Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Per Ewert från Claphaminstitutet visar upp vandringspriset för det nya Hannah More-priset. Foto: Claphaminstitutet

Nytt svenskt pris införs för kristna kulturskapare

Nästa år ser ett nytt kristet kulturpris dagens ljus, på initiativ från Claphaminstitutet. 

– Vi hoppas kunna uppmuntra kristna kulturpersoner att vara både goda kulturskapare och frimodiga kristna, säger Per Ewert från institutet.

Nyheter · Publicerad 17:00, 7 okt 2022

2023 fyller den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet 15 år och för att uppmärksamma det har de nu valt att instifta ett nytt kulturpris. 

– Vi tittade i vårt arv och vår idébakgrund på vad som skulle kunna passa att instifta ett pris för, och då tittade vi framför allt inom kulturen, berättar Per Ewert från Claphaminstitutet. 

Att det blir just ett kulturpris har också att göra med att många andra priser med tiden, enligt Per Ewert, har kommit att omformas enligt vår tids individualistiska sekulära kultur så att de inte hör ihop med det tydliga kristna arv som ofta finns i bakgrunden. 

– Inom just kulturområdet förväntas man ofta ha progressiva värderingar och inte en kristen grundsyn, säger han.

Det nya priset ska gå till en kulturskapare som står stadigt i en kristen livssyn och som skapar kultur som påverkar samhället. 

– Vi hoppas kunna uppmuntra kristna kulturpersoner att vara både goda kulturskapare och frimodiga kristna som påverkar sin samtid med bibliska värderingar. 

Priset namnges efter författaren Hannah More, som var den enda kvinnliga medlemmen i den ursprungliga Claphamgruppen i England på 1800-talet, en grupp kristna som samlades för att verka för kristen tro och värderingar i samhället.   

– Hannah More var en ledande kulturpersonlighet och samtidigt en starkt personligt troende kristen. Det är en personlighet som vi vill koppla även till vår tid, säger Per Ewert, som ser henne som ”ett fint exempel på en kvinna som var överlåten i sin tro och även var en framstående kulturskapare”.  

– Samtidigt kompromissade hon aldrig med de kristna värderingarna, framhåller han.  

Nomineringarna öppnar nu till det första Hannah More-priset. Det kommer sedan delas ut under nästa år i samband med Claphaminstitutets 15-årsjubileum.

Utöver en pengasumma består priset även av ett diplom och ett vandringspris i form av ett konstverk signerat konstnären Janeric Johansson. Pristagaren utses av Claphaminstitutets styrelse. 

Inom just kulturområdet förväntas man ofta ha progressiva värderingar och inte en kristen grundsyn.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10