Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

KD-politiker: Bevara familjedaghemmen

Förslaget om förbud mot att starta nya familjedaghem är ett hårt slag i ansiktet på alla föräldrar som önskar ett mindre sammanhang för sina barn. Det skriver Christian Carlsson (KD), ordförande för Kristdemokraterna i Stockholms stad, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Nyheter · Publicerad 17:30, 15 okt 2020

En utredning har föreslagit regeringen att förbjuda ”pedagogisk omsorg”, det vill säga familjedaghem, som tidigare brukade kallas dagmammor.

Utredaren menar att det är ”otidsenligt och orimligt med ett parallellt system vars kvalitetskrav aldrig kan nå upp till dem som gäller för förskolan”, skriver Christian Carlsson, som själv alltså förkastar resonemanget.

”Sanningen är i stället att det små barn behöver mest är kärlek, omsorg, lek och respekt samt att i ett nära sammanhang få knyta an till vuxna som ser, hör och bekräftar – någon som kan ge barnen den trygga start i livet som de behöver”, skriver han.

Att vilja förbjuda omsorgsformen är ”ett hårt slag i ansiktet på alla föräldrar som oroas över alltför stora barngrupper i förskolan och som önskar ett mindre sammanhang för sina barn”, skriver han.

”Förslaget kan inte betraktas som något annat än en krigsförklaring mot föräldrars rätt att välja, och mot hela valfriheten i välfärden”.

Christian Carlsson uppmanar regeringen att tänka om, och att införa en ”dagmammegaranti”, alltså en skyldighet för kommunerna att erbjuda familjedaghem när föräldrar så önskar.

Kristdemokraterna har förklarat att de vill se ett större fokus på andra barnomsorgsformer än förskola, och att föräldrar genom en barnomsorgspeng borde få ekonomiska möjligheter att vara hemma med små barn.

Förslaget kan inte betraktas som något annat än en krigsförklaring mot föräldrars rätt att välja.

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin... lördag 24/10 13:27

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...