Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Oklart om talibaner välkomnas i FN:s kvinnoråd

Så sent som förra året valdes Afghanistan in i FN:s kvinnokommission. Vad som kommer att ske med landets medverkan i kommissionen i det fall då talibanerna bildar en regering, är ännu oklart.

Nyheter · Publicerad 11:00, 24 aug 2021

”Jag talar för miljontals afghanska flickor och kvinnor som kommer att förlora sin frihet att gå till skolan, till arbete och att delta i landets politiska, ekonomiska och sociala liv”, sade Afghanistans FN-ambassadör Ghulam Isaczai när FN:s säkerhetsråd för en vecka sedan diskuterade läget i landet vid ett extrainkallat möte.

Omvärlden ser med största oro på hur de islamistiska talibanerna ska behandla de kvinnor och flickor som gradvis uppnått en större frihet sedan den förra talibanregimen störtades 2001.

Någon större tilltro sätts inte till den talesman för talibaerna, Zabihullah Mujahid, som förra veckan lovade att gruppen skulle respektera kvinnors rättigheter ”inom den islamiska lagens normer”, skriver nyhetsbyrån AP.

Så sent som förra hösten valdes Afghanistan, utan någon medial diskussion, in i FN:s kvinnokommission, en kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) som enbart ägnar sig åt jämställdhetsfrågor.

Där har landet en plats mellan 2021 och 2025. Vad som kommer att ske i det fall då talibanerna bildar en regering, är ännu oklart, och än så länge utgörs landets FN-organisation av företrädare för den regering som utmanas av talibanerna.

Sedan striderna hårdnade i maj har närmare 330 000 människor flytt Afghanistan, varav hela 80 procent enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR utgörs av kvinnor och flickor.

När FN:s ekonomiska och sociala råd röstade in Iran som medlem av FN:s kvinnokommission i våras höjdes röster mot att en regim som diskriminerar kvinnor på flera punkter ska sitta med i en kommission som arbetar för jämställdhet mellan könen.

På tisdag hålls den första extrainkallade mötet hittills inom FN:s råd för mänskliga rättigheter (OHCHR) om situationen i Afghanistan, på initiativ av Afghanistan och Pakistan. Av de 30 extrainkallade möten som hållits inom OHCHR med början 2006, har nio berört Israel.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00