Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt – vem i himlen och på jorden
Psaltaren 113:5-6

Världen idag

Exakt vad som kommer vara tillåtet att säga i ett själavårdssamtal om exempelvis sexualitet, för att ett samfund ska kunna få stöd, är inte klart. Foto: Freely Photos

Oklart vad som kommer gälla vid samtal om sexualitet

Att som pastor säga vad man anser om ett visst beteende ska inte vara otillåtet, enligt det förslag som regeringen nu lämnat över till riksdagen. Samtidigt finns formuleringar om omvändelseterapi och ”val av livspartner” kvar i förslaget.

Nyheter · Publicerad 08:20, 9 aug 2022

När Världen idag skrev om lagförslaget senast utgick vi från lagrådsremissen eftersom propositionen inte fanns tillgänglig än. En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som ska granska att förslaget inte strider mot någon lag.

När regeringen nu har lämnat över propositionen till riksdagen finns den dock tillgänlig, och Världen idag kan konstatera att formuleringarna som kan bli problematiska för samfund vars församlingar vill praktisera en biblisk syn på sexualitet finns kvar.

På ett ställe i propositionen står det visserligen att ett trossamfund eller en företrädare kan tydliggöra ”för en betjänad [person] vad trossamfundets eller företrädarens uppfattning … om ett visst agerande” är utan att exluderas från stöd och att samfundet ska kunna föra ”diskussioner med en betjänad om hur denne bör agera mot bakgrund av religiösa påbud”.

Det står också att ”ageranden som kan anses utgöra en manifestation av samfundets religion omfattas av skyddet för religionsfriheten”.

Men samtidigt står det fortfarande att ”framföra hot om uteslutning på grund av val av livspartner” inte ska vara tillåtet för att få bidrag och att ”omvändelseterapi av unga hbtq-personer” kan vara ytterligare ett skäl till nekat bidrag.

Regeringen bedömer, enligt propositionen, att det finns risk för att ett beslut om att inte bevilja ett trossamfund stöd kan strida mot religionsfriheten, men påpekar samtidigt att en inskränkning av religionsfriheten enligt Europakonventionen är tillåten ifall det är nödvändigt utifrån ”den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa, moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter”.

I propositionen står det vidare, vilket också Lagrådet påpekat, att det finns en risk för att kraven går stick i stäv med yttrandefriheten.

”En rätt för enskilda personer och organisationer att yttra sig betyder dock inte att alla uttalanden bör vara förenliga med statligt stöd”, står det samtidigt.

Exakt vad som kommer vara tillåtet och inte när det exempelvis gäller själavårdssamtal om homosexualitet återstår alltså att se. Däremot verkar det som om församlingar inte kommer kunna säga nej till medlemskap baserat på en persons val av livspartner för att samfundet ska få stöd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023, men förslaget måste gå igenom i riksdagen först.

Det politiska regimskiftet kan bli ett öppnat fönster från Herren

Rekommenderat Sverige har haft ett socialdemokratiskt regeringsinnehav i ungefär hundra år, med några kortare... torsdag 6/10 00:10

Klara dig i en vecka – så packar du krislådan

En gång om året vill MSB påminna oss om att krisen kan komma. Sällan har det väl känts så aktuellt... torsdag 6/10 04:00

Nöjespark i Judeens öken lockar tusentals besökare

Israel. Mitt i Judeens öken, i ett industriområde i ett judiskt samhälle, har en världsunik nöjespark... onsdag 5/10 21:00

Ryska soldater i Ukraina varnar reservister

Ukrainakriget. Tre ryska yrkessoldater, som alla stridit i Ukraina tidigare i år, varnar för vad som kan hända med... onsdag 5/10 18:00

Israel är ett föredöme i att ta ansvar för sitt närområde och sitt land

Israelkommentar Jag kom nyligen hem från en vecka i Israel och som alltid har jag så många intryck. Vi var en grupp... torsdag 6/10 00:00

Lovsången tillhör Kristi kyrkas dna

Inför söndag Vad är lovsång? Det är ju ett begrepp som rymmer både missuppfattningar och ”aha-upplevelser”. Är... torsdag 6/10 00:00

Senaste nytt

    Ett svar på frågan om Israels styrka

    Israelkrönika Många har frågat sig hur det judiska folket har kunnat bevaras som ett folk och en kultur under de...
    Följ Världen idag i sociala medier