Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Ifrågasatt utredare: Ej fel av polischef att anställa Staaf

Polischefen Mats Löfving var, enligt utredaren Runar Viksten, inte jävig när han anställde Linda Staaf som underrättelsechef på Nationella operativa avdelningen (Noa). Viksten, vars opartiskhet har ifrågasatts, anser dock att rikspolischefen ändå bör överväga att sparka Löfving eftersom denne varit jävig rörande andra beslut om Staaf.

Nyheter · Publicerad 15:00, 22 feb 2023

Den tidigare domaren Runar Viksten fick i december i uppdrag av rikspolischef Anders Thornberg att göra en ”fullständig genomlysning” av hur myndigheten hanterat den så kallade polischefshärvan. Vid en pressträff under onsdagen presenterade Viksten vad han kommit fram till.

Han sade då att han inte anser att polischefen Mats Löfving var jävig när han tilldelade Linda Staaf en hög befattning på Noa. Viksten uppger att Löfving och Staaf från 2015 till 2021 haft en privat relation med varandra, men att denna relation ska ha inletts efter att Staaf fått jobbet på Noa.

– Jag har funnit att hon lämnat korrekta uppgifter i sin ansökan och varit välmeriterad för tjänsten, säger Runar Viksten.

Viksten anser däremot att Löfving varit jävig i bland annat besluten att tilldela Linda Staaf tjänstevapen samt höja hennes lön. Besluten borde inte ha fattats av Löfving på grund av jäv, menar utredaren som anser att rikspolischefen borde överväga att sparka Löfving.

– Det handlar om en hög polischef som bryter mot grundlagsfästa principer. Det här måste få konsekvenser, säger Viksten.

Vid en pressträff sade Anders Thornberg att man ska granska utredningen innan man fattar ett eventuellt beslut om att avskilja Mats Löfving från hans tjänst. Rikspolischefen betonade att detta i så fall behöver prövas av statens ansvarsnämnd.

– Jag kommer ha ett arbetsrättsligt samtal med Mats Löfving, säger Thornberg.

Runar Viksten vidhåller att rikspolischefen inte kunde agerat annorlunda.

I en skriftlig kommentar till TT säger Mats Löfving att ”det var tungt” att ta del av Runar Vik­stens rapport.

”Jag noterar att han slår fast att de beslut jag har fattat som rör Linda Staaf är sakligt och objektivt korrekta, men jag konstaterar också att han är kritisk mot mitt agerande som chef, inte minst kopplat till frågan om jäv”, skriver han.

För närvarande pågår en åklagarledd förundersökning mot Mats Löfving.

I december berättade Expressen att Runar Viksten tidigare granskat Anders Thornberg i dennes dåvarande roll som Säpochef. Detta i samband med Säpos hantering av Rakhmat Akilov och terrordådet på Drottninggatan 2017. Viksten avvisar kritik mot att rikspolischefen, mot bakgrund av detta, tillsatt honom att granska rikspolischefens agerande i polischefshärvan.

– Jag har inga bindningar till Thornberg på något sätt, säger Viksten.

Förre polisen Joakim Söderström, som påminner om att Thornberg efter koranupploppen handplockade en utredare han känt under lång tid, är av annan uppfattning.

”Det finns ett fundamentalt problem när den som ska granskas är samma person som tillsätter och äger utredningen”, skriver Söderström i en debattartikel i Expressen.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) ser ”mycket allvarligt” på det som framkommit i utredningen kring Mats Löfving.

– Jäv ska naturligtvis inte förekomma i svenska myndigheter, säger han.

Strömmer bedömer Runar Vikstens utredning som mycket gedigen och uppger att det är polismyndigheten som avgör vad som ska ske med Löfvings anställning.

Justitieministern är nöjd med att rikspolischefen nu ska inleda ett bredare arbete för att förhindra att liknande jävsituationer kan uppstå igen.

– Jag välkomnar det och kommer att följa det arbetet noggrant, säger Strömmer.

På frågan om det inträffade skadar allmänhetens förtroende för polisen, säger justitieministern:

– De är självklart att den här typen av händelser är förtroendeskadliga.

Det finns ett fundamentalt problem när den som ska granskas är samma person som tillsätter och äger utredningen.

Utredarens slutsatser

Polischefen Mats Löfving var inte jävig när han tillsatte Linda Staaf som underrättelsechef på Nationella operativa avdelningen (Noa).

I fyra beslut som Löfving tog bedömer utredaren Runar Viksten att han var jävig:

• När Linda Staaf tilldelades ett tjänstevapen.

• När Löfving gav henne en lönehöjning.

• När han godkände hennes bisyssla som författare.

• När Linda Staafs chefsförordnande förlängdes av Löfving.

Källa: Polismyndighetens rapport

Utredning: Utbildade barnmorskor väljer bort sjukvården

Vård. Det råder inte brist på utbildade barnmorskor i Sverige – men de saknas inom sjukvården, inte minst... onsdag 31/5 10:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00