Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro.
Första Timoteusbrevet 1:5

Världen idag

Republiken Finlands president, Sauli Niinistös, talar vid Kungliga Krigsvetenskapsakademiens 225:e högtidssammankomst i Stockholm den 12 november 2021. Foto: Fotograf: Jouni Mölsä/Republikens presidents kansli.

Finlands president varnar för svårare tider i Norden

Det säkerhetspolitiska läget i världen är allvarligt och den världsordning som skapades efter andra världskriget har förändrats. Det underströk Finlands president Sauli Niinistö vid sitt högtidstal under Kungliga Krigsvetenskapsakademiens 225:e högtidsdag i Stockholm förra veckan.

Nyheter · Publicerad 15:00, 18 nov 2021

– Tiden för att vakna till insikt är inte över. Olika varningsklockor fortsätter att ringa, allt starkare. Den tilltagande stormaktskampen blir allt tydligare, också för oss i Norden, sade president Sauli Niinistö i sitt tal.

Han underströk också att makten utövas av fler aktörer än tidigare. Aktörer som behärskar en ny teknik och nya metoder. I 2020-talets tid har hotbilderna förändrats.

– Under kalla kriget blev vi vana vid att leva i terrorbalans. Nu håller denna balans på att rubbas. Jag hyser ingalunda endast farhågor för vår framtid, men jag befarar att tiderna blir bara svårare och svårare, sade presidenten.

I talet framhöll han den stora betydelsen av de samarbeten Sverige och Finland har för den samlade säkerheten i norra Europa. Presidenten menade vidare att det redan djupa säkerhetspolitiska samarbetet Finland – Norge – Sverige borde utvecklas vidare. Talet i sin helhet finns att läsa på Kungliga Krigsvetenskapsakademiens hemsida.

”Den tilltagande stormaktskampen blir allt tydligare”

Journalister från Israel vittnar om hat under fotbolls-VM

Qatar. Israeliska journalister på plats i Qatar för fotbolls-VM vittnar om trakasserier från både... onsdag 7/12 13:00