Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Präster utmanade nazisttåg

Samtidigt som Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) marscherade på gatorna i Kungälv, samlades flera hundra personer under Svenska kyrkans och Segerstedtinstitutets manifestation för demokrati och mot antisemitism. – Vi ville markera att vi står för något annat, säger Magnus Haglund, präst i Kastalakyrkan och en av initiativtagarna.

Nyheter · Publicerad 14:00, 4 maj 2019

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind var en av talarna under manifestationen i det välfyllda församlingshemmet på första maj. Biskop Susanne Rappman var också inbjuden och höll i bön och andakt för demokratin och våra folkvalda politiker.

En av anledningarna till att kyrkan tagit det här initiativet var enligt Magnus Haglund den lokalhistoriska kopplingen mellan Svenska kyrkan i Kungälvstrakten och nazismen under 1930- och 40-talen.

– Kyrkliga ledare var pronazistiska. Vi har ett ansvar att väldigt tydligt ta avstånd från det och se till att det inte händer igen, förklarar han.

Manifestationen arrangerades av Svenska kyrkan i Kungälv – Ytterby i samarbete med Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs universitet, som arbetar mot radikalisering, extremism och politiskt våld. En av institutets forskare, Robin Andersson Malmros, talade om radikaliseringens mekanismer i både politiska och religiösa miljöer.

Magnus Haglund talade själv om antisemitismens rötter i kyrkohistorien och hur de tar sig uttryck i dag, också utanför den rent nazistiska miljön.

– Den smyger sig in även i andra sammanhang. Om man vill separera Jesus från hans judiska identitet så är det en antisemitisk tanke. Om man förnekar det judiska folkets koppling till sitt hemland så är det historieförfalskning. Att peka ut Israel specifikt och mana till bojkotter på ett sätt man inte gör med andra länder, är också ett exempel på när varningsklockor borde ringa, säger han.

Ett annat exempel på nutida antisemitism, som Haglund vill göra människor medvetna om, är satirbilder av israeliska judar som suger ut fattiga och politiska slagord om sionism.

– NMR använder medvetet begreppet sionism som ett sätt att maskera att de egentligen menar judar. Då kan de inte bli anklagade för hets mot folkgrupp, säger han och fortsätter:

– Samma slagord nästlar sig in i miljöer där människor inte är medvetna om att de säger precis samma sak. Jag skulle önska att fler grupper var snabba med att markera emot detta.

Inbjudna gäster under manifestationen var även rabbinen Uzi Levian från Göteborgs synagoga och journalisten Gabriel Confino från Israel.

Kyrkliga ledare var pronazistiska. Vi har ett ansvar att väldigt tydligt ta avstånd från det och se till att det inte händer igen.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...