Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Kristna friskolor kan drabbas hårt om elevpengen sänks

Trots att förslaget om sänkt elevpeng för friskolor röstades ner i riksdagen så sent som i fjol, kan frågan nu ändå att tas upp på nytt. Något som oroar friskolorna.

– Det här får inte hända helt enkelt, säger David Johansson, skolchef på Broskolan, Örnsköldsviks kristna skola.

Nyheter · Publicerad 10:00, 3 mar 2023

Turerna har varit många kring huruvida friskolor ska ha en mindre skolpeng än kommunala skolor. 2020 föreslog en statlig utredning att friskolornas ersättning skulle sänkas och det lades i somras fram i riksdagen som förslag av den förra regeringen. Den gången blev det dock stopp efter att en majoritet, däribland Liberalerna, sagt nej.

Men nu kommer skolminister Lotta Edholm (L) med nya besked när hon slår fast att hon utgår från att ersättningen kommer sänkas för friskoleföretag.

– Ja, det förutsätter jag att det kommer att bli, sade hon till SVT i veckan.

Regeringens förslag i fjol kritiserades från bland annat Almega Tjänsteföretagen. En rapport som de tagit fram visade att 97 000 elever riskerar att förlora sin skola om förslaget om sänkt skolpeng går igenom.

Den bilden delar också David Johansson, skolchef för den kristna Broskolan i Örnsköldsvik med 120 elever i förskoleklass till nian och 40 förskolebarn.

– Det är klart att om det här går igenom så blir det bekymmersamt. Det kan sluta med att skolor helt enkelt får lägga ner, så tufft är det ju, säger han.

Verksamheten i Broskolan är stabil, enligt David Johansson. Men han är ändå orolig för vad som kommer hända om elevpengen sänks.

– Vi har inga stora marginaler. Så det blir en utmaning om elevpengen sänks, säger han.

I de siffror som nämnts har det talats om en sänkning av skolpengen på tio-femton procent för friskolor. Något som David Johansson menar skulle få våldsamma konsekvenser för många skolor.

David Johansson beskriver det som ”anmärkningsvärt” att Liberalerna nu tycks ha svängt i frågan om sänkt skolpeng för friskolor. Men trots det är han hoppfull om att förslaget om sänkt elevpeng inte ska gå igenom.

– Jag hoppas och tror att vi ska kunna lyfta vår röst så att det här inte gå igenom. Skulle det göra det skulle det bli väldigt svårt. Det får inte hända helt enkelt.

Jan Rosman, ordförande för Kristna friskolerådet, är också kritisk till förslaget om sänkt elevpeng.

– Jag tycker det är ett feltänk från början till slut, säger han och beskriver det som ”ett ytligt resonemang” att prata om att kommunala skolor generellt sett behöver mer pengar för att de kostar mer.

Han tror också att en sänkt elevpeng skulle slå hårt mot många friskolor.

– Små friskolor kommer naturligtvis hamna i svårigheter om man inte får de pengar som de får i dag.

Tror du att det finns en risk att skolor får stänga?

– Ja, absolut.

Jan Rosman har dock inte märkt av någon tydlig oro hos medlemmarna i Kristna friskolerådet. I alla fall inte än.

– Nej, jag har inte märkt att oron är särskilt stor. Men nu när det här aktualiseras så måste vi titta på det förstås, säger han.

Vi har inga stora marginaler. Så det blir en utmaning om elevpengen sänks.
Jag tycker det är ett feltänk från början till slut.

Skolpengen

• Varje elev har en skolpeng som vandrar med när eleven byter skola.

• I dag får fristående och kommunala skolor samma grundbelopp per elev från kommunens budget.

• Skolpengens belopp kan variera mellan kommuner.

Källa: SVT

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10