Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Regeringen säger ja till begäran från Turkiet – utlämnar kristen man

Den svenska regeringen har bifallit en turkisk begäran om att utlämna en turkisk medborgare. Han är dömd för flera fall av bedrägeri i Turkiet, men enligt SVT har mannen figurerat i turkiska medier som en av de personer president Erdogan vill ha utlämnad.

Mannen själv vidhåller att han är felaktigt dömd, att han konverterat från islam till kristendom och att han riskerar att bli förföljd i Turkiet.

Nyheter · Publicerad 15:15, 11 aug 2022

Mannen har suttit frihetsberövad i Sverige i väntan på beslut om utlämnande sedan i december 2021, sex månader innan det blev känt att Sverige skulle ansöka om Natomedlemskap.

Enligt Högsta domstolen föreligger inga hinder enligt utlämningslagen att utlämna mannen. Av domstolshandlingarna framgår att mannen är dömd flera gånger för bedrägeri till fängelse i Turkiet, handlingar som TT har tagit del av.

Mannen själv hävdar att han är felaktigt dömd och hänvisar till att han 2010 konverterade från islam till kristendomen. Till följd av detta blev han hotad av en turkisk nationalistgrupp.

Han hävdar också att han blev misshandlad och bötfälld av militär personal efter att han på grund av sin kristna tro vägrat göra militärtjänst.

Han har på grund av sin tro och vägran att göra militärtjänst beviljats flyktingstatus i Italien. Själv hävdar han att han riskerar utsättas för förföljelse om han utlämnas till Turkiet.

Enligt mannens tidigare advokat som TT talat med träffade mannen en svensk kvinna i Italien som han gifte sig med. Han har sedan ett antal år varit bosatt i Sverige.

Han sökta asyl i Sverige 2011 och om skyddsstatusförklaring 2022, men Migrationsverket har avslagit ansökningarna.

På justitiedepartementet kan man inte svara på om mannen är en av de personer som president Erdogan begärt utlämnade till Turkiet i samband med de krav som Turkiet har ställt till följd av Sveriges Natoansökan.

Enligt regeringstrogna tidningen Hürriyet finns mannen med på den lista över personer som Turkiet begärt utlämnade under rubriken ”Andra brott”.

Regeringens beslut att bifalla utlämnandet av mannen är det första kända fallet sedan Sverige ansökte om Natomedlemskap, enligt SVT.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) vill inte ställa upp på en muntlig intervju. Han svarar skriftligt att ärendet rör sig om ett standardförfarande.

”Det här är ett vanligt rutinärende. Personen i fråga är turkisk medborgare och dömd för bedrägeribrott i Turkiet 2013 och 2016. Begäran om utlämning inkom förra året. Högsta domstolen har i vanlig ordning prövat frågan och kommit fram till att det inte finns hinder för utlämning för att avtjäna straffet.”

Turkietkännaren Michael Sahlin, tidigare ambassadör i Turkiet och i dag verksam vid det internationella fredsforskningsinstitutet Sipri, vill inte spekulera i om utlämningen är direkt kopplad till Natoöverenskommelsen med Turkiet eller inte. Men han tycker att det är viktigt att regeringen nu lägger korten på bordet.

– Det är väldigt viktigt för regeringens och Sveriges trovärdighet att vi i det här fallet kan göra det trovärdigt att vi inte tummar på våra principer, att vi skulle ha gjort det här ändå. Regeringen måste kunna visa det, säger han.

Evangeliets utmanande erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00