Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Europadomstolen: Nej till resning i barnmorskemålen

Barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen som åberopat rätt till samvetsfrihet nekas resning av Europadomstolen som tidigare sagt nej till att ta upp målet.

– Vi anser att den svenska domaren, Erik Wennerström, som utgjorde en av de tre domarna i kommittén, borde frånträtt uppdraget på grund av intressekonflikt och jäv, säger Ruth Nordström som företrätt barnmorskorna.

Nyheter · Publicerad 10:56, 27 okt 2021

Fallen med Grimmark och Steen som inte velat medverka vid aborter har väckt stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt. Rätten till samvetsfrihet finns inskriven i internationella konventioner men har nekats barnmorskorna.

Ärendena har vandrat genom de svenska rättsinstanserna och överklagades till Europadomstolen. I maj 2020 ansökte barnmorskorna om resning i Europadomstolen som tidigare beslutat att inte ta upp deras klagomål till prövning. Nu har Europadomstolen meddelat att man nekar en prövning.

– Europadomstolen skriver i sitt beslut att inga exceptionella omständigheter framkommit som ger anledning till resning. Vi beklagar detta beslut djupt, även om det tyvärr var väntat. Det är så mycket i den här rättsprocessen som ger anledning att titta närmare på vad som hänt, säger Ruth Nordström, advokat och grundare av Skandinaviska Människorättsadvokaterna, i ett pressmeddelande.

– Ellinor Grimmark har flyttat till Norge för att jobba som barnmorska i förlossningsvården och där skakar hennes kollegor på huvudet och frågar sig varför Sverige inte kan tillgodose samvetsfrihet när det fungerar utmärkt i våra grannländer och i över 40 länder i Europa, fortsätter Ruth Nordström.

Som Världen idag tidigare berättat riktades också skarp kritik mot att en svensk domare som arbetat inom regeringen i olika befattningar var med och fattade beslutet om att ärendet inte skulle prövas i Europadomstolen.

– Vi anser att den svenska domaren, Erik Wennerström, som utgjorde en av de tre domarna i kommittén, borde frånträtt uppdraget på grund av intressekonflikt och jäv, säger Ruth Nordström och påpekar att Wennerström även arbetat som generaldirektör för ett råd som tilldelade ekonomiska bidrag till Sveriges kommuner och landsting, Ellinors och Lindas arbetsgivare och motpart i målet, och suttit i ett insynråd tillsammans med arbetsgivarens vd.

– Dessa omständigheter var inte kända innan beslutet fattades och parterna kunde således inte göra någon jävsinvändning innan, säger Ruth Nordström som nyligen släppt boken Till de utsattas försvar - om min match i den svenska åsiktskorridoren, där bland annat de många turerna bakom kulisserna på barnmorskefallen lyfts fram i ljuset.

Turerna i barnmorskefallen

2014 anmälde barnmorskan Ellinor Grimmark Region Jönköping för diskriminering. Hon hade efter avslutad utbildning blivit lovad sommarjobb och vikariat, men nekades anställning när det blev känt att hon med hänvisning till samvetsfrihet inte kan utföra aborter.

• Diskrimineringsombudsmannen ansåg inte att Grimmark hade felbehandlats och inte heller tingsrätten gick på Grimmarks linje.

• Ärendet överklagades till hovrätten som dock inte tog upp fallet, i stället hamnade det på Arbetsdomstolens bord som även de tog regionen i försvar.

• Grimmark blev skyldig att betala för rättegångskostnaderna men en insamling från församlingar och enskilda i Sverige och andra länder kunde täcka upp skulderna.

• Fallet drevs vidare till Europadomstolen som 2020 valde att neka prövning. Begäran om resning har nu även den avslagits av domstolen.

• Parallellt med Grimmark har även barnmorskan Linda Steens ärende vandrat genom rättsinstanserna. Även hon åberopar den av internationella konventioner fastställda rätten till samvetsfrihet, men också där har domstolarna gått på arbetsgivarens linje.

• I dag arbetar Ellinor Grimmark som barnmorska i Norge som i likhet med de flesta länderna i Europa kombinerar en tillåtande abortlag med rätt till samvetsfrihet för vårdpersonal.

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Skolor ska få hjälp att förebygga våld

Våldsdåd. På kort tid har Sverige skakats av flera våldsdåd i skolmiljö. Nu vill regeringen stärka säkerheten... söndag 26/6 18:00

WHO i krismöte om apkoppor

Smitta. Med anledning av den snabba spridningen av apkoppor kommer Världshälsoorganisationen WHO under... söndag 26/6 12:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10

Snart hålls årlig gudstjänst för Sveriges ofödda barn

Prolife. Den 3 juli hålls en gudstjänst i Holmstrand till minne av de barn som inte fått födas i vårt land.... lördag 25/6 18:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier