Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Kvadratmeterregel kommer bli vanligare än vaccinationspass i kyrkorna framöver. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mindre församlingar tvingas anpassa julgudstjänster

De nya restriktionerna gör att församlingar med över 20 deltagare nu behöva ordna så att det är ett visst avstånd mellan deltagarna alternativt använda sig av vaccinationsbevis. Kyrkor undantas dock från regeln om att man inte får stå upp under sammankomsten.

Nyheter · Publicerad 14:33, 22 dec 2021

För samlingar med upp till 500 personer gäller användning av vaccinbevis alternativt smittskyddsregler som avstånd mellan besökare samt max åtta personer i samma sällskap. En skillnad mot tidigare är att även mindre församlingar, med mellan 20 och 100 besökare, behöver tillämpa dessa smittskyddsåtgärder. För samlingar med fler än 500 personer krävs såväl vaccinbevis som övriga smittskyddsåtgärder.

Generellt gäller krav på anvisad sittplats vid allmänna sammankomster, men enligt Folhälsomyndighetens föreskrifter görs ett undantag från detta krav:

”Vid gudstjänst eller annan sammankomst för religionsutövning där deltagarna står under ceremonin kan anordnaren, i stället för anvisad sittplats, anvisa deltagarna en ståplats.”

Detta undantag gäller för arrangemang med 20–500 deltagare.

– Det är för att i vissa religioner så är själva ”ceremonin” stående, till exempel muslimska och vissa ortodoxa, uppger Jon Pelling på Folkhälsomyndigheten i ett mejl till Världen idag.

Församlingar som hade tänkt kräva vaccinationspass för sina julgudstjänster med över 500 besökare, och inte ha ett visst avstånd mellan platserna, får nu snabbt tänka om.

”Först till kvarn” kommer exempelvis att gälla vid julbönen i Uppsala domkyrka, rapporterar SVT.

Filadelfiakyrkan i Stockholm, S:ta Clara kyrka i Stockholm, Livets Ord i Uppsala, Kungsportskyrkan i Huskvarna, Immanuelskyrkan i Malmö och Svedjeholmskyrkan i Örnsköldsvik är exempel på församlingar som inte valt att använda sig av vaccinbevis, vilket Världen idag skrivit om.

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00