Vår själ väntar på Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta, vi förtröstar på hans heliga namn.
Psaltaren 33:20-21

Världen idag

Öppet brev om nyandlighet i kyrkor fick stor spridning

Pastor Linda Berglings öppna brev till Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén där Bergling vädjar om att samfundet ska stänga dörren till nyandliga inslag väckte många reaktioner. Ärkebiskopen själv vill inte kommentera frågan, men en som hoppas att budskapet hörsammas är prästen Håkan Sunnliden.

Nyheter · Publicerad 15:00, 19 jan 2022

”Mycket bra! Äntligen någon som vågar lyfta problematiken”.

Så lyder en av de över hundra kommentarer som publicerats på Världens idags Facebooksida efter artikeln om Linda Berglings öppna brev till ärkebiskopen, en artikel som fått stor spridning och som lästs av flera tusen personer.

Bergling varnade i sin text för att ”tekniker, metoder och andlighet med ursprung i österländska religioner kommit att ersätta det djupa mötet med Jesus som källa till läkedom och frid”. Hennes uppmaning att stänga kyrkorna för detta inflytande får medhåll av många.

”Så viktigt brev. Man förleder ju bort människor från tron när man öppnar upp för dessa nyandligheter”, skriver en annan läsare.

Några menar dock att de inte känner igen bilden av utbredd nyandlighet.

”Det är väl inte i alla kyrkor New Age-rörelsen agerar via Svenska kyrkan. Men, det förekommer för ofta i en del församlingar och det är trist”, skriver en person.

Håkan Sunnliden, präst och författare, instämmer i budskapet från Linda Bergling.

Han tror att trenden med allt fler nyandliga inslag i kyrkorna främst beror på att det uppstått ett tomrum när kyrkans ledning, enligt honom, låtit Bibeln och bönen stå tillbaka.

– I och med att man underskattat och övergett Bibeln, den friska källan, så kommer sådant här in i stället. De här aktiviteterna kan breda ut sig för att det finns ett vakuum, och vakuumet har kommit för att Svenska kyrkan inte har prioriterat Ordet och bönen.

När meditation med österländskt ursprung för några decennier sedan började leta sig in i de kyrkliga samfunden var budskapet att man bara skulle använda sig av tekniken, inte innehållet, säger Sunnliden.

– Men det har visat sig med åren att det fått större konsekvenser. Kyrkan ska inte använda sig av österländsk teknik, vi ska meditera på bibelordet och be till Herren Jesus, det är vår metod. Men detta har försvunnit mer och mer. Det finns i bästa fall kvar i kristna retreater men är inget den officiella kyrkan uppmuntrat, utan de har lyft fram de österländska teknikerna, säger han.

Världen idag har varit i kontakt med ärkebiskopen via hennes pressekreterare som meddelar att hon avböjer att kommentera det öppna brevet. Linda Bergling vill dock fortsatt hålla dörren öppen för ett samtal om dessa frågor.

– Det var i all kärlek och med stor bävan som jag skrev detta brev. Jag har en stor respekt för ärkebiskopen och det hade glatt mitt hjärta om man hade kunnat påbörja en dialog i detta viktiga ämne som rör kyrkans tjänst och framtid, säger hon. 

Jag har en stor respekt för ärkebiskopen och det hade glatt mitt hjärta om man hade kunnat påbörja en dialog i detta viktiga ämne som rör kyrkans tjänst och framtid.

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10

Viktigt att hedra pionjärerna när frikyrkligheten firar 175 år

Ledare I dag firar Sveriges frikyrklighet 175 år. Åtminstone om man betraktar dopen vid Vallersvik som... torsdag 21/9 00:40