Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Sveriges regering är beredd att höja det kritiserade palestinska biståndet ytterligare. På bilden syns den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. Foto: Nasser Shiyoukhi/AP/TT

Palestinskt bistånd kan öka med 500 miljoner

Trots att flera andra länder fryst eller minskat biståndet till palestinska myndigheten på grund av misstankar om korruption och att medel används till våld, är den svenska regeringen i stället beredd att öka biståndet kraftigt.

Nyheter · Publicerad 08:20, 20 jun 2019

När regeringen i oktober 2014 beslutade om en strategi för det palestinska biståndet 2015–2019 omfattade stödet enligt regeringskansliets eget dokument ”cirka 1,5 miljarder kronor”.

Här kan man också läsa att de svenska insatserna förväntas leda till bland annat: ”stärkta, mer transparenta och demokratiskt styrda offentliga palestinska institutioner”, ”stärkt yttrandefrihet, inklusive fria och oberoende medier” och ”ökat politiskt inflytande och stärkt åtnjutande av mänskliga rättigheter för kvinnor och barn”.

Under den här perioden har ett antal stater runt om i världen ansett att utvecklingen snarare gått bakåt och valt att markera mot palestinska myndigheten. Flera, däribland USA och Australien, har valt att frysa eller minska det palestinska biståndet. Även i Sverige har L-ledaren Jan Björlund velat se en frysning, något regeringen motsatt sig.

I anvisningarna till den nya strategi som tas fram och som ska gälla 2020–2024 är regeringen nu beredd att kraftigt öka det palestinska biståndet.

”Volymen för biståndet till Palestina förväntas ligga på 1 500 miljoner kronor över en femårsperiod, men anvisningarna ger utrymme för en ökning upp till 2 000 miljoner kronor”, står det i regeringens pressmeddelande.

Anmärkningsvärt i regeringens skrivelse är att man säger att det är nödvändigt med en politisk lösning av konflikten ”för att utvecklingssamarbetet ska uppnå långsiktigt hållbara resultat”. Trots att man konstaterar att parterna i dag står långt ifrån varandra och att detta äventyrar biståndets verkan, ökar man alltså stödet.

Regeringen hävdar vidare att ”det största hindret för utveckling i Palestina är den israeliska ockupationen”. Men när det gäller de senaste årens politiska och demokratiska utveckling i de palestinska områdena som visar på allvarliga brister, berör Sverige detta ”i den politiska dialogen”.

Världen idag har sökt det ansvariga statsrådet Peter Eriksson (MP) för att bland annat fråga vilka framsteg regeringen anser ha gjorts från palestinsk sida med tanke på att man nu är beredd att öka biståndet. Vid denna tidnings pressläggning har han inte återkommit med svar.

På sociala medier är kritiken mot regeringens beslut hård.

”Galenskap = Göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Regeringen tänker fortsätta ösa svenska skattepengar över dysfunktionella Palestinska myndigheten. Upp till 2 000 miljoner under en femårsperiod”, skriver till exempel Viktor Hardarson, som sitter i styrelsen för Vänskapsförbundet Sverige-Israel, på Twitter.

Galenskap [är lika med att] göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Regeringen tänker fortsätta ösa svenska skattepengar över dysfunktionella Palestinska myndigheten.

Sann mångfald kräver olika åsikter, SVT!

Ledare Blott Sverige svenska stollerier har! Så skulle man kort kunna kommentera veckans uppmärksammade... lördag 30/5 00:00

Människovärdet blir synligt i coronatider

Ledare Debatten om den svenska coronastrategin fortsätter, och lär så göra under lång tid framöver. Något... torsdag 28/5 00:00

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka... måndag 1/6 06:50

Karlskronagudstjänster blev till stadsvandringar

Corona. I Karlskrona har en grupp bedjande och sjungande människor vandrat runt i staden på... söndag 31/5 18:00

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka...