Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande.
Jakobsbrev 3:13

Världen idag

Invandrare sticker ut i studie – oftare brottsmisstänkta

Utrikesfödda och deras barn har 2,5–3 gånger oftare varit brottsmisstänkta än svenskfödda med svenskfödda föräldrar. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Personer med föräldrar från Afrika sticker ut.

Nyheter · Publicerad 17:00, 25 aug 2021

Brå-rapporten bygger på statistik över personer som varit misstänkta för brott 2015–2018.

Av svenskfödda med svenskfödda föräldrar har 3 procent misstänkts för brott under de fyra åren.

Av svenskfödda med båda föräldrarna utrikesfödda har 10 procent misstänkts för brott.

Bland utrikesfödda var andelen 8 procent.

Det innebär att utrikesfödda varit 2,5 gånger oftare misstänkta för brott än inrikes­födda med båda föräldrarna födda i Sverige.

Personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar har 3 gånger oftare varit misstänkta för brott än inrikesfödda med båda föräldrarna födda här.

Brå påpekar att även om överrisken för inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar är ”relativt hög” rör det sig om en liten grupp i befolkningen.

– Det är svårt att säga vad överrepresentationen beror på. Att kunna ge förklaringar har inte varit huvudsyftet med den här rapporten, säger David Shannon, enhetschef på Brå till DN.

Rapporten visar också, enligt DN, att det finns påfallande stora skillnader bland personer med invandrarbakgrund beroende på födelseregion.

Högst är överrisken att bli brottsmisstänkt bland personer från Centralasien och olika regioner i Afrika.

DN skriver att mer än var femte person, vars föräldrar är födda i Afrika och Nordafrika (men inte Östafrika), förekom som misstänkta för brott 2015–2018.

Det finns också stora skillnader avseende brottskategorier.

Personer med utrikesfödda föräldrar förekommer fem gånger så ofta som misstänkta för mord och dråp, jämfört med personer med inrikesfödda föräldrar. Överrisken för rån är nästan lika hög.

Vad gäller våldtäkt är det i stället kategorin utrikesfödda som är överrepresenterad. Det är nästan tre gånger så vanligt att dessa misstänks för våldtäkt, som svenskfödda med svenskfödda föräldrar.

Senast man gjorde en rapport som kartlägger brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet är från 2005. Sedan dess har mycket hänt och röster har höjts för en ny liknande undersökning.

Det är svårt att säga vad överrepresentationen beror på. Att kunna ge förklaringar har inte varit huvudsyftet med den här rapporten.

Misstänkta personer

• Brottsförebyggande rådet (Brå) har i sin studie utgått från personer misstänkta för brott, och inte personer lagförda för brott.

• Det finns för- och nackdelar med båda alternativen.

• För en lagföring är beviskraven högre, vilket kan uppfattas som en säkrare indikator på att brottet faktiskt begåtts av en specifik individ.

• Samtidigt har kriminologer konstaterat att ju senare i rättsprocessen man samlar in brottsdata, desto högre är risken att det blir en snedvriden bild av brottsligheten, eftersom dessa data påverkas mer av beslut av personer inom rättsväsendet.

• Brå landar i bedömningen att de misstänktas brottslighet bättre avspeglar den polisanmälda brottsligheten än vad de lagfördas brottslighet gör.

Källa: Brå

100-årig demokrati lider av allvarliga skavanker

Ledare En ny riksdag har öppnats och vi har påmints om att det är 100 år sedan den parlamentariska... lördag 18/9 00:10

Ryska valet inte spännande förrän efteråt: ”Riggat system”

Politik. En del vill inte ens se röstningen till Rysslands parlament som ett val, andra kallar det fars. Men... lördag 18/9 20:00

IMF-chefen anklagas för Kina-påtryckningar

Utredning. Världsbankens ledning pressade sin personal att skönmåla Kina när de skulle göra rankinglistan... lördag 18/9 16:00

Allt fler kommuner drar in stöd till religiösa aktörer

Kartläggning. Allt fler kommuner drar in bidrag till föreningar med religiös huvudman, oavsett om verksamheten... lördag 18/9 12:00

Bevara mitt hjärta – därifrån utgår livet

Missionsglimten – Hallå? Hej, syster, hur mår du? Jag har saknat dig! Jag blir alltid så glad, uppmuntrad, fylld... lördag 18/9 00:00

Lyckligtvis är Gud inte som du och jag.

Ungkrönika lördag 18/9 00:00

När två världsbilder kolliderar

Israelkrönika Jakten på de sex terrorister som rymde från Gilboafängelset i Israel förra veckan har fullständigt...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier