Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Vid en utgrävning vid Genesarets sjö har man hittat ett lager som är äldre än den kyrka man funnit, vilket ger stöd för att det bibliska Betsaida kan ha legat på platsen. Foto: Wikipedia

Mosaikfynd kan vittna om Petrus uppväxthem

En över 1500 år gammal inskription, som har hittats i en arkeologisk utgrävning i Israel, ber om förbön från ”Sankte Per”. Forskarnas teori är att platsen är Betsaida och att lärjungen Petrus uppväxthem fanns där.

Nyheter · Publicerad 11:00, 28 aug 2022

Enligt ett pressmeddelande från arkeologerna, som hör till Genesarets högskola i Israel och högskolan Nyack i delstaten New York i USA, gjordes fyndet i en utgrävning av en bysantisk basilika, på en plats i Betsaidadalens naturreservat, som ligger nordöst om Genesarets sjö i Galileen.

Den grekiska texten är del av en stor mosaikplatta, som i sin tur utgör del av ett mosaikgolv, och enligt de forskare som översatt texten refererar den till att börja med till en givare som kallas ”Konstantin, Kristi tjänare”.

Texten fortsätter sedan med en begäran om förbön från ”de himmelska apostlarnas ledare och befälhavare”, en klassisk bysantisk titel för den framlidne lärjungen Petrus som kan jämföras med svenskans ”Sankte Per”.

Professorn Steven Notley, som är akademisk ledare för utgrävningen, konstaterar att fyndet är deras hittills starkaste indikator på att det fanns ett speciellt samband mellan Petrus och kyrkan ifråga.

– Den var sannolikt tillägnad honom. Eftersom den bysantiska kristna traditionen rutinmässigt identifierade Betsaida som platsen för Petrus hem, och inte Kapernaum som det ofta antas i dag, så verkar det sannolikt att basilikan byggdes till minne av hans hus, säger Notley.

Av Matteusevangeliet framgår det att Petrus bodde i Kapernaum tillsammans med sin fru, där det till exempel står om hur Jesus botade Petrus svärmor som låg sjuk i deras hem. Men samtidigt skriver lärjungen Johannes, i Johannesevangeliet 1:44, att ”Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus”, vilket antyder att det var Betsaida som de båda bröderna växte upp i.

Det nya arkeologiska fyndet stärker vidare teorin att basilikan i fråga är den kyrka som omnämns i en reseskildring från 700-talet av engelsmannen Willibald, som begav sig som pilgrim till det heliga landet och senare blev biskop i Bayern. Enligt Willibald hade kyrkan byggts över lärjungarna Petrus och Andreas hus.

Den arkeologiska utgrävningsledaren, professor Mordechai Aviam, berättar att ett av utgrävningens mål har varit att se om de kunde hitta något lager från det första århundradet efter Kristus, vilket i så fall skulle ge stöd åt en identifiering med det bibliska Betsaida.

– Vi hittade inte bara betydande lämningar från den perioden, utan också den här viktiga kyrkan och klostret runtomkring den, konstaterar Aviam.

Utgrävningen planeras fortsätta i oktober.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00