Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.
Lukasevangeliet 14:11

Världen idag

Hinduiska debattörer: Det finns ingen ”kristen yoga”

Huruvida yoga och andra nyandliga discipliner kan separeras från sitt österländska andliga ursprung och föras in i en kristen kontext är omdebatterat. Faktum är att det finns en rörelse i Indien och runt om i världen som vill ”återta” yogan, som många hinduiska ledare menar är intimt sammankopplad med religionen.

Nyheter · Publicerad 09:55, 26 jan 2022

Kristendom och yoga är inkompatibla. Det menar Rajiv Malhotra, inflytelserik företagsledare, författare och expert på hinduisk tro och tradition.

I en krönika på sajten Huffpost skriver Malhotra att yogans innehåll och konsekvenser ”strider mot mycket av kristendomen”.

Han skriver att han som hinduisk yogautövare och forskare håller med de kristna som tar avstånd från att yoga används i kristna sammanhang och tar som exempel Southern Baptist Seminary i USA som slagit fast att det finns en oförenlighet mellan kristendom och yoga.

Malhotra stämmer in i resonemanget att kroppen, inom yogan, är ”ett medel för att nå medvetande med det gudomliga” och att detta står i strid med kristen undervisning.

Den hinduiska ledaren menar vidare att ”kristen yoga” är en självmotsägelse. Yogan ska i stället användas för att bekämpa kristna idéer om exempelvis arvssynd och behovet av en medlare mellan Gud och människa, menar han.

Och Malhotra är inte ensam. För några år sedan startade Hindu American Foundation i USA en kampanj för att ”återta” yogan som man menar att väst försöker sekularisera. Yoga är en del av hinduismen, betonar man och framhåller bland annat att utövande av yoga i sig självt kan ses som en religiös handling och att de olika positionerna leder mot hinduismens förståelse av det gudomliga, oavsett om detta är utövarens intention eller inte.

Medan myndigheter i västländer som Sverige och USA accepterar att yoga förs in i skolor med hänvisning till att man kan göra praktiken ”andligt neutral”, resonerar ansvariga i Indien annorlunda.

För några år sedan uttryckte landets högsta domstol oro över ett förslag att yoga skulle bli en obligatorisk aktivitet i skolorna. Orsaken? Indiens skolor ska vara sekulära, och man menar att yoga är en tydlig religiös handling och det skulle innebära problem att tvinga religiösa minoriteter, exempelvis kristna, att delta i detta.

Bland den utsatta kristna minoriteten i Indien höjs också röster som varnar Jesustroende runt om i världen att ta till sig yoga. För några år sedan tog till exempel en katolsk kyrka i Kerala i Indien fram ett särskilt dokument där man tar avstånd från yoga i kristna sammanhang.

Bland annat lyfte de fram att yogan inte skiljer på skapelsen och Skaparen, att frälsningstanken är helt frånvarande och att vissa av rörelserna i sig är inkompatibla med biblisk tro.

Väckelserörelsens kulturkritik var inte helt obefogad

Ledare Äldre tiders väckelserörelse har kritiserats för sin förmenta moralpanik. Det tidiga 1900-talets... onsdag 5/10 00:10

Värdekonservativt Lettland ratade ryskvänligt parti

Nyhetskommentar Det innebär en jätteskräll att det som i flera val varit Lettlands största parti – det ryskvänliga... onsdag 5/10 00:00

Ryska soldater i Ukraina varnar reservister

Ukrainakriget. Tre ryska yrkessoldater, som alla stridit i Ukraina tidigare i år, varnar för vad som kan hända med... onsdag 5/10 18:00

Långsamma mirakler gör något inom oss

Vardagskrönika Efter avslutad bön kommer tystnaden, och så skrämmande tyst det kan vara. Man har sagt sitt ”amen”,... onsdag 5/10 00:00

Integritet – ett adelsmärke för en kristen företagare

Arbetslivskrönika Jag frågade mina första kull elever i Myanmar vad som hade gjort mest intryck på dem efter de gått... onsdag 5/10 00:00

M, KD, SD och L: Nej till höghastighetståg

Politik. M, KD, SD och L har enats om att säga nej till höghastighetsjärnväg, rapporterar Sveriges Radio... onsdag 5/10 07:00

Senaste nytt

    Ett svar på frågan om Israels styrka

    Israelkrönika Många har frågat sig hur det judiska folket har kunnat bevaras som ett folk och en kultur under de...
    Följ Världen idag i sociala medier