Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

Regeringen ställer sig bakom världsvid syn på antisemitism

Nu antar regeringen den lista med exempel på antisemitism som tagits fram av Internationella alliansen till minne av Förintelsen (IHRA). Men de exempel som berör staten Israel har skapat debatt. De välkomnas av Vänskapsförbundet Sverige–Israel, medan Socialdemokrater för tro och solidaritet vill lägga till ytterligare exempel.

Nyheter · Publicerad 17:00, 3 feb 2020

2016 antog Internationella alliansen till minne av Förintelsen (IHRA) en arbetsdefinition av antisemitism. Sverige är ett av medlemsländerna i IHRA, den svenska regeringen skrev dock inte under på alliansens tillhörande lista med elva exempel på vad som kan anses vara antisemitism.

Men nyligen meddelade Stefan Löfven att regeringen ställer sig bakom även denna del. Det framkommer i en debattartikel av statsministern i den israeliska tidningen Yedioth Ahronoth.

Ett av IHRA:s exempel på antisemitism är att ”tillämpa dubbla standarder genom att avkräva Israel ett beteende som inte kan förväntas eller krävas av någon annan demokratisk nation”.

Bland exemplen som regeringen nu ställer sig bakom ingår även att förneka Förintelsen, att jämföra Israels politik med nazisternas och att hålla judar kollektivt ansvariga för staten Israels åtgärder.

– Detta har regeringen inte velat skriva på tidigare. Nu är de tvungna på grund av den internationella Förintelsekonferensen i Malmö i oktober, men jag tror att Stefan Löfven har ett äkta intresse och engagemang för det här också, säger Michael Cohn från Vänskapsförbundet Sverige–Israel till Världen idag.

Alla är dock inte glada över beskedet. Det hela har föranlett Thomas Hammarberg och Ulf Bjereld från Socialdemokrater för tro och solidaritet att skriva en debattartikel i Dagens Nyheter.

Några av de ståndpunkter som förs fram av artikelförfattarna är: ”En skarp åtskillnad måste göras mellan oacceptabelt hat mot judar och en legitim kritik mot staten Israel” och ”En så viktig fråga som kamp mot antisemitism får heller inte beslagtas av krafter vars enda syfte är att främja en olaglig ockupationspolitik”.

Hammarberg och Bjereld anser att Sverige bör gå längre än IHRA och på eget bevåg introducera ytterligare definitioner för att skärpa kampen mot antisemitismen.

I en replik till debattinlägget skriver fem företrädare för Vänskapsförbundet Sverige–Israel att det är mycket positivt att statsminister Stefan Löfven ställt sig bakom IHRA:s definitioner och exempel på antisemitism.

Däremot anser förbundet att ”Hammarberg och Bjereld blundar för palestinsk antisemitism” och att de visar prov på just den dubbla standard som IHRA menar är antisemitisk.

”Den enda som anklagas för något specifikt i artikeln är Israel och dess 'brott mot folkrätten'.”

Vänskapsförbundet förklarar att de uppvaktat Thomas Hammarberg i riksdagen och presenterat ett stort antal exempel på hur skolböcker för grundskolebarn indoktrinerar till antisemitism, martyrskap och våld i UNRWA:s skolor på Västbanken och i Gaza. Dessa böcker har även spridits till svenska skolor.

”Den antisemitiska och våldsbejakande retoriken som sprids med hjälp av svenskt bistånd, permanentar konflikten och skadar därmed både palestinska och israeliska barns framtid. Som fredsvänner borde Hammarberg och Bjereld även ta upp detta som ett problem i en artikel om antisemitismen och kopplingen till Mellanösternkonflikten”, skriver de.

Den antisemitiska och våldsbejakande retoriken som sprids med hjälp av svenskt bistånd permanentar konflikten och skadar därmed både palestinska och israeliska barns framtid.

Pulka-debatt avslöjar en ny syn på döden

Ledare Vår syn på livet formar vår syn på döden. Allteftersom den sekulära individualismen tar över som... lördag 23/1 00:00

Internt tryck får SD-topp att backa från abortfråga

Politik. Sverigedemokraten Björn Söder återkallar sin riksdagsfråga där han skrev att 42 miljoner ofödda... lördag 23/1 12:00

”Vi får öva på att dela livet”

Lärjungaskap. På Ralingsåsgården precis utanför Aneby befinner sig ett härligt gäng ungdomar och unga vuxna som...