Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.
Psaltaren 121:1-2

Världen idag

Palestinska flyktingar ärver sin flyktingstatus på ett unikt sätt. På bilden syns palestinska flyktingar vid en protest framför ett UNRWA-kontor i Amman, Jordanien. Foto: Raad Adayleh/AP/TT

Palestinska flyktingar har unik status i världen

Av alla olika flyktinggrupper i världen är det bara de palestinska som har ett eget FN-organ. Varken judarna som flydde på 1930-talet eller de miljontals muslimer och hinduer som fördrevs från Indien på 1940-talet har mötts med samma reaktioner från världssamfundet.

Nyheter · Publicerad 15:13, 26 nov 2019

Den palestinska flyktingfrågan uppstod efter att arabländerna förkastade FN:s delningsplan och i stället angrep den nybildade staten Israel 1948.

Ungefär lika många judiska flyktingar tvingades i samma veva lämna sina hem i de omgivande arabländerna. Men medan de judiska flyktingar som anlände till Israel absorberades av den israeliska staten, blev den palestinska flyktingsituationen permanent och kom att hanteras via FN:s flyktingorgan UNWRA.

I mitten av november röstade FN:s fjärde kommitté för att förlänga UNRWA:s mandat till år 2023.

Endast USA och Israel röstade emot resolutionen, sju länder avstod från att rösta och 14 var inte närvarande. Den slutgiltiga omröstningen genomförs i FN:s generalförsamling nu i december.

Veckan innan omröstningen avgick UNRWA:s generaldirektör, Pierre Krahenbühl, efter att en FN-rapport avslöjat maktmissbruk och korruption.

UNRWA betjänar cirka 5,6 miljoner palestinska flyktingar i Judeen och Samarien (Västbanken), Gaza, östra Jerusalem, Libanon, Jordanien och Syrien. Alla andra flyktingkriser i världen hanteras av FN-organet UNHCR.

De palestinska flyktingarna har mångdubblats eftersom de – till skillnad från övriga flyktingar i världen – ärver sin flyktingstatus i generationer.

De flesta stora flyktingströmmar under 1900-talet passerade – i motsats till den palestinska flyktingsitutationen – utan större reaktioner från världssamfundet. När den judiska flyktingfrågan i Europa diskuterades i Evian 1938 var exempelvis omvärlden likgiltig.

Inget FN-organ tog sig an de mellan 12 och 15 miljoner tyskar som tvingades fly från sina hem i Östeuropa efter andra världskriget.

Samma sak gäller de miljontals muslimer och hinduer som fördrevs från Indien respektive Pakistan när den indiska kontinenten delades 1948, och de mer än 1,5 miljoner människor som i samband med andra världskriget deporterades av Stalin till Sibirien och de centralasiatiska sovjetrepublikerna.

De 400 000 finländare som fördrevs av Sovjet från sina hem i Karelen och absorberades i Finland i anslutning till andra världskriget blev heller ingen internationell angelägenhet.

Vem leder den svenska politiska dansen?

Ledare Som en blixt från klar himmel meddelade Jonas Sjöstedt att han avgår som vänsterledare – just när han lyckats göra en remarkabel comeback för sitt...

Dags för Iran att återknyta de historiska banden till Israel

Israelkommentar Israelkommentar. Få länder i Mellanöstern har en lika lång och betydelsefull historia i relation till det judiska folket som dagens Iran. Påståendet kan verka...

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Västerås. Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...

Ta vara på och ta på allvar de möjligheter som ges för att komma närmare Gud, livets källa.

Inför söndag Hebr 2:9–10 En källa förknippar vi oftast med vatten, en plats där man kan släcka sin törst. I våras sprang jag Göteborgsvarvet. Då handlar mycket om...

Urban Ringbäck, 65 år

Jubilar Förkunnare. Urban Ringbäck var redan i tioårsåldern inställd på att bli pastor som sin far. Han älskar att förkunna i både tal och sång och han har inga planer...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...

Urban Ringbäck, 65 år

Jubilar Urban Ringbäck var redan i tioårsåldern inställd på att bli pastor som sin far. Han älskar att förkunna i både tal och sång och han har inga planer...