Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Politiker kräver att Sverige förbättrar Israelrelationen

Flytta Sveriges Israelambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Det föreslår kristdemokrater och sverigedemokrater i sju olika motioner.

Samtidigt föreslår sex moderater att Sverige vidtar åtgärder för att få en förbättrad relation till Israel.

Nyheter · Publicerad 10:30, 14 okt 2021

I årets motionsflod finns det flera som rör Israel och det palestinska biståndet. Bland annat önskar flera ledamöter från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att Sverige flyttar sin Israelambassad från Tel Aviv till Jerusalem.

Det handlar bland andra om Björn Söder, Dennis Dioukarev, Eric Palmqvist och Charlotte Quensel från SD liksom Mikael Oscarsson, Magnus Oscarsson och Roland Utbult från KD.

”I syfte att återuppbygga en god relation med Israel genom att respektera Israels val av huvudstad samt att också skapa förutsättningar för Sveriges deltagande i den dialog som behövs för en långsiktig överenskommelse mellan Israel och den palestinska myndigheten, bör Sverige inleda arbetet med att vid lämplig tidpunkt flytta den svenska ambassaden till Jerusalem”, skriver Ingemar Kihlström (KD) i en egen motion om saken.

Sex moderater, bland dem partiets utrikespolitiske talesperson Hans Wallmark, efterlyser i en gemensam motion om utrikespolitik, steg mot en förbättrad relation till Israel, och större utbyte inom forskning och innovation.

”Sveriges relation till Israel har alltsedan det ensidiga och oförberedda erkännandet av Palestina år 2014 kraftigt försvagats. Till detta bör även läggas Sveriges agerande mot Israel i ett antal internationella forum som FN, UNESCO och andra. Sverige bör snarast göra en översyn av detta arbete för att återetablera goda relationer med Israel”, menar de.

Även KD, med den utrikespolitiske talespersonen Lars Adaktusson i spetsen, vill i en liknande motion se relationer till Israel och en ökad satsning på handel och annat samarbete.

”Sveriges riksdag behöver fördöma den antisemitiska internationella BDS-rörelsen för dess spridande av antisemitiska föreställningar och hat mot staten Israel, samt ta avstånd från den och inte i någon form stödja eller finansiera dess projekt”, skriver de sex ledamöterna dessutom.

Samma ledamöter kräver i en annan motion att Sverige fryser biståndet till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA, om det inte sker en ”omfattande reformering av ledning och verksamhet” och ”klara förändringar av de strukturer som legitimerar antisemitism och terrorstöd”.

De vill vidare att inget bistånd ges till den palestinska myndigheten ”så länge myndigheten och dess företrädare ägnar sig åt terrorhyllningar och uppvigling till våld mot Israel och kränker de grundläggande mänskliga rättigheterna”.

Flera enskilda riksdagsledamöter inom SD och KD föreslår också att biståndet till den palestinska myndigheten antingen villkoras eller stoppas.

Sverige bör snarast göra en översyn av detta arbete för att återetablera goda relationer med Israel.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00