Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Johannesevangeliet 1:16

Världen idag

Majoritet i Saronkyrkan vill se ändrad äktenskapssyn

Saronkyrkan i Göteborg som tillhör Evangeliska frikyrkan har tagit ytterligare ett kliv mot ett bejakande av homosexualitet. I en enkät bland församlingens medlemmar nyligen ställde sig en majoritet bakom församlingsledningens linje att härbärgera en dubbel äktenskapssyn.

Nyheter · Publicerad 07:00, 6 okt 2022

Som Världen idag tidigare berättat finns det i Saronkyrkan ett förslag om att bejaka ”människor som lever i samkönade äktenskap” samtidigt som man endast ska viga kvinna och man.

Saronkyrkans ledning, där det ska råda olika uppfattningar i frågan, har landat i en övertygelse om att två olika äktenskapssyner bör inrymmas i den framtida församlingsgemenskapen.

– Då vi gör en positionsförflyttning vill vi av respekt för dem som har den traditionella synen behålla enbart den traditionella vigselpraktiken. Det är inte logiskt, men av respekt för den gruppen gör vi så, säger pastorn Daniel Dalemo till Dagen.

I ett mejl som skickades ut till medlemmarna i våras lyfte ledningen fram vikten av enhet även när man inte är eniga, och beskrev det som en biblisk princip.

Medlemmarna fick nyligen säga sitt om förslaget till en ny församlingsordning via en webb­enkät, resultatet av den redovisas på kyrkans webbplats.

27 procent av dem som svarat är positiva till förslaget som skulle innebära att församlingen har två olika men likställda synsätt på äktenskapet – dels ett där endast man och kvinna ingår, dels ett ”utvidgat” synsätt där även samkönade par ingår.

Ytterligare 30 procent svarade att de kan leva med förslaget även om det inte uttrycker deras personliga uppfattning.

20 procent motsatte sig förslaget eftersom man inte vill likställa homosexuella äktenskap med heterosexuella, medan 18 procent motsatte sig förslaget eftersom man vill gå ännu längre och även viga samkönade par.

Enligt Dalemo har ledningen uppfattat att det finns en tillräcklig majoritet i församlingen för att gå vidare med förslaget om ny församlingsordning. 351 svar inkom på Saronkyrkans medlemsenkät.

Sverige sticker ut i Europa – 60 personer ihjälskjutna i år

Skjutningar. En man i 20-årsåldern blev under söndagskvällen den sjunde personen att skjutas ihjäl i Södertälje... tisdag 6/12 15:00

Enkla bedjare – inte bara teologer – kan tolka Bibeln

Ledare I den ständigt pågående, och nödvändiga, debatten om vad som är sann och sund kristen livsstil... tisdag 6/12 00:10

Intern strid i partiet Nyans – grundaren utmanas

Politik. Partiet Nyans skakas av en intern strid, bara några månader efter att man vunnit fullmäktigemandat... tisdag 6/12 14:00

Jesuscentrerad predikan av ny ärkebiskop

Ledare Inom den svenska kristenheten ställer nog många frågan ifall det gick att skönja en ny ton i... tisdag 6/12 00:00