Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

Palestinska flyktingar ärver sin flyktingstatus på ett unikt sätt. På bilden syns palestinska flyktingar vid en protest framför ett UNRWA-kontor i Amman, Jordanien. Foto: Raad Adayleh/AP/TT

Palestinska flyktingar har unik status i världen

Av alla olika flyktinggrupper i världen är det bara de palestinska som har ett eget FN-organ. Varken judarna som flydde på 1930-talet eller de miljontals muslimer och hinduer som fördrevs från Indien på 1940-talet har mötts med samma reaktioner från världssamfundet.

Nyheter · Publicerad 15:13, 26 nov 2019

Den palestinska flyktingfrågan uppstod efter att arabländerna förkastade FN:s delningsplan och i stället angrep den nybildade staten Israel 1948.

Ungefär lika många judiska flyktingar tvingades i samma veva lämna sina hem i de omgivande arabländerna. Men medan de judiska flyktingar som anlände till Israel absorberades av den israeliska staten, blev den palestinska flyktingsituationen permanent och kom att hanteras via FN:s flyktingorgan UNWRA.

I mitten av november röstade FN:s fjärde kommitté för att förlänga UNRWA:s mandat till år 2023.

Endast USA och Israel röstade emot resolutionen, sju länder avstod från att rösta och 14 var inte närvarande. Den slutgiltiga omröstningen genomförs i FN:s generalförsamling nu i december.

Veckan innan omröstningen avgick UNRWA:s generaldirektör, Pierre Krahenbühl, efter att en FN-rapport avslöjat maktmissbruk och korruption.

UNRWA betjänar cirka 5,6 miljoner palestinska flyktingar i Judeen och Samarien (Västbanken), Gaza, östra Jerusalem, Libanon, Jordanien och Syrien. Alla andra flyktingkriser i världen hanteras av FN-organet UNHCR.

De palestinska flyktingarna har mångdubblats eftersom de – till skillnad från övriga flyktingar i världen – ärver sin flyktingstatus i generationer.

De flesta stora flyktingströmmar under 1900-talet passerade – i motsats till den palestinska flyktingsitutationen – utan större reaktioner från världssamfundet. När den judiska flyktingfrågan i Europa diskuterades i Evian 1938 var exempelvis omvärlden likgiltig.

Inget FN-organ tog sig an de mellan 12 och 15 miljoner tyskar som tvingades fly från sina hem i Östeuropa efter andra världskriget.

Samma sak gäller de miljontals muslimer och hinduer som fördrevs från Indien respektive Pakistan när den indiska kontinenten delades 1948, och de mer än 1,5 miljoner människor som i samband med andra världskriget deporterades av Stalin till Sibirien och de centralasiatiska sovjetrepublikerna.

De 400 000 finländare som fördrevs av Sovjet från sina hem i Karelen och absorberades i Finland i anslutning till andra världskriget blev heller ingen internationell angelägenhet.

75 år sedan Auschwitz befriades

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. Av förklarliga skäl kommer världens uppmärksamhet under Förintelsens minnesdag måndagen den 27 januari ha ett särskilt fokus på förintelselägret...
Familjefrågan Jag har en väninna som jag upplever är snäll men som ibland kan säga förminskande saker till mig. Jag är rädd överlag att bli påhoppad, för att jag...

Utstött – men pånyttfödd

Missionsglimten Jag är helt omtumlad av mötet med Alamak! Hon är strax över tjugo år och bor i ett av Asiens tuffaste länder. I dag står hon utanför sin...
Senaste nytt
Mest lästa just nu
Familjefrågan Jag har en väninna som jag upplever är snäll men som ibland kan säga förminskande saker till mig. Jag är rädd överlag att bli påhoppad, för att jag...

Utstött – men pånyttfödd

Missionsglimten Jag är helt omtumlad av mötet med Alamak! Hon är strax över tjugo år och bor i ett av Asiens tuffaste länder. I dag står hon utanför sin...

Sälj inte ut evangeliet för det som är politiskt korrekt

Serie För kristenhetens del lever man i farlig omedvetenhet om sitt eget läge. Likt Esau har kyrkan sålt sin trovärdighet mot att få njuta acceptansens...