Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.
Johannesevangeliet 15:13–14

Världen idag

Europadomstolen: Nej till resning i barnmorskemålen

Barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen som åberopat rätt till samvetsfrihet nekas resning av Europadomstolen som tidigare sagt nej till att ta upp målet.

– Vi anser att den svenska domaren, Erik Wennerström, som utgjorde en av de tre domarna i kommittén, borde frånträtt uppdraget på grund av intressekonflikt och jäv, säger Ruth Nordström som företrätt barnmorskorna.

Nyheter · Publicerad 10:56, 27 okt 2021

Fallen med Grimmark och Steen som inte velat medverka vid aborter har väckt stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt. Rätten till samvetsfrihet finns inskriven i internationella konventioner men har nekats barnmorskorna.

Ärendena har vandrat genom de svenska rättsinstanserna och överklagades till Europadomstolen. I maj 2020 ansökte barnmorskorna om resning i Europadomstolen som tidigare beslutat att inte ta upp deras klagomål till prövning. Nu har Europadomstolen meddelat att man nekar en prövning.

– Europadomstolen skriver i sitt beslut att inga exceptionella omständigheter framkommit som ger anledning till resning. Vi beklagar detta beslut djupt, även om det tyvärr var väntat. Det är så mycket i den här rättsprocessen som ger anledning att titta närmare på vad som hänt, säger Ruth Nordström, advokat och grundare av Skandinaviska Människorättsadvokaterna, i ett pressmeddelande.

– Ellinor Grimmark har flyttat till Norge för att jobba som barnmorska i förlossningsvården och där skakar hennes kollegor på huvudet och frågar sig varför Sverige inte kan tillgodose samvetsfrihet när det fungerar utmärkt i våra grannländer och i över 40 länder i Europa, fortsätter Ruth Nordström.

Som Världen idag tidigare berättat riktades också skarp kritik mot att en svensk domare som arbetat inom regeringen i olika befattningar var med och fattade beslutet om att ärendet inte skulle prövas i Europadomstolen.

– Vi anser att den svenska domaren, Erik Wennerström, som utgjorde en av de tre domarna i kommittén, borde frånträtt uppdraget på grund av intressekonflikt och jäv, säger Ruth Nordström och påpekar att Wennerström även arbetat som generaldirektör för ett råd som tilldelade ekonomiska bidrag till Sveriges kommuner och landsting, Ellinors och Lindas arbetsgivare och motpart i målet, och suttit i ett insynråd tillsammans med arbetsgivarens vd.

– Dessa omständigheter var inte kända innan beslutet fattades och parterna kunde således inte göra någon jävsinvändning innan, säger Ruth Nordström som nyligen släppt boken Till de utsattas försvar - om min match i den svenska åsiktskorridoren, där bland annat de många turerna bakom kulisserna på barnmorskefallen lyfts fram i ljuset.

Turerna i barnmorskefallen

2014 anmälde barnmorskan Ellinor Grimmark Region Jönköping för diskriminering. Hon hade efter avslutad utbildning blivit lovad sommarjobb och vikariat, men nekades anställning när det blev känt att hon med hänvisning till samvetsfrihet inte kan utföra aborter.

• Diskrimineringsombudsmannen ansåg inte att Grimmark hade felbehandlats och inte heller tingsrätten gick på Grimmarks linje.

• Ärendet överklagades till hovrätten som dock inte tog upp fallet, i stället hamnade det på Arbetsdomstolens bord som även de tog regionen i försvar.

• Grimmark blev skyldig att betala för rättegångskostnaderna men en insamling från församlingar och enskilda i Sverige och andra länder kunde täcka upp skulderna.

• Fallet drevs vidare till Europadomstolen som 2020 valde att neka prövning. Begäran om resning har nu även den avslagits av domstolen.

• Parallellt med Grimmark har även barnmorskan Linda Steens ärende vandrat genom rättsinstanserna. Även hon åberopar den av internationella konventioner fastställda rätten till samvetsfrihet, men också där har domstolarna gått på arbetsgivarens linje.

• I dag arbetar Ellinor Grimmark som barnmorska i Norge som i likhet med de flesta länderna i Europa kombinerar en tillåtande abortlag med rätt till samvetsfrihet för vårdpersonal.

En nystart för Sverige – eller en smart uppstart på valrörelsen?

Ledare Så fick Sverige en ny regering och det politiska kaoset är för tillfället avvärjt. En... torsdag 2/12 00:10

Folkmord i Xinjiang bäddar för hård dom

Ledare Att Kinas president, Xi Jinping, nu formellt kan knytas till interneringslägren för uigurer kom... torsdag 2/12 00:10

Varje cell kommer att fortsätta hävda att vi är antingen man eller kvinna.

Ledarkrönika Man kan säga mycket om den nyliga debattartikeln i Expressen där företrädare för Liberala... torsdag 2/12 00:09

Gud är inte längre bort än att han sträcker ut sin hand till dig när du ropar.

Inför söndag Den här söndagen har kyrkoårstemat ”Guds rike är nära”. Tänker vi i tid, eller rum? Tänk, vad det... torsdag 2/12 00:00

Levande ljus är inte den största brandrisken

Säkerhet. Advent är här, en hektisk tid för brandkår och räddningstjänst. Men tvärtemot vad många tror är det... torsdag 2/12 05:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier