Vinn vishet, vinn förstånd! Glöm inte vad min mun har sagt och vik inte av från det.
Ordspråksboken 3:18

Världen idag

Invandrare sticker ut i studie – oftare brottsmisstänkta

Utrikesfödda och deras barn har 2,5–3 gånger oftare varit brottsmisstänkta än svenskfödda med svenskfödda föräldrar. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Personer med föräldrar från Afrika sticker ut.

Nyheter · Publicerad 17:00, 25 aug 2021

Brå-rapporten bygger på statistik över personer som varit misstänkta för brott 2015–2018.

Av svenskfödda med svenskfödda föräldrar har 3 procent misstänkts för brott under de fyra åren.

Av svenskfödda med båda föräldrarna utrikesfödda har 10 procent misstänkts för brott.

Bland utrikesfödda var andelen 8 procent.

Det innebär att utrikesfödda varit 2,5 gånger oftare misstänkta för brott än inrikes­födda med båda föräldrarna födda i Sverige.

Personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar har 3 gånger oftare varit misstänkta för brott än inrikesfödda med båda föräldrarna födda här.

Brå påpekar att även om överrisken för inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar är ”relativt hög” rör det sig om en liten grupp i befolkningen.

– Det är svårt att säga vad överrepresentationen beror på. Att kunna ge förklaringar har inte varit huvudsyftet med den här rapporten, säger David Shannon, enhetschef på Brå till DN.

Rapporten visar också, enligt DN, att det finns påfallande stora skillnader bland personer med invandrarbakgrund beroende på födelseregion.

Högst är överrisken att bli brottsmisstänkt bland personer från Centralasien och olika regioner i Afrika.

DN skriver att mer än var femte person, vars föräldrar är födda i Afrika och Nordafrika (men inte Östafrika), förekom som misstänkta för brott 2015–2018.

Det finns också stora skillnader avseende brottskategorier.

Personer med utrikesfödda föräldrar förekommer fem gånger så ofta som misstänkta för mord och dråp, jämfört med personer med inrikesfödda föräldrar. Överrisken för rån är nästan lika hög.

Vad gäller våldtäkt är det i stället kategorin utrikesfödda som är överrepresenterad. Det är nästan tre gånger så vanligt att dessa misstänks för våldtäkt, som svenskfödda med svenskfödda föräldrar.

Senast man gjorde en rapport som kartlägger brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet är från 2005. Sedan dess har mycket hänt och röster har höjts för en ny liknande undersökning.

Det är svårt att säga vad överrepresentationen beror på. Att kunna ge förklaringar har inte varit huvudsyftet med den här rapporten.

Misstänkta personer

• Brottsförebyggande rådet (Brå) har i sin studie utgått från personer misstänkta för brott, och inte personer lagförda för brott.

• Det finns för- och nackdelar med båda alternativen.

• För en lagföring är beviskraven högre, vilket kan uppfattas som en säkrare indikator på att brottet faktiskt begåtts av en specifik individ.

• Samtidigt har kriminologer konstaterat att ju senare i rättsprocessen man samlar in brottsdata, desto högre är risken att det blir en snedvriden bild av brottsligheten, eftersom dessa data påverkas mer av beslut av personer inom rättsväsendet.

• Brå landar i bedömningen att de misstänktas brottslighet bättre avspeglar den polisanmälda brottsligheten än vad de lagfördas brottslighet gör.

Källa: Brå

Både partilojalitet och samvetsfrihet borde rymmas inom riksdagen

Ledare Lika regelbundet som årstiderna återkommer media till KD och abortfrågan. Det gäller DN,... lördag 21/5 00:10

Låt oss värna den biologiska mångfalden i sommar!

Ledare Efter en aprilmånad präglad av ytterligheter – första halvan kall, andra halvan varm – har vi haft... fredag 20/5 00:10

Morgan Johansson får erinran för svordom i riksdagen

Politik. Följetongen med justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) och dennes språkbruk fortsätter.... måndag 23/5 07:00

Regeringen inrättar beredskapsmyndigheter

Beredskap. Regeringen inrättar 60 beredskapsmyndigheter – allt från Kriminalvården och Åklagarmyndigheten till... söndag 22/5 15:00

Trålförbud införs på prov för att rädda strömmingen

Fiske. Strömmingsfiskare har länge larmat om att tillgången på strömming blir allt sämre. Därför ska nu... söndag 22/5 10:00

Ta varje tillfälle som ges

Missionsglimten Under fem dagar har jag varit i Bangladesh för bön och planering. Jag har fått rapporter om nya... lördag 21/5 00:00

Israel är alltid skyldig – oavsett

Israelkommentar Onsdagen den 11 maj 2022 utförde den israeliska armén, IDF, en militäroperation mot terrorism i den... fredag 20/5 00:00

Vårbudget kan avgöras av lotten

Politik. Den politiska vilden Amineh Kakabaveh stödjer inte längre regeringen. Det kan leda till att... söndag 22/5 07:00

Terrorister dödade journalisten

Israelkrönika Något som alla insatta och sanningssökande personer borde kunna enas om är att den...
Följ Världen idag i sociala medier