Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Coronabistånd kan missbrukas – UD ska ”följa frågan”

Svenska utrikesdepartementet ser allvarligt på uppgifterna om att coronabistånd till palestinier ska ha missbrukats. UD:s presstjänst uppger för Världen idag att de kommer att följa frågan noga via det svenska generalkonsulatet i Jerusalem.

Nyheter · Publicerad 16:50, 10 jun 2020

Världen idag berättade nyligen om uppgifterna från biståndsgranskaren NGO Monitor, om att palestinska organisationer med koppling till terroriststämplade paramilitära organisationen PFLP ska ha fått biståndspengar avsedda för coronahjälp – pengar som de dessutom ska ha missbrukat. 

UD:s presstjänst har nu svarat på Världen idags frågor angående saken.

Hur mycket pengar har Sverige bidragit med till coronarelaterad hjälp till de palestinska områdena? 

– Sveriges stöd till covid-19-hanteringen i Palestina går till största delen via FN, medan några hälsopartners inom det civila samhället också får stöd. Svenskt stöd till hanteringen av covid-19 i Palestina fördelar sig enligt följande: 20 miljoner kronor till FN:s landspecifika humanitära fond, 14 miljoner kronor till Palestinian Medical Relief Society och åtta miljoner kronor till Gaza Community Mental Health Programme, skriver pressavdelningen.

Vad är UD:s inställning till att vissa av de palestinska organisationer som har fått del av biståndet ifråga uppges ha kopplingar till terrorstämplade PFLP? 

– UD har förtroende för FN:s kontrollmekanismer i syfte att upptäcka missbruk av utbetalda medel likväl som att medel inte går till terroriststämplade organisationer. Likaså kan de hälsopartners med vilka Sverige arbetar visat på god intern styrning och kontroll. 

Hur ser UD på uppgifterna om att pengarna ska ha missbrukats? 

– UD ser allvarligt på påstående om att medel som stöd till bekämpandet av covid-19 ska ha missbrukats och kommer fortsätta att följa frågan noga via generalkonsulatet i Jerusalem.

UD har förtroende för FN:s kontrollmekanismer i syfte att upptäcka missbruk av utbetalda medel ...

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10