Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn.
Romarbrevet 8:14

Världen idag

Regeringen avsätter tio miljoner kronor i sin höstbudget för att två myndigheter ska se till att trossamfunden lever upp till en rad förväntade nya krav. Foto: Istockphoto

Regeringen: Kyrkor ska granskas mer

Trossamfund som uttrycker missaktning för en grupp personer med anspelning på exempelvis sexuell läggning bör inte får statligt stöd. Det skrev regeringens utredare Ulf Bjereld 2018 då han gav flera förslag på hur lagen om stöd till trossamfund bör förändras.

Nu avsätter regeringen tio miljoner kronor i sin höstbudget till granskning av samfund, och ett lagförslag väntas läggas fram under våren.

Nyheter · Publicerad 07:00, 14 sep 2021

När regeringen lät utreda det framtida statliga stödet till trosamfund för några år sedan önskade man förtydliga den del av lagen som säger att statsbidrag endast får lämnas ”till ett trossamfund som [...] bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och [...] är stabilt och har egen livskraft.

Utredaren Ulf Bjereld gav 2018 flera förslag på hur lagen skulle kunna skärpas med en rad exkluderingskriterier.

I Dagens Nyheter skrev han att de samfund som exempelvis rättfärdigar våld i nära relationer, uppmanar föräldrar ”till ett visst agerande, såsom att upprätthålla en viss traditionell sedvänja” gentemot sina barn, eller som diskriminerar eller uttrycker ”missaktning för en grupp personer med anspelning på kön, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning” borde uteslutas från statligt stöd.

I sitt remissvar på utredningen påpekade Sveriges kristna råd att flera föreslagna exkluderingskriterier handlade om sådant som redan är förbjudet enligt svensk lag, och inskärpte vikten av att lagen värnar religionsfriheten.

”Det är viktigt att de resonemang som presenteras kring trossamfundens rätt att välja ledare och organisationsform liksom rätten att ha vissa olika teologiska övertygelser om äktenskap och abort och andra medicinsk-etiska frågor respekteras”, skrev SKR.

Vidare varnade SKR för att ett samfund, med de utökade kriterierna, skulle kunna drabbas av kollektiv bestraffning utifrån enstaka personers uttalanden.

Nu föreslår regeringen att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, förstärks med 7 miljoner kronor för bidragshantering, medan Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, får ytterligare 3 miljoner kronor för att kunna granska samfund utifrån de väntade kraven.

I ett pressmeddelande skriver kulturdepartementet att den nya lagstiftningen väntas leda till en ökad arbetsbelastning för de två myndigheterna ”när det gäller information, stödgivning och uppföljning kopplat till statsbidrag”.

– Offentliga bidrag ska inte gå till verksamheter som inte är förenliga med samhällets grundläggande värderingar. Nu får myndigheterna bättre möjligheter att säkerställa det, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) i pressmeddelandet.

Varken Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller Myndigheten för stöd till trossamfund kan i dagsläget dock säga något hur de kommer att använda de medel som regeringen föreslår.

Det är viktigt att de resonemang som presenteras kring trossamfundens rätt att ... ha vissa olika teologiska övertygelser om äktenskap och abort och andra medicinsk-etiska frågor respekteras.

Reaktionerna på Paludan illustrerar värderingsglapp

Nyhetskommentar När jag satt på en parkbänk i Stadsparken i Borås ett par timmar innan Rasmus Paludan skulle dyka... lördag 14/5 00:10

Ärkebiskop Jackelén som talare vid Nyhemsveckan möter kritik

Pingst. Bland den kommande Nyhemsveckans talare, som annonserats på Facebook, står Svenska kyrkans... måndag 16/5 13:58

Vården manas vara uppmärksam på barnhepatit

Vård. Folkhälsomyndigheten uppmanar vårdgivare att vara uppmärksamma på fall av inflammation i levern,... måndag 16/5 07:00

Ryska specialförband pekas ut som hot

Sverige. Ryska specialförband som genomför sabotage eller insatser med kryssningsrobotar. I den... söndag 15/5 18:00

Degraderad Skånberg dåligt för KD

Ledare Än en gång inleder riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD) en personvalskampanj. I många tidigare... lördag 14/5 00:00

Lärjungaträning i Kambodja

Missionsglimten Skumpande på småvägar anländer vi till den lilla byn. Vi ska ha en workshop om lärjungaskap.... lördag 14/5 00:00

Ny metod väcker hopp om att läka hjärtskador

Sjukvård. En ny typ av cellterapi har potential att läka skador på hjärtat efter en infarkt, enligt cell- och... söndag 15/5 15:00

Man ska inte tillåta sig behandlas som en slagpåse

Israelkommentar Israel har känsliga säkerhetsintressen i Syrien, där relationer med Ryssland måste hanteras på ett...
Följ Världen idag i sociala medier