Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.
2 Petrusbrevet 3:8

Världen idag

Under sitt besök i Jerusalem träffade statsminister Stefan Löfven flera judiska grupper. På bilden ses han skriva i minnesboken på Förintelsemuseet Yad Vashem. Foto: Owe Nilsson/TT

Judar uttryckte oro för Sverige vid Löfvens Jerusalembesök

Oro för judars situation i Sverige möter statsminister Stefan Löfven under besöket i Israel. – Svenska judar oroar sig för antisemitismen och känner sig inte helt bekväma med att visa offentligt att de är judar, säger Jonathan Greenblatt, chef för Anti-Defamation League, till TT. Under besöket i Jerusalem konfronterades Löfven även med att Sverige är en av huvudfinansiärerna UNRWA, som använder palestinska läroböcker som innehåller antisemitism.

Nyheter · Publicerad 16:50, 23 jan 2020

Statsminister Stefan Löfven träffade på torsdagen judiska organisationer i samband med sitt deltagande i minnesceremonin i Jerusalem över Förintelsen.

Under mötet tog Jonathan Greenblatt även upp den senaste EU-rapporten om situationen för judar i Europa. Den pekar på en allt sämre situation för judar i Sverige. Nio av tio svenska judar anser att situationen har förvärrats. Sverige tillhör de länder där judarna har minst förtroende för hur regeringen bekämpar antisemitismen och tillgodoser de judiska församlingarnas behov av säkerhetsskydd.

Undersökningen visar att 81 procent av de svenskar som svarat i undersökningen anser att regeringen inte bekämpar antisemitismen effektivt.

– Vi har ett bekymmer med antisemitismen, det är ingen tvekan, men Greenblatt sade också att Sverige är det land som har lägst andel som är fientligt inställda till judar, säger Stefan Löfven till TT.

– Men det finns ett problem i muslimska församlingar, där är andelen högre. Och det är klart att om du kommer från ett land där det kanske ingår i statspropagandan och där barn får lära sig i skolan, då blir det så och det är vår skyldighet att bekämpa det, säger Löfven.

Jonathan Greenblatt lyfte i det sammanhanget att Sverige är en av huvudfinansiärerna av FN-organet UNRWA, som använder palestinska läroböcker i Gaza och på Västbanken vilka innehåller antisemitism.

– Genomträngande antisemitiskt och våldsamt innehåll finns fortfarande i de senaste officiella läroböckerna från den palestinska myndigheten (PA) som UNRWA använder. Vi uppmanar alla som finansiellt stödjer PA och UNRWA att klargöra att detta material är oacceptabelt och måste ändras utan dröjsmål, säger Greenblatt.

Stefan Löfven håller med.

– Så är det ju. Det är inte acceptabelt att stödja något som uppmanar till våld eller är antisemitiskt. Just därför gör EU en granskning nu av de här läroböckerna. Det är ett tyskt institut som ska göra det för att möta den standard som ska gälla, och det tyckte ju Greenblatt var bra att det nu görs, men han var också tydlig med att UNRWA behövs.

Enligt Stefan Löfven ställde sig ADL och de andra judiska organisationerna mycket positiva till den internationella Förintelsekonferens som regeringen arrangerar i höst med stats- och regeringschefer från ett 50-tal länder, samt ett antal organisationer.

– De tycker att det är oerhört bra att vi tar det här initiativet. Det de tycker är speciellt bra är upplägget, att det inte nu bara handlar om att hålla tal och få till en deklaration. Vi har Stockholmsdeklarationen från 2000 redan.

– Nu får man göra åtaganden, att alla länder berättar hur de tänker göra för att bekämpa antisemitismen.

Genomträngande antisemitiskt och våldsamt innehåll finns fortfarande i de senaste officiella läroböckerna från den palestinska myndigheten (PA) som UNRWA använder. Vi uppmanar alla som finansiellt stödjer PA och UNRWA att klargöra att detta material är oacceptabelt och måste ändras utan dröjsmål.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00