Nyheter

Många länder har slopat vaccinkrav för resenärer

De flesta länder har slutat kräva vaccinationsbevis och covid-test för inresande. Bilden visar resande på Heathrows flygplats i London.
De flesta länder har slutat kräva vaccinationsbevis och covid-test för inresande. Bilden visar resande på Heathrows flygplats i London.

Planerar du att resa utomlands i sommar? Då kan det vara bra att känna till att många länder har slopat kraven på vaccination och covid-test för utländska resenärer. Från och med den 11 maj gäller de lättade restriktionerna även för resor till USA.

Publicerad Uppdaterad

Du får inte under några förutsättningar lämna din bostad eller platsen som registrerats för din obligatoriska självisolering.

Italienska myndigheterna

Den 11 maj i år slopade USA kravet på vaccination mot covid-19 för utländska resenärer som reser in i landet. Men redan under förra året slutade många länder att kräva både vaccinationsbevis och negativt covid-test vid inresa. Det visar Världen idags genomgång av uppgifter på ambassadernas hemsidor och den officiella webbplatsen för Sveriges ambassader och konsulat, Sweden Abroad.

De slopade kraven gäller bland annat de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge, Island och de europeiska länderna Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Österrike, Polen, Bulgarien, Kroatien, Turkiet, Grekland, Cypern, Spanien, Portugal och Italien.

Däremot är reglerna stränga för personer som får covid-19 under sin vistelse i Italien. Den som får symptom ska göra ett covid-test. Om testresultatet är positivt ska personen omedelbart iaktta obligatorisk självisolering och kontakta den italienska folkhälsomyndigheten.

”Du får inte under några förutsättningar lämna din bostad eller platsen som registrerats för din obligatoriska självisolering”, skriver de italienska myndigheterna.

”Du kan bli bötfälld om du inte följer rådande lagar och restriktioner.”

Självisolering kan i regel avslutas 14 dagar efter att personen testades positivt första gången, men det är den lokala hälsovårdsmyndigheten som avgör när självisoleringen kan avslutas genom att utfärda ett intyg.

Israel har haft liknande isoleringskrav vid smitta, men har alldeles nyligen slopat dessa.

Bland de utomeuropeiska länder som slopat kraven på vaccination och covid-test för utländska resenärer finns Kanada, Israel, Marocko, Egypten, Tunisien, Thailand, Mauritius och Nya Zeeland.

För resa till Australien krävs inte längre vaccinationsbevis. Däremot måste alla inkommande resenärer följa test- och karantänkrav i den delstat eller det territorium de anländer till och i alla delstater eller territorier de planerar att resa till, skriver den australiensiska regeringen på sin hemsida.

Kina har inte heller något krav på vaccinationsintyg för inresande. Den 29 april i år togs även kravet på covid-test vid inresa bort.

Powered by Labrador CMS