Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Döden inom äldreomsorgen: ”De får den vård de behöver”

Att det i princip inte finns någon syrgas på särskilda boenden är inte orsaken till att många äldre har dött. Det menar Björn Eriksson sjukvårdsdirektör i Stockholm, men kan inte garantera att äldre inte avlidit på grund av att de vårdats på boenden i stället för på sjukhus.

Nyheter · Publicerad 07:00, 14 maj 2020

Förra veckan berättade Världen idag att läkaren Jon Tallinger menar att tusentals liv kan räddas om coronasjuka personer på äldreboenden ges syrgas. Senare samma vecka släppte Socialstyrelsen uppgifter som gör gällande att 52 procent av alla 70+are som dött till följd av corona har dött på ett särskilt boende, och inte på sjukhus. Samtidigt har det kommit larmrapporter från sjukhuspersonal som hävdat att äldre personer har prioriterats bort inom intensivvård för att det ska finnas lediga platser till yngre personer.

Världen idag hör av sig till Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholm där en stor del av dödsfallen finns, för att höra om man kan vara säker på att de äldre får den vård de behöver.

– För någon månad sedan gick vi ut för att kontrollera att personer som bor på särskilda boenden verkligen får den vård de behöver. Och alla återkopplingar som jag har fått efter det säger att de får den vård de behöver, säger han.

Att det i princip inte finns någon syrgas på särskilda boenden är inte orsaken till att många äldre har dött, enligt Björn Eriksson.

– Läkarna på boendena gör medicinska bedömningar som vanligt. När jag pratar med dem så säger de att patienterna får dropp, läkemedelsbehandling och andra saker som gör att de kanske inte behöver den här andningsvården.

Björn Eriksson påpekar att det finns lediga platser med syrgas på intensivvårdsavdelningar och inom geriatriken, men att många äldre vill vara kvar på sitt boende.

Att läkare har vittnat om att man inte alltid känner hur stor syrebrist man har vid covid-19 är gör inte att äldre är obenägna att fatta bra beslut om sin vård, menar Eriksson.

– Vi kan inte tvinga en patient till en viss vård, men vi kan ge råd om vad som är bäst. Och jag litar på att vår vårdpersonal gör bra bedömningar. De är starkt kunniga.

Björn Eriksson påpekar vidare att det kan finnas risker med att flytta de äldre till sjukhus.

Går det inte att köpa in mobila syrgasapparater till de äldre?

– Just i det här läget är det väldigt svårt med mobil syrgasutrustning till alla. De finns i begränsad skara. Det är många som vill ha dem.

Enligt Björn Eriksson är det inte en ekonomisk fråga.

– Pengar är inte problemet. Men om patienten behöver syrgas så kan det vara bättre att flytta honom eller henne till sjukhus.

Så du tror inte att äldre skulle räddas om man satte in syrgas på de särskilda boendena?

– Vi har så mycket kapacitet på geriatriken och sjukhusen, så det skulle vara lättare att flytta dem dit.

Ifall man som anhörig eller äldre är orolig för att inte rätt vård ges kan man, enligt Björn Eriksson, be om en flytt till sjukhus.

– Det ska göras en medicinsk bedömning, men ja, man ska absolut säga till om det.

Björn Eriksson betonar dock att en bra vård kan ges på plats på boendet.

Kan man vara säker på att alla de personer som dött på äldreboenden inte skulle överlevt om de hade fått sjukhusvård?

– Jag utgår från att vi har gjort medicinska bedömningar som vanligt. De som behöver syrgas ska få det. Att 52 procent av alla äldre som dött till följd av corona har dött på ett särskilt boende beror på att smittan kommit in där och de som bor där är extra sårbara. Det är för många också en sista bostad.

Men kan du garantera att de inte skulle överleva på sjukhus?

– En sak är vi säkra på är att covid-19 slår hårdast mot personer som är äldre, och de som bor på boenden är ju främst äldre. Det är en väldigt känslig plats för smitta.

Världen idag påpekar att det kommer rapporter, från exempelvis Italien, om att många gamla överlever sjukhusvård.

– Ja absolut. Nästan 40 procent av 80–89-åringar som läggs in på sjukhus dör, resten överlever. Tittar man på gruppen som är över 90 år så är det faktiskt en mindre andel som dör. Många äldre är starka.

Skulle ni kunna gå ut med tydligare direktiv till boendena så att det är tydligt att de äldre kan skickas till sjukhus?

– Jag tycker att vi har pekat med hela handen. Jag tycker att vi har varit mycket tydliga.

Världen idag har i flera dagar sökt socialminister Lena Hallengren för att höra vad regeringen gör för att säkerställa att äldre får den vård de behöver, men har i skrivande stund inte fått svar.

Jag utgår från att vi har gjort medicinska bedömningar som vanligt. De som behöver syrgas ska få det.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00