Nyheter

Islamiskt nytt parti siktar på riksdagen

Kommer partiet 'Jasin' finnas bland valsedlarna i framtiden? Det återstår att se.
Kommer partiet "Jasin" finnas bland valsedlarna i framtiden? Det återstår att se.

Jasin är namnet på det islamiska parti som siktar på att komma in i både riksdag, landsting och kommuner. Partiet har just ansökt om att få bli registrerat hos Valmyndigheten, men har ännu inte lämnat in de 1 500 namnunderskrifter som krävs för registrering.

Publicerad Uppdaterad

Vårt parti-namn är hämtat från den 36:e suran i Koranen och betyder ”Hjärtat av Koranen.

Mehdi Hosseini

X

För att få en partibeteckning registrerad krävs 1 500 namnunderskrifter. När man har skickat in underskrifterna gör Valmyndigheten en förväxlingsprövning för att säkerställa att den aktuella partibeteckningen inte kan förväxlas med en annan partibeteckning som gäller för samma val. 

Någon egentlig granskning av innehållet i stadgarna gör däremot inte Valmyndigheten.
För att ett parti ska kunna registreras till ett ordinarie val måste anmälan inkomma till Valmyndigheten senast den 28 februari samma år. Det som nya partier brukar ha svårast med är att få ihop underskrifterna, berättar Valmyndigheten.

Det finns dock inget krav på att ha en registrerad partibeteckning för att ställa upp i val. Man kan bara anmäla sitt deltagande.

Obs! Denna artikel publicerades i Världen idag den 15 september 2017.

”Ett islamiskt fredligt parti med målet att förena alla kvinnor och män från östvärlden under ett tak”. Så beskriver föreningen Jasin Group det parti som de ansökt om att få registrera hos Valmyndigheten.

– Vårt partinamn är hämtat från den 36:e suran i Koranen och betyder ”Hjärtat av Koranen", säger Mehdi Hosseini, talesperson för partiet.

Han berättar att suran handlar mycket om reformation, något som partiet vill åstadkomma.

– Men det betyder inte att vi vill skapa en islamsk stat. Vi respekterar Sveriges grundlagar.

Föreningen Jasin Group består i nuläget av tre delar: En muslimsk församling, en ideell förening och ett socialt företag. Huvudsätet ligger i Malmö och Lund.

Församlingen uppger sig vara ”en demokratisk förening” som ”följer exakt vad som står i Koranen” och följer sharialagar.

– Det här gäller församlingen. Vi vill inte ändra lagstiftningen.

Hur gör ni om församlingens synsätt krockar med svensk lag?

– Vi följer lagen, så klart.

Ett mål med partiet är att ”kämpa fredligt för en förbättring av invandrares liv i Sverige”. Bland annat vill man ”kunna vara närvarande i olika domstolar, statliga eller privata organisationer och myndigheter för att bevaka diskriminering”.

– Många svenskar och invandrare lever på bidrag. Vi vill att fler ska komma ut i arbete. Bland annat genom att sänka pensionsåldern till 55 år.

Partiet vill även verka för integration och en väl fungerande invandring.

– Vi är positiva till invandring. Den som är i behov av skydd ska få det. Men med rättigheter följer också skyldigheter. Om man missköter sig så bör man förlora sitt medborgarskap.

Rasism, nationalism, könsdiskriminering och fundamentalism uppges inte vara välkommet i partiet. Den som ägnar sig åt detta – oavsett i vilken religions namn – ska ”utkastas” ur partiet, skriver man.

Personerna som har startat partiet är iranska shiiter, men bland de 20 personer som är medlemmar i partiet finns, enligt Hosseini, både sunniter och kristna.

Vad innebär det att ni är ett ”islamiskt parti”?

– Vi har muslimsk bakgrund och vår partiledare är en imam. Men vi samarbetar gärna med andra föreningar och religioner. Vi vill verka för ett mångkulturellt samhälle.

På sin hemsida skriver Jasin att ”En kvinna bör vara trogen till sin man och mannen får röra vid hennes kroppsdelar. Därför är det enligt islam förbjudet att skaka hand med en främmande kvinna”. Enligt Hosseini är det ingen fråga som partiet ska driva.

– Den som vill skaka hand med en kvinna ska få göra det, och den som inte vill ska slippa.

På hemsidan skriver man även att karikatyrer av Muhammed ska bestraffas med fängelse.

– Det är en kränkning av mänskliga rättigheter. För att visa respekt mot människor borde man varken göra Jesus eller Muhammed till åtlöje.

Det nya muslimska partiet vill att det ska finnas tillgång till halal-kött på svenska skolor, sjukhus och äldreboenden, vidare vill man åtskilja tjejer och killar på idrottslektioner.

– Kvinnor kan känna sig trängda annars, säger Hosseini vars parti också vill att personer med låg inkomst ska kunna befrias från ränta på banken.

Hur ställer ni er till den form av islam som Khomeini förespråkar?

– Jag blandar mig inte i andra länders politik. Men det som jag kan säga är: Att styra människor i religionens namn kan förstöra landet.

Hosseini säger att Jasin både är emot kalifat och teokrati.

Många muslimska partier runt om i världen utövar ett totalitärt styre – hur ser ni på den risken för er?

– Vissa islamiska grupper är extrema, men man kan inte dra alla muslimer över en kam. De flesta som har flytt till Sverige är trötta på terrorism. Jag är själv ingen förespråkare av fundamentalistiska system.

Hosseini ser ingen risk för att Jasin skulle bli ett totalitärt parti.

– Nej, aldrig! Så länge jag finns kvar i det här partiet kommer det inte hända.

Men hur kan du garantera att inte andra tar över?

– Om jag ser att partiet går åt ett fundamentalistiskt håll kommer jag att upplösa det omedelbart.

För att få en partibeteckning registrerad krävs 1 500 namnunderskrifter. Jasin Group måste dels skicka in dessa, dels lämna vissa kompletterande uppgifter, för att kunna bli registrerade, berättar David Holm, jurist på Valmyndigheten.

– Hittills har vi fått in ungefär 470 underskrifter, säger Hosseini.

Siktar ni på valet 2018?

– Ja, varför inte.

Powered by Labrador CMS