Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.
Matteus 6:33

Världen idag

Nu ska EU-parlamentet ta ställning till migrationspakt

EU håller på att ta fram en asyl- och migrationspakt som bland annat innebär att medlemsländer kan tvingas att ta emot migranter. Förhandlingarna kunde ha gått vidare utan omröstning i Europaparlamentet, men efter ett initiativ från svenska SD ska nu ledamöterna rösta.

Nyheter · Publicerad 07:00, 20 apr 2023

Förslaget om en ny asyl- och migrationspakt lades enligt nyhetsbyrån TT fram hösten 2020, med målet att EU-parlamentet och medlemsländerna ska kunna enas senast under det första kvartalet 2024.

Pakten innebär bland annat att omfördelning av migranter i första hand ska bygga på frivillighet, men att EU kommer att tilldela varje land en migrationskvot om den frivilliga omplaceringen inte räcker.

Det berörda EU-parlamentsutskottet röstade nyligen, med stor majoritet, för att gå vidare till slutförhandlingar med EU:s ministerråd och EU-kommissionen, utifrån sin gemensamma syn på förslaget.

På tisdagen meddelade dock Charlie Weimers att Sverigedemokraterna hade säkrat tillräckligt med signaturer från ledamöter, motsvarande minst tio procent, för att kräva en omröstning i frågan i hela parlamentet, en omröstning som väntas hållas i dag torsdag.

Weimers är bland annat kritisk till att EU-kommissionen, enligt kommittéförslaget, ska ha rätt att tvinga länderna att ta emot migranter om ländernas egna åtaganden inte räcker till för att nå omfördelningsmålen, samt till att möjligheten till så kallad familjeåterförening ska breddas och underlättas, förklarar han in en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Den centerpartistiska ledamoten Abir Al-Sahlani kallar i ett Twitter­inlägg initiativet för ett ”spel och spektakel från SD”, medan Weimers, i en replik, motiverar det med att ”väljarna har rätt att veta var deras ledamöter står”.

Weimers kallar vidare förslaget för en ”vänsterkompromiss”, som han menar att huvudförhandlaren för asyl- och migrationshanteringsförordningen, den svenske moderaten Tomas Tobé, har gjort.

I sin debattartikel hävdar Weimers att både EU-kommissionens och Tobés förslag kommer att ”underminera möjligheten att driva en restriktiv migrationspolitik” om de blir verklighet.

Tomas Tobé svarar dock i en replik att EU-länderna helt enkelt behöver hantera migrationsfrågan gemensamt eftersom de delar en yttre gräns.

”Misslyckas EU med att samarbeta så cementeras nuvarande situation där Sverige och ett fåtal andra länder i EU får bära det stora ansvaret för migrationen”, skriver moderaten.

I en slutreplik kontrar Weimers med att antalet asylsökanden i unionen ”måste minskas radikalt och inte bara omfördelas”.

”Det minsta man kan kräva är att regeringen öppet redovisar sina ståndpunkter och tar en debatt innan vårt land överlämnar makten över migrationspolitiken till EU”, avslutar Weimers.

Migrationspakten

EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter enades den 28 mars om sin syn på hur förslaget till ny asyl- och migrationspakt för EU ska utformas, vilket bland annat innebär:

Att idén om en tvingande omfördelning av asylsökande som den främsta lösningen överges.

Att omfördelningen i första hand ska bygga på frivillighet.

Att EU kommer att tilldela varje land en migrationskvot om den frivilliga omplaceringen inte räcker.

Att ett land kan ansöka om kvotrabatt om det har tagit emot många flyktingar under de senaste tio åren.

Källor: TT och Expressen

Jordskred och våldsvåg kan väcka Sverige till bön

Ledare När Sveriges kristna i söndags bad och fastade skedde det mot fonden av lördagens stora katastrof i... torsdag 28/9 00:10

26 irakiska medborgare tvångsutvisade från Sverige

Politik. 26 irakiska medborgare har tvångsutvisats från Sverige. Transporten genomfördes under tisdagen,... onsdag 27/9 22:00

Akta dig för andlig skräpmat

Ledarkrönika Både samhället och kristenheten är splittrade. Auktoriteter undergrävs, inflationen drabbar vanliga... torsdag 28/9 00:00