolor där det förekommer problem”, skriver Sea i ett remissvar.

Abortfrågan handlar om ofödda barns rätt till sin kropp

Ledare I fredags kom så beslutet från USA:s Högsta domstol gällande aborträtten. Det gamla beslutet från... tisdag 28/6 00:10

Artikel om hbtq och Pingst har lett till intensiv debatt

Hbtq. Världen idags rapportering om kyrkorelaterade hbtq-forums slutna diskussion kring att förändra... tisdag 28/6 10:00

Sorgegudstjänst hölls för offren i masskjutningen i Oslo

Norge. På söndagen slöt Osloborna upp i en sorgegudstjänst i stadens domkyrka efter helgens terrordåd där... tisdag 28/6 07:00

Keramiker till vänster och vd:ar till höger på valsedeln

Politiker. Drygt hälften av alla 54 000 politiker som kandiderar i höstens val har uppgett något slags... tisdag 28/6 04:30

Visdom från en nioårig flicka i Uganda

Ungkrönika Jag kom häromveckan hem från en fantastisk, lite galen missionsresa med min bibelskoleklass i ett... tisdag 28/6 00:00

Hur missionerar vi i världens mest sekulära land?

Gästkrönika Den har naturligtvis sina brister och förklarar inte verkligheten fullödigt, men sedan resultatet... tisdag 28/6 00:00

OS-vinnaren Jonny Nilsson har avlidit

Dödsfall. Jonny Nilsson, OS-guldmedaljör i skridskor, har lämnat jordelivet. I en intervju med Världen idag... måndag 27/6 20:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier