Nyheter

EU-domare kopplade till abortliberala grupper

Tolv domare i Europadomstolen har kopplingar till Open Society Foundation som genom åren pumpat in miljontals dollar i abortindustrin Foto: Christian Lutz/AP/TT
Tolv domare i Europadomstolen har kopplingar till Open Society Foundation som genom åren pumpat in miljontals dollar i abortindustrin Foto: Christian Lutz/AP/TT
Europadomstolen meddelade nyligen att de inte ämnar ta upp det svenska barnmorskemålet om samvetsfrihet. Till vänster ses barnmorskan Ellinor Grimmark, till höger ses hennes juridiska ombud Ruth Nordström. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Europadomstolen meddelade nyligen att de inte ämnar ta upp det svenska barnmorskemålet om samvetsfrihet. Till vänster ses barnmorskan Ellinor Grimmark, till höger ses hennes juridiska ombud Ruth Nordström. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Flera domare i Europa-domstolen för mänskliga rättigheter, där det svenska barnmorskemålet om samvetsfrihet nyligen behandlades, har band till globala påverkansgrupper. Det visar en rapport från European Centre for Law and Justice (ECLJ). Flera lobbyaktörer som domare haft samröre med arbetar aktivt för liberala abortlagar.

Publicerad Uppdaterad

Medverkan i vissa organisationer har en stark politisk eller ideologisk karaktär och borde inte ses som en fördel utan ett hinder för att bli utsedd till domstolen.

European Centre for Law and Justice

Minst 22 av Europa­domstolens 100 permanenta domare mellan 2009 och 2019 har företrätt eller haft andra kopplingar till organisationer och aktörer som ofta varit delaktiga i mål som domstolen hanterat.

Det visar en rapport framtagen av ECLJ. Tolv domare har kopplingar till Open Society Foundation (OSF) som den kände miljardären George Soros står bakom.

OSF har genom åren pumpat in miljontals dollar i abortindustrin, såsom Planned Parent­hood, och finansierat lobbygrupper som verkar för att liberalisera abortlagar i olika delar av världen. Tre domare har band till Amnesty International som kallar tillgång till abort en ”mänsklig rättighet”. Även grupper som Human Rights Watch, Helsinki Committees och Interights omnämns.

OSF är dock den grupp som står ut enligt rapporten, dels på grund av antalet domare som har eller har haft samröre med organisationen, och dels för att den finansierar flera av de andra grupperna som omnämns.

Sedan 2009 har minst 185 fall i Europa­domstolen avgjorts där åtminstone en av dessa aktörer varit involverade och i 88 av dessa fall har domare med kopplingar till denna aktör medverkat.

ECLJ menar att domstolens oberoende kan ifrågasättas och att systemet framöver borde reglera så att inte aktivister utnämns till domare i Europa­domstolen. Man efterfrågar dessutom ökad transparens.

Europadomstolens beslut innebär ofta prejudikat i viktiga frågor. ECLJ lyfter fram områden som yttrandefrihet, asylrätt, hbt-frågor och abortrelaterade frågor och påpekar att just dessa är exempel på där påverkansgrupper varit lyckosamma i att driva fram förändringar genom juridiken.

ECLJ föreslår i sin rapport att alla domare framöver öppet bör förmås tillkännage eventuella band till påverkansgrupper.

”Medverkan i vissa organisationer har en stark politisk eller ideologisk karaktär och borde inte ses som en fördel utan ett hinder för att bli utsedd till domstolen”, skriver man.

Världen idag berättade nyligen om det svenska barnmorskemålet som avgjordes av en kommitté i Europa­domstolen och där utfallet blev att aborträtt stod över den mänskliga rättigheten till samvetsfrihet.

En svensk domare som tidigare arbetat på Utrikes­departementet medverkade vid beslutet, något som enligt kritiker riskerar att väcka misstankar om jäv.

Powered by Labrador CMS