Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Det behövs en utredning av det samband mellan covid-19-vaccinationer och hjärt-kärlproblem som verkar finnas, menar israeliska forskare. Foto: Oded Balilty/AP/TT

Fler sökte vård för hjärtinfarkt efter vaccinering

När Israel massvaccinerade mot covid-19 med mRNA-vaccin 2021 ökade larmsamtalen kopplade till akuta hjärtproblem bland människor under 40 år, visar en vetenskaplig studie.

Framför allt tycks ökningen korrelera med den andra vaccindosen.

Nyheter · Publicerad 08:00, 8 jun 2022

Studien, som publicerats i form av en artikel i tidskriften Nature, har jämfört israelisk statistik över larmsamtal med statistik över covid-19-infektioner och covid-19-vaccinering, gällande perioden 2019 till och med maj 2021. 

Artikelförfattarna, två forskare vid det amerikanska universitetet MIT och en forskare vid Ben Gurion-universitetet i israeliska Be’er Sheva, konstaterar att det tidigare har upptäckts ett orsakssamband mellan vaccination och hjärtmuskelinflammation. 

I sin studie har de i stället, med hjälp av den israeliska larmsamtalsdatan, undersökt hur mängden larm kopplade till diagnoserna hjärtinfarkt respektive akut kranskärlssjukdom har utvecklats i samband med coronapandemin. 

För åldersgruppen 16–39 år visade det sig då att det skett en ökning på över 25 procent för båda typerna av larmsamtal under massvaccinationsperioden januari till maj 2021 jämfört med samma period under de två föregående åren. 

Därtill visade ytterligare dataanalys på ett statistiskt samband mellan den veckovisa ökningen av dessa larmsamtalstyper och mängden givna doser covid-19-vaccin till åldersgruppen i fråga. 

Larmökningen verkar särskilt ha följt administrationen av den andra vaccindosen, lyfter forskarna fram. 

Något signifikant samband mellan mängden av larm och mängden covid-19-infektioner under perioden i fråga, en period då Israel drabbades av sin tredje våg av covid-19, upptäckte forskarna däremot inte. 

Det enda covid-19-vaccin som användes i Israel under denna initiala vaccinationsperiod, och som gavs till personer som var 16 år eller äldre, var Pfizers mRNA-vaccin Comirnaty. 

Forskarna uppger att de inte kan konstatera något orsakssamband, utan bara ett statistiskt sådant. Samtidigt drar de dock slutsatsen att deras studie understryker behovet av en grundläggande utredning av det samband mellan covid-19-vaccinationer och hjärt-kärlproblem som verkar finnas. 

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00