Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Daniel Stråle är föreståndare för OM Sverige. Foto: David Spånberger

OM Sverige har begärt utträde ur Svenska missionsrådet

I samband med Svenska missionsrådets årsmöte nyligen tillkännagavs att missionsorganisationen OM Sverige upphör att vara medlem i rådet.

Nyheter · Publicerad 09:50, 3 jun 2020

– Slutsatsen av våra diskussioner tillsammans med styrelsen är att mycket av det som Svenska missionsrådet erbjuder sina medlemsorganisationer inte är relevant för OM, och det som vi tidigare drog nytta av genom vårt medlemskap i SMR nu inte längre behövs, säger föreståndaren för OM Sverige, Daniel Stråle, i en kommentar.

Styrelsen i organisationen fattade i början av maj beslutet att begära utträde ur SMR tills vidare.

– Vi är och förblir mycket intresserade av att föra samtal kring missionsfrågor tillsammans med svenska missionsorganisationer och samfund, och bidra med våra erfarenheter och kunskaper, säger Daniel Stråle.

SMR skriver på sin webbplats att man tycker att det är tråkigt att OM avslutar sitt medlemskap.

– OM är ur ett internationellt perspektiv en stor organisation vars bidrag och samtal kring missionsfrågor är viktigt och vi välkomnar er tillbaka när ni så önskar, säger missionsrådets ordförande Eva Nordenstam von Delwig.

OM Sverige är en svensk missionsrörelse som samarbetar med samfund, lokala församlingar och systerorganisationer i över 100 länder. Internationellt har OM omkring 5 000 arbetare som verkar för att nå de grupper som är minst nådda av det kristna budskapet.

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Sverige behöver en kristen ”68-rörelse”

Ledare Har du känt dig frustrerad över att dina barn i skolbänken drillas i idéer och värden som strider... torsdag 9/7 00:00

Gammalt jättekors funnet i Pakistan

Historia. I juni upptäcktes ett stort marmorkors i bergen i norra Pakistan. Det kan vara mer än tusen år... lördag 11/7 16:51

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...