Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

I dag möter kyrkorna Migrationsverket

I dag, torsdag, träffar kyrkoledarna Migrationsverket för att få till stånd en förbättrad hantering av ärenden som rör asylsökande konvertiter. – Vi gör en manifestation, vi samlar in namn, vi ska ha samtal. Vi gör allt vi kan. Men det jag litar mest till är bönen, säger pingstföreståndare Daniel Alm.

Nyheter · Publicerad 13:21, 17 jan 2019

Samtidigt som Sveriges kristna råds presidium träffar ledningen för Migrationsverket, överlämnas de närmare 18 000 underskrifter som fyra samfund – Equmeniakyrkan, Pingst, Svenska alliansmissionen och Evangeliska frikyrkan – samlat in under kampanjen Rätt till tro.

Daniel Alm, som själv inte deltar vid mötet med Migrationsverket, säger att manifestationen och mötet med Migrationsverket är sprungna ur en djup frustration.

– Man försöker argumentera, ge juridisk rådgivning, skriva intyg, allting. Men det är som att tala för döva öron, säger Daniel Alm, som hört en föreståndare tala om att hungerstrejka i protest mot Migrationsverkets hårda inställning till asylsökande konvertiter.

– Det har gått över i uppgivenhet och frustration: vad ska man göra för att Myndighetssverige ska förstå att kristen tro inte är kunskap utan övertygelse och ett liv i relation.

Liksom både jurister och andra kristna ledare beklagar Daniel Alm att Migrationsverket i mycket liten utsträckning verkar ta hänsyn till de intyg om församlingstillhörighet, tro och aktivt medlemskap, som kyrkorna brukar skicka in till stöd för asylsökande som hävdar skyddsbehov sedan de blivit kristna.

– Det är en så märklig situation: det vi säger är äkta kristen tro, det säger svenska myndigheter inte är äkta kristen tro, säger han.

– I någon mån är detta också ett underkännande av oss, av de kristna samfundens intygande, vårt sätt att bedriva relationer, processer som handlar om tro, dop, församlingstillhörighet.

Han har svårt att tro det som Migrationsverket hävdar, nämligen att det finns pastorer och präster som intygar att en person är kristen när det i själva verkar helt handlar om att säkra asyl.

– Inte i någon av alla de församlingar jag rest runt till har jag hört talas om att personer låtit skendöpa sig, säger han.

– I stället är min erfarenhet att människor överlåter sig, engagerar sig i sin församling, och om de flyttar inom Sverige så söker de upp den lokala kyrkan. Så jag känner mig väldigt trygg med de intyg som våra pastorer skriver.

Det betyder inte, menar Daniel Alm, att alla asylsökande som åberopar att de blivit kristna, automatiskt ska få stanna i Sverige.

– Men just nu känns det som att det snarare är summariska avslag som gäller för den här gruppen. Gränsdragningen har verkligen snävats in, säger Daniel Alm, som menar att det inte är lagstiftningen utan tillämpningen som brister.

– Vi hoppas väl ändå att det vi gör nu ska leda till att Migrationsverket gör en positionsförflyttning av sina gränsdragningar.

Vad ska man göra för att myndighetssverige ska förstå att kristen tro inte är kunskap utan övertygelse och ett liv i relation.

Det är frukten som bör styra vilka träd vi bör vattna med våra bidrag.

Ledarkrönika Alla gagnas av goda resultat. Ett sunt och stabilt företag som lyckas med sin verksamhet och som... torsdag 17/9 00:00

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom... torsdag 17/9 00:10

Dyrare sprit och tobak ska stärka försvaret

Politik. Regeringen vill höja alkohol- och tobaksskatten. Höjningen ska betala en del av försvarets... fredag 18/9 13:20

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...