Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Ingerö polisanmäld av Skyttedal – slutar som partisekreterare

Johan Ingerö lämnar posten som partisekreterare för Kristdemokraterna. Bakgrunden är en polisanmälan mot honom från partikamraten Sara Skyttedal.

– Polisanmälan reser frågetecken kring hans möjligheter att fortsätta, säger KD-ledaren Ebba Busch.

Nyheter · Publicerad 15:00, 15 mar 2023

Europaparlamentarikern Sara Skyttedal skrev under tisdagen på Facebook att Johan Ingerö ”försökte ta sig rätten” till hennes kropp för åtta år sedan och att hon har skämts och förringat händelsen, men nu valt att polisanmäla.

Ingerö skriver i ett inlägg på Facebook att uppgifterna inte stämmer.

”Jag har inte fått se anmälan, men utifrån den lilla information jag fått så vet jag ändå vilket tillfälle som avses. Och att det som påstås inte är sant”, skriver han och berättar att han blivit skild från sitt uppdrag.

Skyttedal informerade partiet om sin polisanmälan den 4 mars. Inblandade personer har erbjudits samtalsstöd och juridisk rådgivning.

”Detta är ... ett personalärende som kan bli föremål för en juridisk process. Det hanteras med den varsamhet som det kräver. Oaktat anledningen till att Johan lämnar sin tjänst, reser anmälan frågetecken kring Johans möjligheter att fullfölja sitt förtroendeuppdrag”, skriver partiledaren Ebba Busch på Kristdemokraternas hemsida.

Enligt Ebba Busch fick partiet kännedom om uppgifterna den 29 januari och har sedan dess hanterat ärendet enligt sina rutiner.

”Utifrån det har samtal förts och en varsam process inletts med respekt för berörd persons önskade hantering.”

På onsdagen uppger Busch att beslutet om Ingerö främst handlar om att partiet behöver en person med andra egenskaper som partisekreterare. Ingerö har haft ”väl dokumenterade externa kommunikativa styrkor” som tjänat KD väl under övergången från oppositions- till regeringsparti, uppger hon.

– Vi behöver ha andra primära styrkor framöver som handlar om organisationsbygge, säger hon.

En ny partisekreterare kommer att presenteras i närtid, enligt Kristdemokraterna.

”Som partiledare är det min bedömning att för den tid som kommer så behövs primärt fokus på att bygga organisationen stark, och en person som långsiktigt förbereder partiet inför kommande val”, skriver Busch.

Biträdande partisekreterare Fredrik Noreback tjänstgör som tillförordnad tills en ny är på plats.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Allt fler produkter kan framkalla allergier

Hälsa. År 2008 var 725 produkter tillgängliga för konsumenter märkta som allergiframkallande. Tolv år... måndag 27/3 05:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10