Den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom, och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga. 
Psaltaren 64:11

Världen idag

Interreligiös bön mot coronavirus ifrågasätts

Påven Franciskus och storimamen Ahmed al-Tayyeb uppmanade tillsammans med lutherska kyrkoledare alla troende i världen till en gemensam bönedag som hölls i torsdags.

”Ett uttryck för religionsrelativism”, menar Jacob Rudenstrand vid Svenska evangeliska alliansen och är kritisk till initiativet.

Nyheter · Publicerad 17:00, 15 maj 2020

Det är ”The Higher Committee of Human Fraternity”, ett nätverk där högt uppsatta ledare för olika världsreligioner möts och arbetar för fred, som står bakom inbjudan till en global bönedag mot coronaviruset.

”Låt oss alla – bröder och systrar från varje religiös tradition – förenas i dag för en dag av bön, fasta och botgöring”, manade påve Franciskus på Twitter.

Den gemensamma bönedagen märktes i Sverige bland annat genom ett videoklipp på sociala medier där Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén bad en bön från Lutherska världsförbundet i Uppsala domkyrka.

Initiativet har uppmärksammats runt om i världen, men är samtidigt omdebatterat.

”Även om Coronapandemin är allvarlig, kan vi inte vifta bort grundläggande frågor om Guds identitet”, menar Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare på Svenska evangeliska alliansen (Sea), i ett Facebookinlägg.

Att hela mänskligheten nu, oavsett tro, samarbetar för att förhindra smittspridning är naturligtvis bra, framhåller han.

”Men steget därifrån till gemensam bön mellan kristna, muslimer, judar, hinduer och buddhister väcker en rad frågor.”

En sådan fråga är vem man riktar sina böner till.

”Vem är Gud? Vad är Guds identitet? Hur är Guds natur? Hur handlar Gud och hur har Gud uppenbarat sig? Det är inte bön som handling som förenar, utan bönens objekt”, fortsätter Rudenstrand.

När man uppmanar religiösa tillhörande såväl kristendom och judendom som hinduism eller fornnordisk tro till bön, så handlar det om ”samfund som representerar radikalt olika uppfattningar om Guds identitet – som inte samtidigt kan vara sanna”, menar han.

Enligt Rudenstrand krockar islams gudsbild med Bibelns där Jesus är Gud i mänsklig gestalt. Inom hinduism och buddhism ses ”Gud” ofta som ett opersonligt varande och bland asatroende utgick man ursprungligen från flera olika nyckfulla gudar som inte ansågs vara eviga, påpekar Rudenstrand.

”Att lämna detta till envar och alla ser jag egentligen bara som ett uttryck för religionsrelativism och gör ingen troende någon tjänst”, skriver han.

Även om Corona- pandemin är allvarlig, kan vi inte vifta bort grundläggande frågor om Guds identitet.

Guds spår i skapelsen är starkare än sekularisering

Ledare Ordet sekularisering kommer av latinets sæcularis, från vilket vi har det svenska ordet sekel.... lördag 23/10 00:00

Cementa och LKAB visar behov av reformerad miljöbalk

Ledare Minns du valrörelsen 2006? Centerpartiet under Maud Olofsson gick till val på att i... fredag 22/10 00:10

Första judiska bröllopet i Bahrain på över 50 år

Gulfstaterna. Det var en stor helg för den judiska minoriteten i kungariket Bahrain när de nyligen kunde fira... söndag 24/10 10:00

Tårarna rann när hon hörde Guds ord

Missionsglimten Jag talade nyligen med våra partner i ett land i Centralasien som använder sociala medier för att... lördag 23/10 00:00

Bråket EU–Polen belyser värdekonflikt

Ledare Spänningen mellan EU och Polen har under veckan ökat ytterligare en nivå. I förra veckan slog polsk... fredag 22/10 00:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier