Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.
2 Korintierbrevet 9:8

Världen idag

Regeringen avsätter tio miljoner kronor i sin höstbudget för att två myndigheter ska se till att trossamfunden lever upp till en rad förväntade nya krav. Foto: Istockphoto

Regeringen: Kyrkor ska granskas mer

Trossamfund som uttrycker missaktning för en grupp personer med anspelning på exempelvis sexuell läggning bör inte får statligt stöd. Det skrev regeringens utredare Ulf Bjereld 2018 då han gav flera förslag på hur lagen om stöd till trossamfund bör förändras.

Nu avsätter regeringen tio miljoner kronor i sin höstbudget till granskning av samfund, och ett lagförslag väntas läggas fram under våren.

Nyheter · Publicerad 07:00, 14 sep 2021

När regeringen lät utreda det framtida statliga stödet till trosamfund för några år sedan önskade man förtydliga den del av lagen som säger att statsbidrag endast får lämnas ”till ett trossamfund som [...] bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och [...] är stabilt och har egen livskraft.

Utredaren Ulf Bjereld gav 2018 flera förslag på hur lagen skulle kunna skärpas med en rad exkluderingskriterier.

I Dagens Nyheter skrev han att de samfund som exempelvis rättfärdigar våld i nära relationer, uppmanar föräldrar ”till ett visst agerande, såsom att upprätthålla en viss traditionell sedvänja” gentemot sina barn, eller som diskriminerar eller uttrycker ”missaktning för en grupp personer med anspelning på kön, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning” borde uteslutas från statligt stöd.

I sitt remissvar på utredningen påpekade Sveriges kristna råd att flera föreslagna exkluderingskriterier handlade om sådant som redan är förbjudet enligt svensk lag, och inskärpte vikten av att lagen värnar religionsfriheten.

”Det är viktigt att de resonemang som presenteras kring trossamfundens rätt att välja ledare och organisationsform liksom rätten att ha vissa olika teologiska övertygelser om äktenskap och abort och andra medicinsk-etiska frågor respekteras”, skrev SKR.

Vidare varnade SKR för att ett samfund, med de utökade kriterierna, skulle kunna drabbas av kollektiv bestraffning utifrån enstaka personers uttalanden.

Nu föreslår regeringen att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, förstärks med 7 miljoner kronor för bidragshantering, medan Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, får ytterligare 3 miljoner kronor för att kunna granska samfund utifrån de väntade kraven.

I ett pressmeddelande skriver kulturdepartementet att den nya lagstiftningen väntas leda till en ökad arbetsbelastning för de två myndigheterna ”när det gäller information, stödgivning och uppföljning kopplat till statsbidrag”.

– Offentliga bidrag ska inte gå till verksamheter som inte är förenliga med samhällets grundläggande värderingar. Nu får myndigheterna bättre möjligheter att säkerställa det, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) i pressmeddelandet.

Varken Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller Myndigheten för stöd till trossamfund kan i dagsläget dock säga något hur de kommer att använda de medel som regeringen föreslår.

Det är viktigt att de resonemang som presenteras kring trossamfundens rätt att ... ha vissa olika teologiska övertygelser om äktenskap och abort och andra medicinsk-etiska frågor respekteras.

FN:s falska anklagelser om vattenapartheid i Israel

Israelkommentar Den 23 september publicerade Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) en... torsdag 28/10 00:00

Gud har vida överträffat många av våra djärvaste drömmar.

Ledarkrönika Den här hösten firar vår församling ”Kungsporten 20 år”. Vi gör det vid två tillfällen. I söndags... torsdag 28/10 00:00

Träd fram kristna kvinnor i era partier

Efter andra världskriget motsatte sig Socialistpartiet i Frankrike att ge kvinnor rösträtt med... torsdag 28/10 00:00

Efter kritiken – domstol skärper regler om jäv

Barnmorskemålen. Det svenska barnmorskemålet är bara ett av flera fall som Europadomstolen haft på sitt bord där det... onsdag 27/10 11:28

Den som söker sig till korset har rätt att få möta frälsningens budskap.

Inför söndag För en tid sedan upplevde jag att Gud besökte den kyrka som jag var del av genom människor vars... torsdag 28/10 00:10

Brott mot spelreglerna måste få konsekvenser

Israelkrönika Rina Shnerb var 17 år gammal när hon den 23 augusti 2019 mördades på vägen till källan Ein Bubin i...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier