Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Invandrare sticker ut i studie – oftare brottsmisstänkta

Utrikesfödda och deras barn har 2,5–3 gånger oftare varit brottsmisstänkta än svenskfödda med svenskfödda föräldrar. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Personer med föräldrar från Afrika sticker ut.

Nyheter · Publicerad 17:00, 25 aug 2021

Brå-rapporten bygger på statistik över personer som varit misstänkta för brott 2015–2018.

Av svenskfödda med svenskfödda föräldrar har 3 procent misstänkts för brott under de fyra åren.

Av svenskfödda med båda föräldrarna utrikesfödda har 10 procent misstänkts för brott.

Bland utrikesfödda var andelen 8 procent.

Det innebär att utrikesfödda varit 2,5 gånger oftare misstänkta för brott än inrikes­födda med båda föräldrarna födda i Sverige.

Personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar har 3 gånger oftare varit misstänkta för brott än inrikesfödda med båda föräldrarna födda här.

Brå påpekar att även om överrisken för inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar är ”relativt hög” rör det sig om en liten grupp i befolkningen.

– Det är svårt att säga vad överrepresentationen beror på. Att kunna ge förklaringar har inte varit huvudsyftet med den här rapporten, säger David Shannon, enhetschef på Brå till DN.

Rapporten visar också, enligt DN, att det finns påfallande stora skillnader bland personer med invandrarbakgrund beroende på födelseregion.

Högst är överrisken att bli brottsmisstänkt bland personer från Centralasien och olika regioner i Afrika.

DN skriver att mer än var femte person, vars föräldrar är födda i Afrika och Nordafrika (men inte Östafrika), förekom som misstänkta för brott 2015–2018.

Det finns också stora skillnader avseende brottskategorier.

Personer med utrikesfödda föräldrar förekommer fem gånger så ofta som misstänkta för mord och dråp, jämfört med personer med inrikesfödda föräldrar. Överrisken för rån är nästan lika hög.

Vad gäller våldtäkt är det i stället kategorin utrikesfödda som är överrepresenterad. Det är nästan tre gånger så vanligt att dessa misstänks för våldtäkt, som svenskfödda med svenskfödda föräldrar.

Senast man gjorde en rapport som kartlägger brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet är från 2005. Sedan dess har mycket hänt och röster har höjts för en ny liknande undersökning.

Det är svårt att säga vad överrepresentationen beror på. Att kunna ge förklaringar har inte varit huvudsyftet med den här rapporten.

Misstänkta personer

• Brottsförebyggande rådet (Brå) har i sin studie utgått från personer misstänkta för brott, och inte personer lagförda för brott.

• Det finns för- och nackdelar med båda alternativen.

• För en lagföring är beviskraven högre, vilket kan uppfattas som en säkrare indikator på att brottet faktiskt begåtts av en specifik individ.

• Samtidigt har kriminologer konstaterat att ju senare i rättsprocessen man samlar in brottsdata, desto högre är risken att det blir en snedvriden bild av brottsligheten, eftersom dessa data påverkas mer av beslut av personer inom rättsväsendet.

• Brå landar i bedömningen att de misstänktas brottslighet bättre avspeglar den polisanmälda brottsligheten än vad de lagfördas brottslighet gör.

Källa: Brå

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Attacker mot prolife-grupper och kristna på grund av beslutet

Abort Både före och efter beslutet att upphäva abortprejudikatet Roe mot Wade i USA:s högsta domstol har... måndag 27/6 14:30

Ny vapenlag redo att klubbas i USA

USA. Tuffare bakgrundskontroller och större möjlighet att neka personer som dömts för våld i nära... måndag 27/6 10:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10

Segregationen ökar i hela landet

Rapport. Segregationen ökar och allt fler människor bor i utsatta områden, visar en ny rapport från Delmos,... måndag 27/6 07:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier