Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Läkarlarm: Transaktivism och vård har flutit ihop

Intressegrupper som RFSL och Transammans har, trots att de bedriver lobbying, fått ett enormt inflytande på såväl enskilda som transvården i stort. Det konstateras i SVT:s dokumentärserie, där flera läkare vittnar om en ideologisk rörelse som agerar obarmhärtigt mot dem som vågar lyfta fram kritik.

Nyheter · Publicerad 07:00, 12 sep 2023

I slutet av förra året granskade Världen idag RFSL:s stora inflytande i vården, bland annat genom hbtq-certifieringar, som lett till att transideologin fått enormt insteg på sjukhus och andra vårdenheter. Mycket av det som lyftes fram i artiklarna bekräftas nu i SVT:s dokumentärserie.

En överläkare i barnpsykiatri som uttalar sig anonymt i SVT vittnar om att transvården drivs av annat än vetenskap.

– Jag upplever att vårdens tillvägagångssätt var väldigt präglat av patientföreningar och olika lobbygrupper, säger hon.

Överläkaren säger till SVT att när hon försökte stoppa mottagningen från att erbjuda transvård för barn från noll år så blev hon kallad ”transfob”.

Upplevelsen delas av en annan barnpsykiater som uttalar sig i programmet.

Politik och ideologi har tillåtits gå före att barn och unga erbjuds trygg och säker vård, säger han.

Läkare vittnar om att intresseföreningar som RFSL varit aktiva på såväl vårdkonferenser som i mötet med enskilda föräldrar för att driva på för det de kallar ”könsbekräftande” behandlingar.

RFSL har också genom sitt opinionsarbete och sina certifieringar fått en öppen dörr in i vården, där man fått enormt genomslag för sina idéer om kön, slår programmet fast. En ledande läkare som drivit en transpositiv linje har fått motta pris från RFSU och Pride, samtidigt som flera personer vittnat om att läkarens klinik varit alltför bejakande och inte alltid grundat arbetet på evidens och beprövad erfarenhet.

RFSL uppger i ett skriftligt svar till SVT att lösningen på dagens situation är ”könsbekräftande” vård, inte att motarbeta detta. Transammans skriver att det står patienter fritt att ta hjälp av utomstående vid vårdbesök, även om de själva uppger att de inte arbetar så.

I SVT-serien beskrivs också vågen av könsdysfori som sveper över västvärlden som en slags ”kultursjukdom” och jämförs med de apatiska flyktingbarnen som snabbt blev en etablerad sanning i början av 00-talet, för att i dag anses vara ett fenomen som saknar vetenskaplig grund.

En orsak som anges till den stora ökningen av upplevd könsdysfori är den uppsjö av influerare och profiler på sociala medier som riktar sina transpositiva budskap till barn och unga.

En rad tv-program där ”könsbyte” lyfts fram som något positivt har också sänts, bland annat i SVT.

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00