Den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom, och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga. 
Psaltaren 64:11

Världen idag

Politiker kräver att Sverige förbättrar Israelrelationen

Flytta Sveriges Israelambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Det föreslår kristdemokrater och sverigedemokrater i sju olika motioner.

Samtidigt föreslår sex moderater att Sverige vidtar åtgärder för att få en förbättrad relation till Israel.

Nyheter · Publicerad 10:30, 14 okt 2021

I årets motionsflod finns det flera som rör Israel och det palestinska biståndet. Bland annat önskar flera ledamöter från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att Sverige flyttar sin Israelambassad från Tel Aviv till Jerusalem.

Det handlar bland andra om Björn Söder, Dennis Dioukarev, Eric Palmqvist och Charlotte Quensel från SD liksom Mikael Oscarsson, Magnus Oscarsson och Roland Utbult från KD.

”I syfte att återuppbygga en god relation med Israel genom att respektera Israels val av huvudstad samt att också skapa förutsättningar för Sveriges deltagande i den dialog som behövs för en långsiktig överenskommelse mellan Israel och den palestinska myndigheten, bör Sverige inleda arbetet med att vid lämplig tidpunkt flytta den svenska ambassaden till Jerusalem”, skriver Ingemar Kihlström (KD) i en egen motion om saken.

Sex moderater, bland dem partiets utrikespolitiske talesperson Hans Wallmark, efterlyser i en gemensam motion om utrikespolitik, steg mot en förbättrad relation till Israel, och större utbyte inom forskning och innovation.

”Sveriges relation till Israel har alltsedan det ensidiga och oförberedda erkännandet av Palestina år 2014 kraftigt försvagats. Till detta bör även läggas Sveriges agerande mot Israel i ett antal internationella forum som FN, UNESCO och andra. Sverige bör snarast göra en översyn av detta arbete för att återetablera goda relationer med Israel”, menar de.

Även KD, med den utrikespolitiske talespersonen Lars Adaktusson i spetsen, vill i en liknande motion se relationer till Israel och en ökad satsning på handel och annat samarbete.

”Sveriges riksdag behöver fördöma den antisemitiska internationella BDS-rörelsen för dess spridande av antisemitiska föreställningar och hat mot staten Israel, samt ta avstånd från den och inte i någon form stödja eller finansiera dess projekt”, skriver de sex ledamöterna dessutom.

Samma ledamöter kräver i en annan motion att Sverige fryser biståndet till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA, om det inte sker en ”omfattande reformering av ledning och verksamhet” och ”klara förändringar av de strukturer som legitimerar antisemitism och terrorstöd”.

De vill vidare att inget bistånd ges till den palestinska myndigheten ”så länge myndigheten och dess företrädare ägnar sig åt terrorhyllningar och uppvigling till våld mot Israel och kränker de grundläggande mänskliga rättigheterna”.

Flera enskilda riksdagsledamöter inom SD och KD föreslår också att biståndet till den palestinska myndigheten antingen villkoras eller stoppas.

Sverige bör snarast göra en översyn av detta arbete för att återetablera goda relationer med Israel.

Guds spår i skapelsen är starkare än sekularisering

Ledare Ordet sekularisering kommer av latinets sæcularis, från vilket vi har det svenska ordet sekel.... lördag 23/10 00:00

Cementa och LKAB visar behov av reformerad miljöbalk

Ledare Minns du valrörelsen 2006? Centerpartiet under Maud Olofsson gick till val på att i... fredag 22/10 00:10

Första judiska bröllopet i Bahrain på över 50 år

Gulfstaterna. Det var en stor helg för den judiska minoriteten i kungariket Bahrain när de nyligen kunde fira... söndag 24/10 10:00

Tårarna rann när hon hörde Guds ord

Missionsglimten Jag talade nyligen med våra partner i ett land i Centralasien som använder sociala medier för att... lördag 23/10 00:00

Bråket EU–Polen belyser värdekonflikt

Ledare Spänningen mellan EU och Polen har under veckan ökat ytterligare en nivå. I förra veckan slog polsk... fredag 22/10 00:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier