Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Psaltaren 36:6

Världen idag

KD: Frågan om hemaborter ”inte politisk”

Kristdemokraterna var tidigare det enda riksdagsparti som inte ville ändra i lagen för att låta kvinnor utföra hela aborten hemma, utan en fysisk vårdkontakt.

I veckan som gick röstade man ändå för att låta utreda just detta.

Nyheter · Publicerad 11:00, 2 maj 2022

Så sent som i oktober förra året sade Kristdemokraternas talesperson för medicinsk-etiska frågor, Michael Anefur, att partiet inte såg någon anledning att ändra i abortlagen.

– Vi tycker att nuvarande lag är bra, sade han då i Sveriges Radio.

Lagen säger att abort ”ska ske på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning”. Därför har kvinnor behövt besöka ett sjukhus för att ta det första av de två piller som avslutar en graviditet, så kallad medicinsk abort.

De senaste åren har allt fler röster höjts för att kvinnor borde kunna hämta ut sin abortmedicin på apotek, efter en vårdkontakt via telefon eller internet.

Att ta bort obligatoriet i lagen, menar bland annat Sveriges gynekologer, utesluter inte att man i vissa fall ändå kan behöva göra ett ultraljud på sjukhus inför en abort.

När riksdagen debatterade frågan förra veckan varnade flera ledamöter för de medicinska risker det kan medföra att en kvinna inte träffar någon läkare eller sjuksköterska inför en medicinsk abort.

Men när det blev dags för omröstning fanns ingen tvekan. Samtliga ledamöter – utom en kristdemokrat som avstod från att rösta – meddelade regeringen att abortlagen, efter en översyn, ”bör ändras” så att kvinnor kan hämta ut sin abortmedicin på apotek.

Enligt Michael Anefur anser KD fortfarande inte att det är politikernas sak att ta initiativ för att ändra i abortlagen.

– Kristdemokraternas uppfattning, om huruvida hemabort ska kunna tillämpas eller ej, är att det är en fråga för professionen. Ytterst sett en fråga för Socialstyrelsen, uppger han för Världen idag.

Men att partiet först inte ville ställa sig bakom tillkännagivandet förklarar han inte med att KD var emot frågan i sak, utan med att man fått veta att regeringen redan börjat se över hanteringen av hemaborter.

– I sak ansåg vi att samma resultat skulle nås genom regeringens initiativ som en utredning. Dock har vi inte någon principiell invändning mot en utredning och därför röstade vi för en utredning tillsammans med en enig riksdag, säger han.

Michael Anefur framhåller vikten av att de medicinska konsekvenserna av en ändring i lagen utreds.

– Frågan berör inte aborträtten, utan den medicinska säkerheten i samband med aborter. Den frågan är precis som andra medicinsäkerhetsfrågor inte politisk, säger han, och tillägger att partiet sedan ”flera decennier” står bakom svensk abortlag.

I samma betänkande där socialutskottet avslog motionerna om hemaborter, avfärdades motioner från KD om vikten av abortförebyggande arbete och om att säkerställa att gränsen för sena aborter upprätthålls.

Världen idag har utan framgång sökt Magnus Oscarsson, som avstod från att delta i onsdagens riksdagsomröstning.

Tidningen har även bett om kommentarer från KD-ledamöterna Mikael Oscarsson och Tuve Skånberg, som tidigare motionerat om vikten av samvetsfrihet inom vården och om att ”rätten till liv bör stadfästas i Sveriges grundlag”.

Misstänkt båt var i Sverige före Nord Stream-sabotaget

Nord Stream. Den tyska segelbåten Andromeda misstänks ha använts vid sprängningarna av gasledningarna Nord... onsdag 27/9 19:00

När ska polletten trilla ner hos våra teologer och pastorer?

Ledare Tidskriften The Spectator, en brittisk veckotidning med fokus på politik, publicerade förra veckan... onsdag 27/9 00:10

Trefaldighetskyrkan i Arvika utsatt för skadegörelse

Arvika. Trefaldighetskyrkan i Arvika har utsatts för omfattande skadegörelse. Kyrkan är därmed för... onsdag 27/9 16:00

Deltagare brast ut i lovsång när konferens bombhotades

USA. Ett bombhot tvingade en kristen konferens i USA att avbrytas. Deltagarna evakuerades till ett... onsdag 27/9 13:00

Yom Kippur – en medicin mot offermentalitet

Israelkrönika I går (måndag) inföll Yom Kippur i Israel. Under dagen befann jag mig i Tiberias tillsammans med en... onsdag 27/9 00:00