Nyheter

Marxistisk tankemodell är central i RFSL:s certifieringar

Den som går RFSL:s utbildningar får sannolikt lära sig om intersektionalitet, det vill säga att vissa grupper (som homosexuella, svarta eller funktionsnedsatta) skulle vara utsatta för strukturell diskriminering. Foto: Anders Wiklund/TT
Den som går RFSL:s utbildningar får sannolikt lära sig om intersektionalitet, det vill säga att vissa grupper (som homosexuella, svarta eller funktionsnedsatta) skulle vara utsatta för strukturell diskriminering. Foto: Anders Wiklund/TT
Manliga och kvinnliga patienter på en psykiatriavdelning fick ligga i samma salar efter att sjukhuset hbtq-certifierats. Foto: Bertil Ericson/TT
Manliga och kvinnliga patienter på en psykiatriavdelning fick ligga i samma salar efter att sjukhuset hbtq-certifierats. Foto: Bertil Ericson/TT

Med marxistiska idéer som ”intersektionalitet” säljer RFSL kurser och certifieringar för miljontals kronor till myndigheter och vårdinrättningar. Det har bland annat lett till att RFSL-certifierade sjukhus börjat blanda manliga och kvinnliga patienter och orsakat oro bland patienter och personal.

Publicerad Uppdaterad

Vi sysslar i allt högre grad med ceremoniella och symboliska pseudoaktiviteter i arbetslivet utan någon som helst produktiv effekt.

Mats Alvesson, professor

I en artikel i Göteborgs-Posten från 2019 berättas det om hur psykiatriavdelningar på Sahlgrenska sjukhuset hbtq-certifierades och nya riktlinjer infördes som innebar att manliga och kvinnliga patienter plötsligt fick blandas i flerbäddssalar.

Man skulle nu ”tänka kritiskt till stereotypa uppfattningar om olikheter mellan könen” och inte placera patienter ”i samma salar bara för att de är av samma kön”.

Till GP sade en i personalen, som ville vara anonym, att patientsäkerheten riskerades på avdelningar där män och kvinnor blandas:

”Det är en fruktansvärt dålig vårdmiljö eftersom man blandar patienter som egentligen inte ska träffas. Det är missbrukare och kriminella i samma rum som unga självskadande tjejer. Det var en ung flicka som föräldrarna tog med ut igen. Jag skulle aldrig lägga in mina barn på en sådan avdelning. Jag tycker att detta är vedervärdigt. Vi väntar bara på att något ska hända”.

I samhällsdebatten i stort har värdegrundsutbildningar, motivationsseminarier och liknande de senaste åren blivit allt mer ifrågasatta. En som är kritisk är Lundaforskaren Mats Alvesson, professor i organisationsteori.

– Vi sysslar i allt högre grad med ceremoniella och symboliska pseudoaktiviteter i arbetslivet utan någon som helst produktiv effekt, säger han i en kulturartikel i Expressen.

Texten inleds med en uppräkning: ”Strategier. Kvalitetssäkring. Varumärkesarbete. Värdegrunder. Mångfaldsplaner. Jämställdhetsintegrering. Hbtq-certifiering. Styrdokument för arbetsmiljöförbättringar.”

I artikeln framförs tesen att vi allt mer får ett arbetsliv där ”anställda engageras i meningslösa processer som ser bra ut på papperet eller förstärker en organisations varumärke, utan att bekymra sig om de tillämpas eller har produktiv inverkan på kärnverksamheten”.

RFSL är tydliga med att deras utbildningar inte alls bara handlar om hbtq-frågor, där vissa ser organisationen som en auktoritet. Det tas också upp frågor om diskriminering kopplat till etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion och ålder.

Det handlar alltså inte bara om att förebygga kränkningar utan snarare om att etablera ett ”intersektionellt” perspektiv hos de tusentals som kommer i kontakt med deras utbildningar.

”RFSL Utbildning har ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv i allt vi gör. Det genomsyrar våra föreläsningar och utbildningar, hbtqi-certifieringen och alla andra tjänster vi erbjuder”, skriver man på sin webbplats.

Intersektionalitet är i dag en spridd term. Tidskriften Forskning & framsteg konstaterar dock i en artikel att begreppet fungerat som ”ideologiskt fundament för 2010-talets autonoma vänsterrörelse”.

De hänvisar till gruppen ”Intersektionell aktion” vars mål varit att ”totaldemolera alla kön”. I Intersektionell aktion har ”Göteborgs queerinstitut” ingått, en grupp som bland annat arrangerat ”Heterohatets dag”. Intersektionalitet handlar om ”maktordningar” och att en persons bakgrund och livsval samverkar och utgör en viss uppsättning ”diskrimineringsgrunder”. Tänkandet har sitt ursprung i en marxistisk samhällsanalys.

Powered by Labrador CMS