Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Coronabistånd kan missbrukas – UD ska ”följa frågan”

Svenska utrikesdepartementet ser allvarligt på uppgifterna om att coronabistånd till palestinier ska ha missbrukats. UD:s presstjänst uppger för Världen idag att de kommer att följa frågan noga via det svenska generalkonsulatet i Jerusalem.

Nyheter · Publicerad 16:50, 10 jun 2020

Världen idag berättade nyligen om uppgifterna från biståndsgranskaren NGO Monitor, om att palestinska organisationer med koppling till terroriststämplade paramilitära organisationen PFLP ska ha fått biståndspengar avsedda för coronahjälp – pengar som de dessutom ska ha missbrukat. 

UD:s presstjänst har nu svarat på Världen idags frågor angående saken.

Hur mycket pengar har Sverige bidragit med till coronarelaterad hjälp till de palestinska områdena? 

– Sveriges stöd till covid-19-hanteringen i Palestina går till största delen via FN, medan några hälsopartners inom det civila samhället också får stöd. Svenskt stöd till hanteringen av covid-19 i Palestina fördelar sig enligt följande: 20 miljoner kronor till FN:s landspecifika humanitära fond, 14 miljoner kronor till Palestinian Medical Relief Society och åtta miljoner kronor till Gaza Community Mental Health Programme, skriver pressavdelningen.

Vad är UD:s inställning till att vissa av de palestinska organisationer som har fått del av biståndet ifråga uppges ha kopplingar till terrorstämplade PFLP? 

– UD har förtroende för FN:s kontrollmekanismer i syfte att upptäcka missbruk av utbetalda medel likväl som att medel inte går till terroriststämplade organisationer. Likaså kan de hälsopartners med vilka Sverige arbetar visat på god intern styrning och kontroll. 

Hur ser UD på uppgifterna om att pengarna ska ha missbrukats? 

– UD ser allvarligt på påstående om att medel som stöd till bekämpandet av covid-19 ska ha missbrukats och kommer fortsätta att följa frågan noga via generalkonsulatet i Jerusalem.

UD har förtroende för FN:s kontrollmekanismer i syfte att upptäcka missbruk av utbetalda medel ...

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

Änglar – finns de verkligen?

Församlingen sjunger tillsammans: ”Glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur... lördag 30/9 00:00

Sverige ska införa fängelser för ungdomar

Brott. Regeringen går vidare med att inrätta ungdomsfängelser. Kriminalvården får nu i uppdrag att påbörja... fredag 29/9 19:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10