Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det gäller alla människor.
Predikaren 12:13

Världen idag

Hinduiska debattörer: Det finns ingen ”kristen yoga”

Huruvida yoga och andra nyandliga discipliner kan separeras från sitt österländska andliga ursprung och föras in i en kristen kontext är omdebatterat. Faktum är att det finns en rörelse i Indien och runt om i världen som vill ”återta” yogan, som många hinduiska ledare menar är intimt sammankopplad med religionen.

Nyheter · Publicerad 09:55, 26 jan 2022

Kristendom och yoga är inkompatibla. Det menar Rajiv Malhotra, inflytelserik företagsledare, författare och expert på hinduisk tro och tradition.

I en krönika på sajten Huffpost skriver Malhotra att yogans innehåll och konsekvenser ”strider mot mycket av kristendomen”.

Han skriver att han som hinduisk yogautövare och forskare håller med de kristna som tar avstånd från att yoga används i kristna sammanhang och tar som exempel Southern Baptist Seminary i USA som slagit fast att det finns en oförenlighet mellan kristendom och yoga.

Malhotra stämmer in i resonemanget att kroppen, inom yogan, är ”ett medel för att nå medvetande med det gudomliga” och att detta står i strid med kristen undervisning.

Den hinduiska ledaren menar vidare att ”kristen yoga” är en självmotsägelse. Yogan ska i stället användas för att bekämpa kristna idéer om exempelvis arvssynd och behovet av en medlare mellan Gud och människa, menar han.

Och Malhotra är inte ensam. För några år sedan startade Hindu American Foundation i USA en kampanj för att ”återta” yogan som man menar att väst försöker sekularisera. Yoga är en del av hinduismen, betonar man och framhåller bland annat att utövande av yoga i sig självt kan ses som en religiös handling och att de olika positionerna leder mot hinduismens förståelse av det gudomliga, oavsett om detta är utövarens intention eller inte.

Medan myndigheter i västländer som Sverige och USA accepterar att yoga förs in i skolor med hänvisning till att man kan göra praktiken ”andligt neutral”, resonerar ansvariga i Indien annorlunda.

För några år sedan uttryckte landets högsta domstol oro över ett förslag att yoga skulle bli en obligatorisk aktivitet i skolorna. Orsaken? Indiens skolor ska vara sekulära, och man menar att yoga är en tydlig religiös handling och det skulle innebära problem att tvinga religiösa minoriteter, exempelvis kristna, att delta i detta.

Bland den utsatta kristna minoriteten i Indien höjs också röster som varnar Jesustroende runt om i världen att ta till sig yoga. För några år sedan tog till exempel en katolsk kyrka i Kerala i Indien fram ett särskilt dokument där man tar avstånd från yoga i kristna sammanhang.

Bland annat lyfte de fram att yogan inte skiljer på skapelsen och Skaparen, att frälsningstanken är helt frånvarande och att vissa av rörelserna i sig är inkompatibla med biblisk tro.

Kriminella har arbetat som coacher till gängavhoppare

Gängkriminalitet. SVT:s Uppdrag granskning (UG) avslöjade nyligen flera fall där aktiva kriminella arbetat hos... onsdag 1/2 20:00

Hbtq och medlemskap blir en nyckelfråga för svenska frikyrkor

Ledare Vi står inför ett viktigt och kanske även avgörande år för våra stora kristna samfund. Det gäller... torsdag 2/2 00:10

Dolly Parton släpper ny låt: ”Gud gav mig den i en dröm”

Musik. I en dröm upplevde den kristna artisten Dolly Parton att hon mötte Gud, som var bekymrad över det... onsdag 1/2 18:00

Visst är en tvåstatslösning möjlig – om vissa kriterier uppfylls …

Israelkommentar ”En tvåstatslösning skulle lösa konflikten mellan Israel och palestinier, för om det fanns två... torsdag 2/2 00:00