Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

”Linde vilseledande i Wallenberg-påstående”

Utrikesminister Ann Lindes påstående att uppgiften om att Raoul Wallenberg levde efter officiellt dödsdatum redovisades i en UD-rapport, är vilseledande, menar forskaren Susanne Berger.

Nyheter · Publicerad 22:00, 19 feb 2020

Världen idag har tidigare berättat om hur FSB-översten Vinogradov redan 2011 bekräftade för UD att Raoul Wallenberg var ”Fånge nr 7”, som förhördes efter officiellt dödsdatum.

Dessa uppgifter redovisades i UD:s lägesbedömning i slutet av 2012, påstod Ann Linde i riksdagsdebatten den 7 februari i år. Men i själva verket hemligstämplades och nedtonades uppgifterna i UD:s rapport.

– Utrikesministerns påstående är vilseledande, menar Raoul Wallenberg-forskaren Susanne Berger, och framhåller att överste Vinogradovs uttalande inte alls ingick i rapporten från 2012.

Susanne Berger menar även att Linde är felinformerad när hon säger att överste Vinogradov 2011 endast ”upprepade” tidigare känd information.

– Överste Vinogradov sade inte: ”Det kunde ha varit så” eller ”Det var troligen så”, han sade: ”Det var så.” Hans uttalande utgör den tydligaste bekräftelsen på att den officiella sovjetiska versionen av Raoul Wallenbergs öde är en lögn som kommer från de högsta nivåerna i FSB:s arkivhierarki, säger hon.

Även Raoul Wallenbergs brorsdotter Louise von Dardel ifrågasätter Ann Lindes uttalanden i debatten om att UD ”står i nära kontakt med anhöriga”:

– Även i dag fortsätter UD att dröja med att besvara våra frågor. Vi väntar nu fortfarande, efter nästan två månader, att få svar på viktiga specifika frågor och för att få kopior på fyra brev, fastän att vi fått officiella löften om att UD nu vill hjälpa familjen och forskarna för att äntligen få fram sanningen, säger hon till Världen idag.

Utrikesminister Ann Linde håller med om att ”delvis nya uppgifter” framkommit som stärkt möjligheten att ”Fånge nr 7” var Raoul Wallenberg, men menar att uppgifternas innebörd och relevans främst bör diskuteras av experter.

– Det är värt att påminna sig om att UD:s enheter inte bedriver någon egen forskning i Wallenbergs ärende, förklarar Ann Linde för Världen idag.

– UD har de senaste sex månaderna ägnat ansenligt med tid och resurser åt att bistå anhöriga till Wallenberg och forskare, inklusive Susanne Berger, i deras ansträngningar. Bara sedan jag tillträdde som utrikesminister i september 2019 har flera åtgärder vidtagits.

– Å de anhörigas och forskarnas vägnar skickade Sveriges ambassad i oktober 2019 en förfrågan till den ryska sidan om tillgång till dokument som bland annat berör ”fånge nummer 7”, berättar hon vidare.

– Under mitt möte med utrikesminister Lavrov i Moskva den 4 februari inskärpte jag personligen den vikt regeringen fäster vid frågan om Raoul Wallenbergs öde och att vi förväntar oss större öppenhet från Ryssland för att äntligen kunna kasta ljus över vad som hände honom i sovjetisk fångenskap, betonar Ann Linde.

Även i dag fortsätter UD att dröja med att besvara våra frågor.

Nya möjligheter för kyrkan i coronatider

Ledare En av många följder av coronaepidemin har med de lokala församlingarnas förutsättningar att fira... lördag 28/3 00:00

Rysk ledarkupp ett varnande exempel

Ledare Mitt under pågående coronakris sker dramatiska politiska förändringar av närmast statskuppliknande... torsdag 26/3 00:00

De vill ge unga utrymme att växa

Lärjungaträning. Paret Stenstrand brinner för att hjälpa unga ledare att växa och hålla i det långa loppet. Något de... fredag 27/3 11:20

Tro inte på lögnen att du är svag när du visar dig sårbar.

Ungkrönika ”Hur är läget?” Det lär vara den allra vanligaste fråga vi får. Men hur ofta är vi egentligen... lördag 28/3 00:00

Tro inte på lögnen att du är svag när du visar dig sårbar.

Ungkrönika ”Hur är läget?” Det lär vara den allra vanligaste fråga vi får. Men hur ofta är vi egentligen...

De vill ge unga utrymme att växa

Lärjungaträning. Paret Stenstrand brinner för att hjälpa unga ledare att växa och hålla i det långa loppet. Något de...