Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Sex kristna samfunds ungdomsavdelningar kritiserar RFSU:s skolmaterial för att vara ensidigt. Förslag finns på att låta SKR ta fram ett alternativt material till skolelever. Foto: Jessica Gow / TT

Kristna ungdomsförbund utmanar RFSU

Representanter för flera kristna samfunds ungdomsverksamheter vädjar nu gemensamt om att RFSU:s monopol på sexualundervisning i skolan ska brytas och att SKR, Sveriges kristna råd, ska ta fram ett alternativt material.– Är det så att styrelsen ger oss ett sådant uppdrag, ska jag gärna vara med och jobba för det, säger Björn Cedersjö på SKR.

Nyheter · Publicerad 00:00, 30 sep 2013

Det är i en debattartikel i tidningen Dagen som psykologen Alf B Svensson tillsammans med representanter för sex kristna samfunds ungdomsavdelningar kritiserar RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Utgångs­punkten är bland annat det uppmärksammade material som organisationen nyligen sänt ut till skolor där de önskar få in sexualkunskap i alla ämnen.
– Jag känner en frustration inför den monopolställning RFSU fått i skolorna, de beter sig i princip som en statlig myndighet vilket de ju inte är, säger Olof Edsinger, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) och en av undertecknarna.
– Våra barn och unga far illa av attityden att kärlek och sex inte har med varandra att göra. RFSU:s material är i mitt tycke ett uttryck för sexualiseringen av barnens vardag. Jag tror att många, inte bara kristna, håller med om att det inte leder till den skola vi vill ha.

I debattartikeln skriver man att RFSU:s information inte är allsidig utan ensidig. Visst behöver eleverna kunskap om könsroller, kondomer och könssjukdomar, men en stor brist är att de inte får kunskap om hur man får ett förhållande att hålla, hur man vårdar kärleken och hanterar konflikter, anser skribenterna. "Med den kunskapen får de både ett bättre sexliv och ett lyckligare familjeliv."
– Vi har skrivit under detta eftersom det ofta finns en ganska ensidig bild av relationer och sex i skolan. Det här initiativet är bra för att bredda samtalet. Det behövs mer medmänsklighet, att man ser på andra som sin nästa, inte som en resurs utan en individ som man visar ömhet och kärlek, säger Samuel Simons­son, ordför­ande i EFK ung (Evangeliska frikyrkan).

Edward Sköllerfalk på Pingst ung är av samma uppfattning.
– När man pratar om sexualitet i dag hålls ofta långvariga relationer och äktenskap utanför, i många andra former är det sexuella självklart. Vi går inte i direkt polemik med RFSU, men menar att det finns ett annat sätt att se på det.

Man riktar också en uppmaning till Sveriges kristna råd att ta fram och erbjuda skolorna ett alternativt sex- och samlevnadsmaterial "där man talar mer om kärlek än om könsorgan. Mer om etik än om teknik. Mer om hållbara relationer än om hållbara kondomer."

Vid Sveriges kristna råd har vare sig anställda eller förtroendevalda hunnit diskutera förslaget om att den kristna paraplyorganisationen skulle ta på sig att utforma det slags material som föreslås i debattartikeln. Det uppger Björn Cedersjö, direktor för SKR:s arbetsområde Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle.
– Vilka frågor vi ska lyfta inom SKR beslutas ytterst av kyrkornas företrädare. Och är det så att styrelsen ger oss ett sådant uppdrag, ska jag gärna vara med och jobba för det, säger han, och tillägger att han gärna skulle se fler röster än RFSU:s i samtalet om hur barn och ungdomar ska lära sig att hantera sin sexualitet.
– Det är klart att vi som kristna vill betona värdet av långa, trofasta relationer. Samtidigt vill vi också tala gott om kärleken och om sexualiteten på ett sätt som inte uppfattas som moraliserande. Ytterst har vi ju världens bästa budskap, säger Björn Cedersjö.

Även om det inte skulle leda till ett material menar Rasmus Ljung­­berg, ordförande i Fräls­nings­arméns ungdomsförbund, att det är viktigt att frågan lyfts.
– Det behöver givetvis informeras om sex och preventivmedel, men vi vill att hela spektrat ska finnas med, jag tror att för de flesta är sexualitet något som uttrycks i en relation, även om det så klart förekommer annat också. Men många ser det som något relationsstärkande och det perspektivet behöver bli tydligare.

Eva Janzon
Samuel Teglund
redaktionen@varldenidag.se


Läs mer:

• ”RFSU banaliserar abortfrågan”

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska...