Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Mobbning av flickor som inte bär slöja och mot elever som äter griskött förekommer i Boråsstadsdelen Norrby, enligt en rapport. (Flickan på bilden har inget samband med texten.) Foto: Martina Holmberg/TT

Miljö på svensk skola jämförs med Mellanöstern

Reaktionerna är starka efter att en kommunal rapport från Borås visat att elever som äter griskött angrips och att kvinnor och flickor blir påhoppade för att de inte bär slöja. ”Idag har vi en situation i Sverige som påminner mig om förföljelsen som mina släktingar, kristna kopter i Egypten, utsattes för”, skriver islamologen Sameh Egyptson.

Nyheter · Publicerad 08:00, 31 dec 2019

Syftet med Borås kommuns hundra sidor långa rapport är att få en fördjupad bild av hur olika problem hänger ihop och att hitta effektivare lösningar för stadsdelen Norrby, rapporterar Borås Tidning. Lägesbilden gäller de senaste fem åren på Norrby och har gjorts genom workshops, rundvandringar och djupintervjuer.

Ett av de stora problemen i området är att kvinnor och flickor utan slöja angrips, exempelvis genom att man spottar efter den som anses vara för lättklädd samt mobbar eller fryser ut personer.

Det är särskilt på en av skolorna i stadsdelen uppges det vara stora problem med mobbning av flickor som inte lever efter normen och mot elever som äter griskött. Barn som tar griskött i skolbespisningen kan utsättas för kritiska blickar och tillrättavisningar av andra barn. Dispyter kring detta sker flera gånger per dag, enligt rapporten.

Andra missförhållanden som förekommer är trångboddhet, kriminella nätverk, radikalisering, våldsbejakande extremism, tystnadskultur, hedersrelaterat våld, klankonflikter och släktfejder.

Rapporten tar upp två former av rättsskipning som förekommer på Norrby. En som verkställs av kriminella nätverk med våld som vedergällningsmetod och en med straff genom böter, som har sitt ursprung i den somaliska sedvanerätten.

Peder Englund, chef för kommunens avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, lyfter fram betydelsen av att se sammanhangen mellan problemen på Norrby, och inte lyfta ut enskildheter.

– Då riskerar vi att öka polariseringen i stället för att minska den, säger han till Borås Tidning.

Sameh Egyptson, islamolog och författare är en av de som reagerat på nyheten.

”Idag har vi en situation i Sverige som påminner mig om förföljelsen som mina släktingar, kristna kopter i Egypten, utsattes för. Sverige förlorar nu i mina ögon sin själ; religionsfrihet, solidaritet, jämställdhet och mänskliga rättigheter”, skriver han på Facebook.

Även Johan Westerholm, skribent på Ledarsidorna, reagerar starkt på uppgifterna.

Rapporten är som ett facit på misslyckad migrations- och integrationspolitik de senaste decennierna, menar han.

”Utvecklingen av enklaver i form av förortskalifat är dessutom fullt logisk. En direkt seger för Muslimska Brödraskapets strategi i Sverige och Europa. … Borås stad är en av de första att våga nämna en form av rasism ingen vågat prata om tidigare”, skriver han på Facebook.

Idag har vi en situation i Sverige som påminner mig om förföljelsen som mina släktingar, kristna kopter i Egypten, utsattes för.

Dags för årets Allhelgonakonferens i Sankta Clara kyrka

Stockholm. Magnus Persson, Annahita Parsan och Bryan Stevenson finns bland talarna under Allhelgonakonferensen... fredag 30/10 12:16