Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.
Matteus 6:33

Världen idag

EFK-enkät om samkönade relationer väcker reaktioner

En enkät som Evangeliska frikyrkan gått ut med i sin process att bearbeta frågan om rörelsens äktenskapssyn får kritik för att ha ett alltför hbtq-bejakande perspektiv. Missionsdirektorn Linalie Newman beklagar att enkäten och inte de samtal som nu förs hamnat i fokus.

Nyheter · Publicerad 20:30, 4 maj 2021

Det är i samband med digitala träffar på regional nivå inom EFK, där flera hundra personer deltagit för att samtala om synen på samkönade relationer, som den omfattande enkäten gått ut.

Här finns ett stort antal frågor om synen på samkönade relationer kopplat till ledarskap, bibelsyn, sexualitet, mission, ekumenik och församlingsliv. Bland annat har man fått ta ställning till påståenden som:

”Jag menar att Bibeln ger stöd för ett gott bemötande av HBTQI-personer i församlingen”, eller bocka i huruvida man har ”bearbetat bemötande av HBTQI-personer” i sin församling.

Pastorn Stefan Swärd, tidigare styrelseordförande i EFK, är kritisk till enkätens utformning. Han skriver på sin blogg att han bland annat reagerat på att man kan fylla i ”Jag är en hbtqi-person”.

”Frågorna utgår från att HBTQI är ett fullt acceptabelt sätt att klassificera kristna personer, och att det är allmänt accepterat. Begreppet HBTQI problematiseras inte alls i enkäten, utan det blir en utgångspunkt för enkäten”, skriver Swärd och menar att synen på sexualitet och identitet är en grundläggande teologisk fråga.

”Enligt Bibeln har skaparen gjort oss till man eller kvinna. Någon annan form av könsidentitet eller sexuell identitet kan jag inte finna i den bibliska världsbilden.”

Swärd anser, i likhet med andra kritiker som lyft saken i sociala medier, att enkäten är ”hbtqi-bejakande”. Han ifrågasätter att en ändrad äktenskapssyn framställs som lika rimlig som en klassisk syn, trots att EFK alltid stått för äktenskapet mellan man och kvinna.

Den kristna kyrkan ”behöver stå upp för tidlösa normer och ideal utan att vara kärlekslösa eller avståndstagande mot någon”, avslutar Swärd sitt inlägg.

När Världen idag kontaktar Linalie Newman, en av EFK:s två missionsdirektorer, håller hon med om att man kunde ha formulerat sig annorlunda.

– Enkäten var aldrig tänkt att bli central i denna process utan ska ses som ett komplement till samtalskvällarna, menar hon och understryker att hon företräder den klassiska synen på äktenskapet mellan en man och en kvinna och vill att församlingarna ska vara inbjudande och välkomnade för alla.

Enligt Linalie Newman har enkäten också fått kritik av personer som tycker att den är för konservativt utformad.

– Vi kan i och med det konstatera att vi misslyckats med att göra en tydlig, enkel enkät som alla kan fylla i utan att bli upprörda. Tyvärr har den i stället väckt mycket känslor. Det visar kanske hur svårt det är att arbeta med dessa frågor. Vi har inte haft för avsikt att genom enkäten ta ställning eller vikta frågan åt ett visst håll. Vi är ledsna för att det uppfattas så.

En arbetsgrupp bestående av 20 ledare, teologer och pastorer inom EFK ska nu belysa och bearbeta frågan och vid rörelsens kongress nästa år är planen att en första rapport ska presenteras.

Begreppet HBTQI problematiseras inte alls i enkäten, utan det blir en utgångspunkt.

Jordskred och våldsvåg kan väcka Sverige till bön

Ledare När Sveriges kristna i söndags bad och fastade skedde det mot fonden av lördagens stora katastrof i... torsdag 28/9 00:10

26 irakiska medborgare tvångsutvisade från Sverige

Politik. 26 irakiska medborgare har tvångsutvisats från Sverige. Transporten genomfördes under tisdagen,... onsdag 27/9 22:00

Akta dig för andlig skräpmat

Ledarkrönika Både samhället och kristenheten är splittrade. Auktoriteter undergrävs, inflationen drabbar vanliga... torsdag 28/9 00:00