Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Världen idag 23 maj

Kanal i Israel anklagas för mission – licens dras in

Israels första hebreiskspråkiga kristna kabel-tv-kanal, Shelanu TV, har fått sin licens tillbakadragen efter bara ett par månaders sändningar. Det utfärdande rådet menar att kanalen inte följt villkoren för sin licens, då sändningarna har missionerat till judar.

Nyheter · Publicerad 21:00, 29 jun 2020

För drygt en månad sedan rapporterade Världen idag om de negativa reaktioner mot Shelanu TV som följde efter att kanalen, som backas upp av internationella God TV, började sända sina program via det israeliska kabel-tv-nätverket HOT.

En av de hårdaste kritikerna var Israels dåvarande kommunikationsminister, David Amsalem, som sade att de ”aldrig kommer att tillåta någon missionskanal att drivas i Israel”. Enligt chefen för Israels råd för kabel- och satellitsändningar, Asher Biton, var missionsprogram också förbjudna enligt licensvillkoren för Shelanu TV.

Rådet har nu utrett kanalens innehåll i förhållande till villkoren och därefter beslutat dra tillbaka licensen, rapporterar The Jerusalem Post. Kanalen ska ha fått en tidsfrist på en vecka på sig för att sluta sända, rapporterar norska Dagen.

Det skriftliga tillkännagivandet från rådschefen Asher Biton till kabel-tv-företaget HOT, som kom i torsdags, motiverar enligt Jerusalem Post beslutet med att Shelanu TV vänder sig till judar som sin målpublik, och inte till kristna i Israel, såsom det ska ha uttryckts i licensansökan.

Rådet beskriver det som att Shelanu TV:s sändningar, även sedan översynen annonserats, ”fortsatt att vända sig till judar genom insatser för att lära dem om den kristna/judisk-messianska trons principer och försöka övertyga dem om trons giltighet”.

Shelanu TV tillbakavisar dock kritiken och pekar på att det i licensen trots allt står att ”kanalen kommer att sända kristet innehåll på hebreiska till den israeliska allmänheten”.

Kanalen kallar rådets beslut om att dra tillbaka deras licens för ”oproffesionellt” och meddelar att de kommar att lämna in en ny licensansökan.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10