Dom

Josef Barkenbom förlorar tvist med Solna Pingst – ”ändå nöjd”

Josef Barkenbom är nöjd med tingsrättens dom trots att han förlorade i ärendet mot tidigare arbetsgivaren Solna pingstförsamling.
Josef Barkenbom är nöjd med tingsrättens dom trots att han förlorade i ärendet mot tidigare arbetsgivaren Solna pingstförsamling.

Solna tingsrätt ger Solna pingst­församling rätt i ärendet mot Josef Barkenbom som avskedades av kyrkan efter inlägg i sociala medier om omvändelse. Rätten menar att Barken­bom mycket väl kan ha rätt i att hans utspel påverkat uppsägningen, men att församlingen ändå agerat försvarbart juridiskt sett.

Publicerad Uppdaterad

Som Världen idag rapporterat publicerade Josef Barkenbom en Instagramvideo den 1 juni 2022 där han ironiserade över begreppet ”omvändelseterapi” – ett ord som främst används när det gäller att försöka omvända någon från homosexualitet.

Barkenbom tog – på uppmaning från församlingsledningen – ner videon en dag efter att han publicerat den, men enligt Barkenbom även efter påtryckningar från dåvarande pingstledare Daniel Alm.

Styrelsen för Solna Pingst valde att arbetsbefria Barkenbom och han uteslöts ur pingströrelsens pastorsnätverk. Enligt församlingen skedde uppsägningen av ekonomiska orsaker, något Barkenbom menar var ett svepskäl.

Barkenbom valde att ta uppsägningen till rätten där ingen förlikning kunde nås. På tisdagen kom tingsrätten med sin dom. De anser att Barkenbom har gjort sannolikt att uppsägningen föranletts av personliga skäl, alltså att hans utspel i en teologisk fråga påverkat församlingens agerande. 

”De uppgifter som Josef Barkenbom har lämnat om fingerad arbetsbrist kan tingsrätten inte lämna utan avseende. De omedelbara reaktionerna på Josef Barken­boms filminlägg ger också stöd för hans uppgifter om att uppsägningen kan ha föranletts av personliga skäl”, skriver rätten.

Men församlingen uppger att deras agerande inte syftat till att inskränka Josef Barkenboms grundläggande yttrande- och föreningsfrihet eller har fått någon sådan effekt.

Tingsrätten går på församlingens linje. De har enligt rätten visat att uppsägningen genomförts av ekonomiska skäl till följd av en ansträngd finansiell situation. Det ska också vid tidpunkten ha kommit in personer i församlingen som på volontär basis kunde överta vissa av Barkenboms uppdrag, enligt kyrkan. 

Tingsrätten menar att församlingen ”haft en grundad anledning att vidta kostnads­besparande åtgärder”. Barkenbom döms att betala församlingens rättegångs­kostnader på 165 000 kronor. 

I ett sms till Världen idag säger Josef Barkenbom att han tolkar domen som att hans version fått stöd och att kyrkan sade upp honom för att han ”predikade omvändelse från synder”. 

”Jag är nöjd med domen, även om jag förlorade den, genom att domstolen ger mig rätt att det var min teologi och ståndpunkt som bevisligen låg bakom uppsägningen”, skriver han. 

Jag är nöjd med domen även om jag förlorade.

Josef Barkenbom

Han anser att församlingen vann målet ”på grund av sin dåliga ekonomi”. 

”Jag väljer nu att gå vidare och vill välsigna Solna pingstförsamling att få ordning på sin ekonomi framöver”, skriver han. 

Församlingens föreståndare Manuel Henriquez och ordföranden Marcus Jonsson skriver å sin sida i ett uttalande på kyrkans hemsida att tingsrätten bedömt att församlingen inte gjort något fel i hanteringen av Barkenboms anställning. 

De ser nu processen som avslutad, önskar Josef Barkenbom och hans ombud Guds välsignelse inför framtiden och skriver att man vill fortsätta vara en församling där alla är välkomna.

Powered by Labrador CMS