Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Foto: Freely Photos

Barns rätt att be i skolan får stöd av Trump

Det behövs krafttag för att skydda elevernas konstitutionella rätt att uttrycka sin religion i skolan. Det menar Trump-administrationen som nu uppdaterar USA:s riktlinjer kring bön i statliga skolor.

Nyheter · Publicerad 15:43, 27 jan 2020

De uppdaterade riktlinjerna presenterades på en träff i Vita huset den 16 januari. Dokumentet förtydligar vad som står i grundlagen – att elever har rätt att uttrycka sin tro – och är, enligt nyhetssajten Religion News Service, mycket likt den tidigare motsvarighet som gavs ut under George W Bush 2003.

Förutom representanter från regeringen fanns skolelever på plats, som vittnade om inskränkningar eller trakasserier i skolan. 

President Trump sade att det är en helig princip i den amerikanska republiken att regeringen aldrig får ställa sig mellan folket och Gud. 

– Ändå stoppar myndigheter studenter och lärare från att be, dela sin tro eller följa sina religiösa övertygelser. Det är helt oacceptabelt, sade presidenten. 

Gymnasieeleven Hannah Allen, från Texas, berättade om hur en grupp på hennes skola, som samlats för att be för en person som skadats i en olycka, blev tillsagda av rektorn att inte göra om det. Efter att föräldrar hade ringt och klagat ska eleverna i stället ha fått instruktionen att i fortsättningen be i skymundan, exempelvis bakom ett draperi. 

– Om detta kan hända i en liten stad i Texas, så kan det hända var som helst i USA och det är inte rätt. Ingen ska behöva skämmas för sin tro, sade Hannah Allen. 

Sedan berättade Emily Chaney, från Kentucky, om hur hon inrättat ett ”böneskåp” på sin skola, där hennes skolkamrater kunde lämna böneämnen. Då fick deras utbildningsnämnd ett brev från organisationen Americans United for Separation of Church and State (Amerikaner förenade för separationen av kyrka och stat), som påstod att böneskåpen måste tas bort. Hon blev sedan påmind av sin lärare att skolan hade blivit meddelad att hon måste ta ner sitt böneskåp. 

– Jag var förkrossad, för jag fick typ tio böneämnen om dagen, sade Chaney. 

Även en muslimsk elev och en judisk elev berättade om trakasserier.

USA:s utbildningsminister, Elisa­beth DeVos, menade att alltför många feltolkar principen om åtskiljande av kyrka och stat. 

– Vår konstitution är inte till för att skydda oss från religionen; den finns för att skydda religionen från statsmakten, påpekade hon. 

DeVos förklarade att regeringen nu påminner skolorna om elevernas rättighet att uttrycka sin religion i skolan, men också tydliggör att delstaterna är skyldiga att fastställa en procedur enligt vilken elever, föräldrar och lärare kan anmäla kränkningar av denna rättighet. 

Det är en helig princip i den amerikanska republiken att regeringen aldrig får ställa sig mellan folket och Gud.
Vår konstitution är inte till för att skydda oss från religionen; den finns för att skydda religionen från statsmakten.

Utredning: Utbildade barnmorskor väljer bort sjukvården

Vård. Det råder inte brist på utbildade barnmorskor i Sverige – men de saknas inom sjukvården, inte minst... onsdag 31/5 10:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00