Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Organisation: Ökad risk för korruption i Sverige

Sverige anses alltjämt tillhöra världens minst korrupta länder. Organisationen Transparency International Sverige anser dock att det råder tydliga tecken på ökad risk för korruption i både offentlig och privat sektor, skriver Dagens Nyheter.

Nyheter · Publicerad 17:00, 26 jan 2022

Transparency International har under det senaste decenniet årligen mätt korruptionsnivån i den offentliga sektorn i 180 länder. Sverige tillhör skaran av länder som anses vara minst korrupta, men Coronakommissionens svårigheter att få ut handlingar och beslut från regeringskansliets krisgruppsmöten är, enligt organisationen, ett av flera illavarslande tecken.

– Mörkläggning är motsatsen till öppenhet och insyn, och därmed ett första steg till ökad risk för korruption, säger Ulrik Åshuvud, styrelseordförande i Transparency International Sverige, till DN.

Misstankarna om mutbrott mellan Vårdexpressen och tjänstemän i Region Skåne, faktumet att svenska storbolag som Ericsson och Telia figurerar i USA:s topplista över företag som fått utdömda sanktioner samt svenska bankers brister i arbetet mot penningtvätt är andra exempel. Organisationen riktar även kritik mot tillsättningsprocesser av generaldirektörer, landshövdingar, överbefälhavare och andra nyckelpersoner, skriver DN.

– Svenskarna är vana vid att vara ”bäst i klassen”. Lägger man ihop alla exempel blir bilden av Sverige som ett föredöme en annan, menar Ulrik Åshuvud.

Transparency International Sverige betonar behovet av ökad insyn i samband med offentliga upphandlingar. Organisationen menar även att regler om längre väntetid mellan byte från offentlig till privat anställning skulle vara av godo.

– Korruption handlar inte bara pengar som i mutor, utan minst lika mycket om tjänster och gentjänster, så kallad vänskapskorruption.

Tiden med pandemin har orsakat skada på demokratin i demokratiska länder, menar organisationen.

– Covid-19 har inte bara i auktoritära utan även i demokratiska stater lett till minskad insyn för medborgarna. Att börja göra upp om viktiga samhällsfrågor i stängda rum innebär ett signalvärde som kan sprida sig och ge korruptionsrisken ett starkare fäste i alla delar av samhället, säger Ulrik Åshuvud till DN.

Det mest korrupta landet 2021 var, enligt Transparency International, Sysdsudan följt av Syrien, Somalia, Venezuela, Yemen, Nordkorea och Afghanistan. Det minst korrupta länderna var Danmark, Finland och Nya Zeeland.

Mörkläggning är motsatsen till öppenhet och insyn, och därmed ett första steg till ökad risk för korruption.

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Vattenfall sänker avgifter med miljardbelopp

Ekonomi. Vattenfall drar ned elnätsavgiften med i snitt 34 procent – motsvarande 1,1 miljarder kronor – från... lördag 27/5 13:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00